Gå til hovedindhold

Folkepension og tillæg

Du skal søge folkepension, når du når folkepensionsalderen. Den udbetales ikke automatisk.

Indhold

  Du kan søge folkepension et halvt år, inden du når folkepensionsalderen.

  Du kan få folkepension fra måneden efter, du har nået folkepensionsalderen.

  I 2023 kan du få folkepension, fra du er fyldt 67 år.

  Du behøver ikke søge, hvis du er førtidspensionist. Førtidspensionister overgår automatisk til folkepension uden ansøgning.

  Når du skal søge om folkepension, skal det ske digitalt ved brug af MitID på borger.dk. Hvis du ikke er digital, kan du søge folkepension i Greve Kommunes Borgerservice.

  Klik her for at søge folkepension digitalt

  Information til folkepension og tillæg

  Der findes en række tillæg til folkepensionen. Du skal søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få.

  Du kan kun få ældrecheck, hvis du:

  • havde ret til folkepension senest i december måned året før,
  • har en personlig tillægsprocent højere end nul,
  • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 95.300 kr. (2023). 

  Du vil som folkepensionist få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder betingelserne og tidligere har oplyst din formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med ældrecheck. Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du gøre det for at få udbetalt ældrechecken.

  Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte til dig.

  Det er derfor Udbetaling Danmark, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om disse ydelser.

  Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om helbredstillæg og personligt tillæg.

  Hvis du har spørgsmål om ydelserne generelt, kan du få hjælp på borger.dk om f.eks.:

  • svar på de oftest stillede spørgsmål,
  • se hvilke frister du skal huske,
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet f.eks. til at udfylde din ansøgning.
  Sidst opdateret: 13. juni 2023