Gå til hovedindhold

Om badevandet langs kommunens kyst

Greve Kommune overvåger kvaliteten af badevandet fra 1. juni til 15. september. Der er tale om en generel overvågning, da der går et par dage fra man tager en prøve til vi kender resultatet.

Badevandet i Køge Bugt 

I forbindelse med Kristi Himmelfartsweekenden har der været bekymringer om, at badevandet i Køge Bugt har for høje værdier af tungmetaller.

Greve Kommune har sammen med de andre kommuner langs bugten derfor bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere de målte værdier.

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at der er ikke nogen sundhedsrisiko ved de målte værdier, og dermed vurderer Greve Kommune, at der ikke er behov for at fraråde badning i Køge Bugt.

Greve Kommune fraråder badning hvis:

  • Der har været kraftig regn i løbet af de sidste tre dage
  • Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer eller regnvandsledninger, som løber ud på stranden)
  • Vandet er plumret og du ikke kan se dine tæer, når du er i vand til hoften
  • Der er rødt flag på badebroer
  • Skiltene med badevandsprofilen ved stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning
  • Der i medierne advares om forurening med blå-grønalger eller furealger på kysterne langs Køge Bugt
  • Kommunen på hjemmesiden advarer mod badning.

Badevand

Målinger for 2023

Dato: Hundige Strandpark Greve Badehotel Granhaugen Mosede Fort Karlstrup Strand
22. maj 23.1 17.8 18.0 16.5 15.8
6. juni          
9. juni          
16. juni          
23. juni          
26. juni          
30. juni          
7. juli          
11. juli          
14. juli          
17. juli          
25. juli          
28. juli          
1. august          
4. august          
11. august          
14. august          
22. august          
25. august          
29. august           
  Escherichia Coli Intestinale enterokokker 
22. maj  61 15
6. juni    
9. juni    
16. juni    
23. juni    
26. juni    
30. juni    
7. juli    
11. juli    
14. juli    
17. juli    
25. juli    
28. juli    
1. august    
4. august    
11. august    
14. august    
22. august    
25. august    
29. august    

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker 
22. maj  110 <15
6. juni    
9. juni    
16. juni    
23. juni    
26. juni    
30. juni    
7. juli    
11. juli    
14. juli    
17. juli    
25. juli    
28. juli    
1. august    
4. august    
11. august    
14. august    
22. august    
25. august    
29. august    

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
22. maj  130 15
6. juni    
9. juni    
16. juni    
23. juni    
26. juni    
30. juni    
7. juli    
11. juli    
14. juli    
17. juli    
25. juli    
28. juli    
1. august    
4. august    
11. august    
14. august    
22. august    
25. august    
29. august    

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
22. maj  <15 <15
6. juni    
9. juni    
16. juni    
23. juni    
26. juni    
30. juni    
7. juli    
11. juli    
14. juli    
17. juli    
25. juli    
28. juli    
1. august    
4. august    
11. august    
14. august    
22. august    
25. august    
29. august    

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
22. maj  <15 <15
6. juni    
9. juni    
16. juni    
23. juni    
26. juni    
30. juni    
7. juli    
11. juli    
14. juli    
17. juli    
25. juli    
28. juli    
1. august    
4. august    
11. august    
14. august    
22. august    
25. august    
29. august    

 

Lille Vejleå:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj  15 <15
9. juni    
23. juni    
30. juni    
7. juli    
17. juli    
28. juli    
11. august    
25. august    
29. august    

Øst for Olsbæk:

  Escherichia coli  Intestinale enterokokker
22. maj  15 <15
9. juni    
23. juni    
30. juni    
7. juli    
17. juli    
28. juli    
11. august    
25. august    
29. august    

Vest for Olsbæk:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj  30 <15
9. juni    
23. juni    
30. juni    
7. juli    
17. juli    
28. juli    
11. august    
25. august    
29. august    

Streget:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj     
9. juni    
23. juni    
30. juni    
7. juli    
17. juli    
28. juli    
11. august    
25. august    
29. august    

Hundige Havn:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
22. maj  15 <15
23. juni    
11. juli    
1. august    

 

Alger

Som nævnt ovenfor bør du ikke bade, hvis vandet er for uklart. Det skyldes, at et stort indhold af alger har flere uheldige egenskaber. For det første renses vandet af solens ultraviolette lys, som nedbryder bakterier, der havner i vandet fra mennesker, dyr og fugle. Men furealger og blågrønalger indeholder giftstoffer, som kan være ubehagelige, og i værste fald dødelige for fx hunde.

Blågrønalger kan sidst på sommeren blive ført ind i Køge Bugt. Det er især ved østlig vind. Hvis vejret er stille, varmt og med masser af sol kan der blive rigtigt mange blågrønalger. Med andre ord: hvis det er rigtigt godt strandvejr. Algerne forsvinder igen når vejret bliver dårligt.

Nogle af blågrønalgerne kan være giftige. Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter til stede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast. Det er især hunde og børn, der risikerer de største påvirkninger af giftstofferne, da de i forbindelse med badningen ofte kommer til at sluge vand. Dødsfald blandt hunde, som har haft kontakt med blågrønalger, er ikke ualmindeligt.

Situationen vil kunne variere fra time til time på grund af vind og strøm. Vi kan derfor godt fraråde badning selvom vandet umiddelbart ser pænt ud. Og der kan også være blågrønalger uden at vi har nået at fraråde badning. Derfor opfordrer vi til at badene altid vurderer vandets klarhed inden man vælger at bade.

Blågrønalger er egentlig bakterier, der lever som planter. Det vil sige, at de er afhængige af sollys, kuldioxid og næringsstoffer.

Mange blågrønalger har hulrum med luft i. Det gør algen i stand til at bevæge sig op og ned i vandet alt efter, hvor det er bedst at være. I meget stille vejr samles cellerne i overfladen - dette kaldes ”vandblomst”. Hvis der er mange alger, kan det nogle gange se ud som om, overfladen er dækket af gullig eller grønlig maling.

Algerne kan forveksles med store mængder pollen. Pollen er dog mest almindelig i foråret og den tidlige sommer, mens blågrønalgerne er mest almindelige i høj- og sensommer.

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om alger