Gå til hovedindhold

Greve Legetek

Legeteket er en stor samling legetøj der gennem leg understøtter, udvikler, udvider og opbygger børns sprog og begrebsverden.

Barn leger med Duplo-klodser

Indhold

  Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov, som har brug for ekstra hjælp og støtte i deres udvikling.

  Der vil være en sprogpædagog tilstede, som kan give dig råd og vejledning i, hvilket materiale der er bedst egnet til at fremme barnets udvikling, og fanger barnets interesse.

  Første gang du som forældre ønsker at besøge legeteket, skal du ringe og bestille tid. Sprogpædagogen har så afsat tid til at tale med dig om dit barns behov.

  Vi taler om, hvor langt barnet er i udviklingen og hvilke ting barnet har interesse for. Ud fra det vil sprogpædagogen foreslå forskellige materialer I kan lege med hjemme eller i dagtilbuddet.

  Du behøver som forældre eller fagperson ikke have en særlig henvisning for at benytte Legeteket, du bliver registeret som bruger af legeteket, men barnet bliver ikke registeret andre steder. Barnet skal have bopæl i Greve kommune for at låne gratis på Greve Legetek.

  Legeteket har en samling af pædagogisk legetøj, sprogstimulerende - og sansemotoriske materialer samt førskolematerialer m.m. Her kan børn sammen med deres forældre eller pædagoger låne legetøj og materialer, samt få råd og vejledning i brugen af materialerne.

  • Sprogmaterialer kan lånes i op til 2mdr
  • Motoriske materialer kan lånes i op til 1mdr.
  • Det er gratis at låne for børn med bopæl i Greve kommune.

  Hvad er Legeteket?

  Legeteket har åbent efter aftale på flg. dage:

  Tirsdag fra kl. 8.00 - 12.00 og torsdage fra kl. 15.30 - 17.30 (altid kun efter aftale) 

  Legeteket er altid lukket i skolernes ferier.

  OBS: Telefon og mail besvares kun i Legetekets åbningstid.

  Greve Legetek, Arenaskolen, Gersager Allé 1, 2670 Greve
  Tlf.: 21 24 89 28 eller på mail til Leila lsy@greve.dk 

  Sprogpædagogen har afsat tid til at tale med dig om dit barns behov.

  Forældre:

  Første gang du som forældre ønsker at besøge Legeteket, skal du ringe og aftale tid. Vi taler om, hvor langt dit barn er i udviklingen og hvilke ting dit barn har interesse for. Ud fra det vil sprogpædagogen foreslå forskellige materialer, som I kan lege med og skabe udvikling for barnet hjemme.

  Dagtilbud:

  Kommer du som dagtilbud, kan du komme i åbningstiden. Pædagoger og andre der arbejder med børn og unge er meget velkomne og skal huske at booke tid før besøg. Her er plads til 7 børn ad gangen. Du kan låne forskellige materialer til sprogstimulering og emner. Det er en god ide at aftale tid eller ringe først da Legeteket kan være lukket.

  Der vil være en sprogpædagog tilstede, som kan give dig råd og vejledning i, hvilket materiale der er bedst egnet til at fremme barnets udvikling og fanger barnets interesse.

  Børn, forældre og ansatte i Greve kommune har adgang til at låne Legetekets materialer.

  Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov, og børn med forsinket udvikling.

  Du behøver ikke som forældre eller fag-person at have en særlig henvisning for at benytte Legeteket. Når du besøger Legeteket bliver du registreret som bruger, men barnet bliver ikke registeret andre steder. Oplysninger om forældre og børn videregives ikke fra Legeteket uden forudgående aftale.

  Nogle børn har brug for ekstra stimulation for at udvikle et godt og varieret sprog og deres begrebsverden. Gode pædagogiske materialer er et godt redskab til tilegnelse af disse kompetencer.

  Børn lærer gennem leg og spil. Barnet kan få en målrettet stimulering med en ekstra indsats, og kan udvikle de manglende færdigheder.

  Når børn leger, så lærer og udvikler de sig på alle niveauer. Legen er barnets tilgang til verden. Legen er en stor del af et barns univers. Derfor må legen aldrig glemmes, da den er en stor forudsætning for barnets generelle udvikling.

  Hvad har Legeteket?

  Greve Legetek har et stort udvalg af forskellige materialer. Du vil få mulighed for at prøve materialerne sammen med barnet og sprogpædagogen, inden du låner det med hjem.

  Materialerne kan styrke barnets udvikling gennem leg. Der er mulighed for at styrke kroppens fysiske funktioner, såsom sanser, balance, hukommelse, fin- og grovmotorik. Du skal bruge Legeteket, når dit barn har brug for en særlig indsats. Du kan her se nogle af de forskellige materialer, der kan lånes på Legeteket.

  Se nedenfor hvad vi har af materialer inden for de forskellige emner:

  Børn skal inden skolestart kende en del eventyr, så de kan deltage i en samtale og være bekendt med de mest brugte danske eventyr.

  F.eks. Klodshans der bor sammen med sine dygtige brødre, og alle tror det er en af dem, der vinder prinsessen. Men det gør brødrene ikke. Det er Klodshans, så selv om du ikke er den klogeste, så kan du godt vinde til sidst.

  Et eventyr skal fortælles mange gange, idet at gentagelser er meget vigtige for sproglig tilegnelse.

  Der er flere forskellige spil om farver.

  Farvespillene er inddelt efter alder. Du kan både låne enkle farvespil, hvor du kan tale med børn om grundfarverne, eller de mere avancerede spil hvor du samtidig taler om nuancerne i farverne.

  En del af spillene har også andre funktioner, så de samtidig styrker finmotorikken, sortering og det at tælle.

  Forskellige materialer der udvikler sanser og specielt finmotorikken

  Finmotorikken kan udvikles samtidig med sproget. En del af materialerne bruges til flere sanser.

  Når du leger med dit barn og taler om det barnet gør, udvikles sproget og motorikken.

  Grovmotorikken udvikles ved brug af hele kroppen

  Grov motorikken udvikles gennem leg. Her kan der både bruges forskellige materialer f.eks balancebom, gynger eller snoretop. Naturen er også god til at udvikle motorikken.

  Gå en tur på stranden, gå i sandet, klatre i træer m.m. og tal om det I ser. 

  Kuglepuden

  Kuglepuden giver en god og dynamisk siddestilling. Når man sidder på kuglepuden, vil man bevæge sig ud over kroppens tyngdepunkt. Kroppen vil fornemme dette og give signal til at flytte kroppens vægt for at holde balancen. De posturale muskler stimuleres, så man får impuls til at rette sig op, hvilket øger koncentrationsevnen. Har man meget uro i kroppen, forplanter man meget af den uro ned i puden, da man hele tiden kan bevæge sig.

  Kugledyne

  Kugledynen er syet i kanaler, så kuglerne ligger i lange rækker. Dermed giver dynen en anderledes
  sansestimulering.
  Anvendes bl.a. ved: Søvnproblemer, psykisk eller fysisk uro, autismespektret, ADHD m.m.

  Kuglevest

  En kuglevest i et elastisk stof, der sidder tæt ind til kroppen. Vesten er fyldt med tunge plastikkugler, der stimulerer berørings- og muskel-led-sansen. Sanseindtrykkene virker beroligende og giver en fornemmelse af ro og tryghed. Anvendes ved koncentrationsproblemer, angst, psykisk eller fysisk uro, autismespektret, ADHD m.m.

  Kædedyne

  Kædedynen er et sansestimulerende hjælpemiddel, der kan anvendes på flere forskellige måder afhængigt af, hvilken effekt man ønsker at opnå. Den kan b.la anvendes til behandling af søvnproblemer, psykisk eller fysisk uro, autismespektret, ADHD m.m.

  Kædevest

  Kædevest der virker på samme måde som kuglevest, dog er de taktile tryk anderledes på kroppen. Vesten bidrager til bedre kropsopfattelse og øger dermed koncentrationsevnen og giver en højere grad af tryghed.

  Fiber dyner

  De kan meget af det samme som en kugledyne og en kædedyne, men der er stor forskel på smag og behag på hvilken en af dynerne der er den rigtige. Dette er meget individuelt. En fiberdyne er det der minder mest om barnets almindelige dyne (Fiberdynen vejer dog mere)

  Vægtbælter

  Vægtbælter hjælper med at have "grounding". Børn der har høj arousal (vågenhed) har stor glæde af bælterne.

  Dialogisk oplæsning involverer børnene aktivt i oplæsningen af billedbøger

  Børnene er aktive medfortællere af bogen, og de voksne støtter børnene gennem åbne spørgsmål.

  Det pædagogiske arbejde med billedbøger og fortællinger, har i særlig grad en positiv indflydelse på børnenes leksikale kompetencer, ordforråd og begrebsudvikling.

  Gennem mødet med bøgerne opbygges et fælles fundament og en fælles viden. Målet er at udvikle børns sproglige, sociale og kulturelle kompetencer, så de ved skolestarten møder med større sproglig, social og kulturel forståelse.

  Puslespil til alle aldersgrupper.

  Legeteket har mange forskellige puslespil inden for de forskellige aldre og emner. For eksempel kroppen, naturen, transportmidler og eventyr.

  Til disse spil har barnet brug for en samtalepartner, så barnet både lære turtagning.

  I spillet lærer barnet hele tiden nye ord. Barnet lærer bedre ordene gennem oplevelser. Når vi gør dagligdagsting med barnet, f.eks når vi går tur, når vi leger, når vi eksperimenterer med ord og ting, når vi får sanserne med indover, så husker barnet bedre det nye ord, og ordet bliver lettere integreret i barnets bevidsthed.

  Vi benævner ord og uddyber de spørgsmål, som barnet selv stiller. Dermed udvides barnets ordforråd. Vi skal tale med barnet, ikke til barnet. Jo bedre begrebsapparat, jo bedre sprogligt fundament giver vi barnet. Dette vil senere lette barnets læseindlæring.

  Den sociale udvikling fremmes i samvær med andre børn og voksne.

  For at kunne indgå i socialt samvær, er det vigtigt at have en godt sprog. Barnet kan derefter indgå i sociale sammenhænge, da det kan sætte ord på sig selv og forstå andre. 

  Legetøj og materialer til motorisk udvikling og sortering.

  Det viste legetøj er konstrueret efter Montessoris principper og har til formål at udvikle barnets begreber og finmotorik. Ved leg med bl.a. cylinderblokke, klodser og skruer, gøres erfaringer om størrelse, form og relationer, f.eks. stor-lille, høj-lav og tyk og tynd.

  Barnet påvirkes i sin sprogudvikling af de mennesker det omgås. Gennem sproget opnår barnet tryghed og kontakt. Den sproglige stimulering starter derfor allerede hos det spæde barn. Barnet tales med eller synges til ro. Gennem kropskontakt med det spæde barn, forbereder du barnet til sprogudvikling. Når du pusler barnet, synger du for barnet. Vi taler om tæer, fingre, navle osv. Kropsbevidsthed er fundamentalt for barnets helhedsudvikling.

  Vi skal udvide barnets ordforråd og begrebsapparat. Begrebsapparatet er viden om, hvad de enkelte ords betydning er. For eksempel hvad er en familie, hvad betyder hjem, hvor mange dage er der i en uge osv. Dette gøres ved hele tiden at lære barnet nye ord. Barnet lærer ordene bedst gennem oplevelser. 

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)