Gå til hovedindhold

Greve kommunes børne- og ungesyn

Vores fælles børne- og ungesyn er den måde, vi alle sammen arbejder hen i mod de mål, krav og ønsker, der er for alle børn- og unge i kommunen.

Indhold

  • I Greve kommune har vi i fællesskab udviklet et børne- og ungesyn.
  • Børne- og Ungesynet er politisk besluttet
  • Børne- og Ungesynet er vores -de fagprofessionelles- arbejdsredskab.
  • Vores børne- og ungesyn består af en række kerneværdier, som ledere og medarbejdere altid
   skal pejle efter, når vi møder børn, unge og deres familier.
  • Det betyder, at vi i Greve kommune har en ambition om, at vores børne - og ungesyn gennemsyrer den
   måde vi samarbejder på, vores daglige praksis og dermed de tiltag og handlinger, der lever i hverdagen
   i alle kommunes tilbud.
  • Vores fælles børne- og ungesyn er den måde, vi alle sammen arbejder hen i mod de mål, krav og ønsker, der er for alle børn- og unge i kommunen.
  • Træet er symbol for Greve kommunes fælles børne- og ungesyn.
  • Træets krone er vores mål, stammen er vores praksis og rødderne er de kerneværdier, der får det hele til at gro.
  • Det fælles børne- og ungesyn er rammesat af lovgivning på området, politiske visioner i Greve kommune og den faglige viden, vi har i dag om børn- og unges udvikling og trivsel – tilsammen udgør dette vores overordnede Mål. Den daglige oversættelse og indfrielse af vores børne- og ungesyn er vores Praksis.

  Med et fælles børne- og ungesyn har vi i fællesskab besluttet, hvilke 3 kerneværdier vi i Greve Kommune altid står på, når vi møder børn, unge, familier og samarbejdspartnere. Kerneværdierne er vores rodnet, der guider vores praksis (indsatser, handlinger samt tiltag) og er det, der får træet til at gro.

  Sammen med kommunens øvrige politikker, nationale og internationale politikker, konventioner og erklæringer er retning og mål for Greve kommunes børne- og ungeområde defineret. Det er den til en hver tid gældende børne- og ungepolitik, der er retningsangivende for arbejdet på børne- og ungeområdet.

  I perioden 2023 – 2026 er de ønskede effekter:

  • Flere børn og unge opnår øget læring og trivsel
  • Flere børn og unge med særlige behov modtager relevant støtte og opnår deltagelsesmuligheder enten i almenmiljøet eller tættere koblet til almenmiljøet.
  • Børne- og Ungepolitikken tager afsæt i helhedssyn. Det betyder, at vi ser børn og unge som hele mennesker, formet af dét de oplever i dagtilbud, skole, fritidsliv og familieliv.

  Det fælles børne- og ungesyn står på 3 kerneværdier:

  Ved det forstår vi at:

  • Der skal skelnes mellem intention og handling ved at se bag om et barn eller en ungs adfærd og sprog.
  • Børn og unge handler ud fra de erfaringer og den historie, de har.

  Det betyder i praksis at:

  • Vi arbejder med mentalisering af børn og unge og egenmentalisering.
  • Vi er nysgerrige på børn og unges intentioner.
  • Vi arbejder med at give gode erfaringer og nuancere børnene og de unges erfaringsgrundlag.
  • Vi tager ansvar for at undersøge, hvad det er, der i omgivelserne står i vejen for barnet/den unge, hvis barnet ikke lykkes ift. de krav og forventninger, der er. 
  • Vi tager børn og unge alvorligt, og vi er nysgerrige på at få det hele billede.
  • Vi forsøger at oversætte børn og unges handlinger som meningsfulde.

  Ved det forstår vi at:

  • Børn og unge er hele mennesker, der er en del af alle deres kontekster og relationer.
  • Børn og unge har ret til deres egen historie.
  • Barnet/den unge er ikke problemet, men viser os problemet.
  • Børn og unge skal lyttes til og forstås.

  Det betyder i praksis at:

  • Vi er nysgerrige på børn- og unges narrativer.
  • Vi arbejder med at skabe meningsfulde narrativer om og sammen med børn og unge -individuelt og ift. fællesskabet.
  • Vi positionerer børn og unge positivt i fællesskabet - ved fx at have fokus på deres gode bidrag.
  • Vi tillægger børn og unge gode meningsfulde intentioner.
  • Vi er bevidste om, hvilke relationer og positioneringer, vi tilbyder børn og unge.
  • Vi er bevidste om, at den måde vi forstår børn og unge på og det sprog, vi bruger, har betydning for børn og unges udvikling og muligheder.
  • Vi er bevidste om, at forældres holdninger og deltagelse i børn
   og unges liv også har betydning for børnenes fællesskaber.

  Ved det forstår vi at:

  • Fokus på børn og unges ressourcer skaber udviklingsmuligheder.
  • Børn og unges viden, mening og holdninger er vigtige.

  Det betyder i praksis at:

  • Vi inddrager børn, unge og deres familier.
  • Vi skal skabe de vilkår, som giver børn og unge muligheden for at bidrage med det bedste, de kan.
  • Vi har blik for alle børn og unges ressourcer - også i deres netværk.
  • Vi opstiller betingelser, der gør det muligt at lykkes med noget som normalt ikke lykkes.
  • Vi arbejder aktivt med inkluderende læringsmiljøer.
  • Vi taler med børn og unge om deres ressourcer.
  • Vi sætter fokus på det alt det de kan – i stedet for fokus på det, de ikke kan.
  • Vi har altid blik for, at børn og unge skal ses som en del af et fællesskab.
  • Vi indretter miljøer omkring børnene og de unge så det giver deltagelsesmuligheder.
  Hent her "Greve kommunes børne- og ungesyn" i PDF format.
  Sidst opdateret: 19. juni 2024