Gå til hovedindhold

Generelt om dagpleje og dagtilbud

Herinde kan du finde al relevant information om at gå i dagplejen og dagtilbud i Greve Kommune.

Indhold

   

  Info om dagtilbud

  Velkommen til Greve dagpleje – et trygt sted at være

  Greve dagpleje tilbyder en tryg og rolig hverdag i familiære omgivelser med pædagogisk tilsyn. Greves dagplejebørn får en god start på livet i overskuelige rammer med 3 - 4 andre børn, hvor de oplever genkendelighed i det lille trygge miljø og bliver mødt af den samme omsorgsperson hele dagen.

  Dagplejens værdier og vision er:

  • Omsorg, trivsel, udvikling, leg- læring og dannelse.
  • At dagplejen er det nære lille miljø med øje for det enkelte barn og med fokus på kvalitet og høj faglighed.
  • Vi tilbyder sund og varieret kost efter sundhedsstyrelsens anbefalinger

  Dagplejen

  I vil møde en imødekommende, favnende, lyttende og hjælpsom atmosfære, hvor børn bliver hørt og taget alvorligt. En gang om ugen lærer børnene at skabe sociale relationer til andre børn og at indgå trygt i et større fællesskab, når dagplejerne mødes i legestuegrupper. Som forældre får du et tæt samarbejde med din dagplejer med mulighed for god og tæt dialog omkring dit barns udvikling og hverdag. Dagplejen er i løbende udvikling og vores dagplejere gennemgår jævnligt pædagogisk kurser samt førstehjælpskurser. Vi arbejder med tidlig indsats, øget indsats for udsatte børn og familier samt for tidligt fødte børn, og vi har 2 dagplejere ansat i vores såkaldte "Skærmet tilbud" til børn med særlige behov. Vi har pt. 39 dagplejere ansat samt 3 dagplejepædagoger.

  Besøg i en legestuegruppe

  Hvis I er interesseret i at opleve, hvordan et dagplejemiljø i legestuen kan være, så kontakt dagplejekontoret. Vi sørger for at skabe kontakt til en dagplejegruppe, som vil tage i mod jer i legestuen og fortælle mere om dagplejen.

  Vi holder til i Dagplejehuset
  Gersagerparken 74
  2670 Greve

  Ring gerne til os for aftale.
  Dagplejepædagogerne:
  Bente Søfeldt bens@greve.dk 51680633
  Sanni Leth sal@greve.dk 23612071
  Katja Brusen kbr@greve.dk 27576210

  Greve kommune har følgende lukkedage gældende for dagplejen, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og SFO'er:

  • Den 5. juni (Grundlovsdag).
  • Den 24.december (Juleaftensdag).

  På ovennævnte dage holder dagtilbuddene helt lukket og der tilbydes ikke alternativ pasning.

  • Mandag, tirsdag og onsdag før Påske.
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag.
  • Den 27. december tíl den 31. december (dagene mellem jul og nytår).

  På overnævnte dage skal der tilbydes alternativ pasning.

  Alternativ pasning

  Dagtilbuddene spørger forældrene i god tid før lukkedagene om de ønsker alternativ pasning eller ej.

  Hvis 40% af børnene eller derover i et dagtilbud ønsker pasning, skal det pågældende dagtilbud, hvor børnene er indmeldt, holde åbent.

  Hvis under 40% af børnene ønsker pasning, vil børnene blive tilbudt alternativ pasning i et af de dagtilbud, der er udvalgt til at holde åbent.

  Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune.

  Greve Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år til skolestart.

  Det er muligt for private leverandører at oprette en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Greve Kommune godkender privatinstitutioner, som opfylder lovgivningens og byrådets betingelser for godkendelse. Hvis den private leverandør ønsker at etablere flere privatinstitutioner, skal de godkendes hver for sig.

  Greve Kommune yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen. Institutionen fastsætter selv forældrebetalingen samt retningslinjer for optagelse af børn i institutionen.

  Tilskud pr. måned til private institutioner pr. 1. januar 2024
    0-2år 3-5år
  Driftstilskud 10.292 5.436
  Bygningstilskud 571 256
  Administrationstilskud 348 200
  Tilskud i alt 11.211 5.892

  Privatinstitutioner kan søge om at blive godkendt hele året. Ansøgeren skal samtidig med, at ansøgningen indgives, stille et depositum på 30.000 kr.

  Afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen forventes at blive truffet inden fire måneder efter det tidspunkt, hvor alle nødvendige dokumenter og oplysninger foreligger i kommunen og depositum er stillet.

  Greve Kommunes godkendelseskriterier

  For at opnå godkendelse i Greve Kommune skal den private leverandør leve op til gældende lovgivning og Greve Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år til skolestart.

  Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Greve Kommune 2020

  Styrelsesvedtægter for dagplejen og kommunale daginstitutioner

  Forældre til børn i kommunale dagtilbud har mulighed for at få indflydelse på deres barns dagtilbud gennem etablering af en forældrebestyrelse. I følge dagtilbudsloven skal Byrådet fastsætte nogle rammer for forældrebestyrelsernes arbejde, i en styrelsesvedtægt.

  Du kan læse om rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde i de styrelsesvedtægter, som Byrådet i Greve Kommune har vedtaget. Styrelsesvedtægterne henvender sig til forældre med børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner. De omhandler de bestemmelser, der gælder for samarbejdet mellem forældrebestyrelsen, dagtilbuddet og Byrådet.

  Man kan også læse om det ansvar og de opgaver, man har som medlem af en forældrebestyrelse. Det kræver ingen bestemte forudsætninger at sidde i en forældrebestyrelse, kun at man har lyst og interesse til at være med til at præge mål og retningslinjer i sit barns dagtilbud.

  Forældre til børn i selvejende institutioner har også mulighed for at få indflydelse på deres barns dagtilbud. Det sker gennem den selvejendes institutions bestyrelse, som selv beslutter sine vedtægter efter godkendelse af Greve Kommune.

  Læs mere:

  Greve Kommune tilbyder en sund frokostordning til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret og der opkræves en særlig frokosttakst ud over taksten for institutionspladsen.

  Der gives søskendetilskud og fripladstilskud til frokostordningen, hvis forældrene får det til institutionspladsen.

  Børn i dagplejen tilbydes madordning som en del af betalingen for pladsen.

  Frokostordning til vuggestue- og børnehavebørn

  Greve Kommune tilbyder et sundt frokostmåltid til alle vuggestue- og børnehavebørn mod fuld forældrebetaling. Frokosten tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger til kost i den relevante aldersgruppe (fødevarestyrelsens anbefalinger).

  Frokosten vil i de institutioner, hvor det er muligt, bestå af egenproduktion. I institutioner med begrænset køkkenkapacitet vil frokosten helt eller delvist blive leveret fra en ekstern leverandør. 

  Særlig frokosttakst

  Pr. 1. juni 2024 fastsættes der en ens frokosttakst for vuggestue- og børnehavebørn.

  Se gældende frokosttakster og institutionstakster pr. 1. januar 2024 her

  Se gældende frokosttakster og institutionstakster pr. 1. juni 2024 her

  Frokostvalg

  Frokostordningen er et tilbud. Lovgivningen er indrettet sådan, at kommunen skal tilbyde frokostordning, men forældrene/bestyrelsen kan fravælge den.

  Der afholdes frokostvalg i kommunens daginstitutioner i februar 2024, gældende for perioden 1. juni 2024 til og med 31. december 2025.

  Mere information om frokostordninger og frokostvalg

  Oversigt over beslutningskompetence om fravalg og egenproduktion/ekstern levering i de enkelte institutioner

  Retningslinjer for fravalg af Greve Kommunes tilbud om mad- og frokostordning i daginstitutioner

  Rammer for forældrearrangerede frokostordninger i Greve Kommune

  Resultat af afstemning om mad- og frokostordning pr. 1.januar 2022 til 31.december 2023

  Sidst opdateret: 13. februar 2024

  Links

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)