Gå til hovedindhold

Generelt om dagpleje og dagtilbud

Herinde kan du finde al relevant information om at gå i dagplejen og dagtilbud i Greve Kommune.

Indhold

  Info om dagtilbud

  Velkommen til Greve dagpleje – et trygt sted at være

  Greve dagpleje tilbyder en tryg og rolig hverdag i familiære omgivelser med pædagogisk tilsyn. Greves dagplejebørn får en god start på livet i overskuelige rammer med 3 - 4 andre børn, hvor de oplever genkendelighed i det lille trygge miljø og bliver mødt af den samme omsorgsperson hele dagen.

  Dagplejens værdier og vision er:

  • Omsorg, trivsel, udvikling, leg- læring og dannelse.
  • At dagplejen er det nære lille miljø med øje for det enkelte barn og med fokus på kvalitet og høj faglighed.
  • Vi tilbyder sund og varieret kost efter sundhedsstyrelsens anbefalinger

  Dagplejen

  I vil møde en imødekommende, favnende, lyttende og hjælpsom atmosfære, hvor børn bliver hørt og taget alvorligt. En gang om ugen lærer børnene at skabe sociale relationer til andre børn og at indgå trygt i et større fællesskab, når dagplejerne mødes i legestuegrupper. Som forældre får du et tæt samarbejde med din dagplejer med mulighed for god og tæt dialog omkring dit barns udvikling og hverdag. Dagplejen er i rivende udvikling og vores dagplejere har bl.a. en certificering i pædagogisk idræt og mindfulness samt førstehjælpskurser. Vi arbejder med øget indsats for udsatte børn og familier samt for tidligt fødte børn, og vi har 4 dagplejere ansat i vores såkaldte "Skærmet tilbud" til børn med særlige behov. Vi har 42 dagplejere ansat samt 3 dagplejepædagoger og 1 leder fordelt i 3 distrikter.

  Besøg et dagplejehjem

  Hvis I er interesseret i at opleve, hvordan et dagplejemiljø kan være, så kontakt dagplejekontoret. Vi sørger for at skabe kontakt til en dagplejer, som vil vise sit hjem frem og fortælle mere om dagplejen.
  Det er også muligt at besøge en legestue.

  Vi holder til i Dagplejehuset
  Gersagerparken 74
  2670 Greve

  Ring gerne til os for aftale.
  Dagplejepædagogerne:
  Bente Søfeldt bens@greve.dk 51680366
  Sanni Leth sal@greve.dk 23612071

  Dagplejens leder:
  Susan Pedersen sup@greve.dk 22183881

  Greve kommune har følgende lukkedage gældende for dagplejen, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og SFO'er:

  • Den 5. juni (Grundlovsdag).
  • Den 24.december (Juleaftensdag).

  På ovennævnte dage holder dagtilbuddene helt lukket og der tilbydes ikke alternativ pasning.

  • Mandag, tirsdag og onsdag før Påske.
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
  • Den 27. december tíl den 31. december (dagene mellem jul og nytår).

  På overnævnte dage skal der tilbydes alternativ pasning.

  Alternativ pasning

  Dagtilbuddene spørger forældrene i god tid før lukkedagene om de ønsker alternativ pasning eller ej.

  Hvis 40% af børnene eller derover i et dagtilbud ønsker pasning, skal det pågældende dagtilbud, hvor børnene er indmeldt, holde åbent.

  Hvis under 40% af børnene ønsker pasning, vil børnene blive tilbudt alternativ pasning i et af de dagtilbud, der er udvalgt til at holde åbent.

  Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune.

  Greve Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år til skolestart.

  Det er muligt for private leverandører at oprette en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Greve Kommune godkender privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens og byrådets betingelser for godkendelse. Hvis den private leverandør ønsker at etablere flere privatinstitutioner, skal de godkendes hver for sig.

  Greve Kommune yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen. Institutionen fastsætter selv forældrebetalingen samt retningslinjer for optagelse af børn i institutionen.

  Tilskud pr. måned til private institutioner pr. 1. januar 2021
    0-2år 3-5år
  Driftstilskud 8.687 4.571
  Bygningstilskud 270 113
  Administrationstilskud 293 167
  Tilskud i alt 9.249 4.851

  Privatinstitutioner kan søge om at blive godkendt hele året. Ansøgeren skal samtidig med, at ansøgningen indgives, stille et depositum på 30.000 kr.

  Afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen forventes at blive truffet inden fire måneder efter det tidspunkt, hvor alle nødvendige dokumenter og oplysninger foreligger i kommunen og depositum er stillet.

  Greve Kommunes godkendelseskriterier

  For at opnå godkendelse i Greve Kommune skal den private leverandør leve op til gældende lovgivning og Greve Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år til skolestart.

  Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Greve Kommune 2020

  Styrelsesvedtægter for dagplejen og kommunale daginstitutionsdistrikter

  Forældre til børn i kommunale dagtilbud har mulighed for at få indflydelse på deres barns dagtilbud gennem etablering af en forældrebestyrelse. I følge dagtilbudsloven skal Byrådet fastsætte nogle rammer for forældrebestyrelsernes arbejde, i en styrelsesvedtægt.

  Du kan læse om rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde i de styrelsesvedtægter, som Byrådet i Greve Kommune har vedtaget den 27. oktober 2014.

  Forældre til børn i selvejende institutioner har også mulighed for at få indflydelse på deres barns dagtilbud. Det sker gennem den selvejendes institutions bestyrelse, som selv beslutter sine vedtægter efter godkendelse af Greve Kommune.

  Denne pjece henvender sig til forældre med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner.

  Den omhandler de bestemmelser, der gælder for samarbejdet mellem forældrebestyrelsen, institutionen og Byrådet.

  Man kan også læse om det ansvar og de opgaver, man har som medlem af en forældrebestyrelse. Det kræver ingen bestemte forudsætninger at sidde i en forældrebestyrelse, kun at man har lyst og interesse til at være med til at præge mål og retningslinjer i sit barns institution.

  Læs mere:

  Greve Kommune tilbyder en sund mad- og frokostordning til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Mad- og frokostordningen er fuldt forældrefinansieret og der opkræves en særlig mad/frokost takst ud over taksten for institutionspladsen. Forældrene har mulighed for at fravælge ordningen.

  Der gives søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud til mad- og frokostordning, hvis forældrene får det til institutionspladsen.

  Børn i dagplejen tilbydes madordning som en del af betalingen for pladsen.

  Madordning til vuggestuebørn

  Greve Kommune tilbyder alle vuggestuebørn madordning mod fuld forældrebetaling. Madordningen består af fuld kost (morgenmad, frokost og mellemmåltider).

  Der bliver opkrævet en særlig takst for madordningen ud over taksten for institutionspladsen. Taksten for madordning udgør pr. 1. januar 2021, 989 kr. pr. måned (i 12 mdr.).

  Frokostordning til børnehavebørn

  Greve Kommune tilbyder alle børnehavebørn frokostordning mod fuld forældrebetaling. Frokosten tager udgangspunkt i en smør-selv-ordning med mulighed for en lun/varm ret.

  Der bliver opkrævet en særlig takst for frokostordningen ud over taksten for institutionspladsen. Taksten for frokostordning udgør pr. 1. januar 2021, 658 kr. pr. måned (i 12 mdr.).

  Mulighed for fravalg

  Mad- og frokostordningen er et tilbud. Lovgivningen er indrettet sådan, at kommunen skal tilbyde mad- og frokostordning, men forældrene kan fravælge den.

  I kommunale distrikter og børnehuse med flere institutioner skal der gennemføres en afstemning blandt forældre med henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn, hvor de har mulighed for at fravælge mad- og frokostordningen, hvis der er flertal for det i de enkelte institutioner. Det gælder følgende institutioner: Kommunale institutioner og Børnehuset Karlslunde Strand.

  I selvejende enkelt institutioner med egen bestyrelse er det forældrebestyrelsen, der har kompetencen til at fravælge mad- og frokostordninger efter dialog med vuggestue- og børnehaveforældrene. Det gælder følgende institutioner: Lillebo, Prinsesseparken, Eriksminde Børnehus, Sandrøjel og Tjørnelyhuset.

  Periode

  I 2019 blev der gennemført en afstemning blandt forældrene om fravalg af kommunens mad- og frokostordning, som gælder til 31. december 2021. Se oversigt, Institutioner med mad- og frokostordning 2019-2021.

  I 2021 gennemføres der en ny afstemning, hvor forældre og forældrebestyrelser har mulighed for at fravælge kommunens tilbud om mad- og frokostordning. Afstemningsperioden er fra den 17. maj til den 7. juni 2021. Resultatet af afstemningen gælder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2023.

  Mere information om madordninger

  Madordning vuggestuebørn – Kommunale institutioner og Børnehuset Karlslunde Strand

  Frokostordning børnehavebørn – Kommunale institutioner og Børnehuset Karlslunde Strand

  Mad- og frokostordning – Selvejende enkelt institutioner

  Mad- og frokostordning: Oversigt over afstemning og egenproduktion/ekstern levering i de enkelte institutioner

  Institutioner med mad- og frokostordninger 2019-2021

  Retningslinjer for fravalg af Greve Kommunes tilbud om mad- og frokostordning i daginstitutioner

  Rammer for forældrearrangerede frokostordninger i Greve Kommune

  Spørgsmål og svar ang. Mad/frokostordning 2021

  Sidst opdateret: 7. december 2021

  Links

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)