Gå til hovedindhold

STIME

En tidlig og struktureret indsats som hjælper børn, unge og deres familier

Med STIME tilbyder Greve Kommune lettere behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Formålet er at tilbyde familierne en forebyggende hjælp, inden udfordringerne vokser sig for store.

Læs mere om STIME og de indsatser vi tilbyder nedenfor:

STIME er et tværsektorielt samarbejde oprindeligt udarbejdet i Region Hovedstaden. Essensen er, at kommuner og psykiatrien samarbejder om at skabe en tidlig og præcis indsats, der hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel i deres hverdag. Med en mere tilgængelig behandling i nærmiljøet er formålet at opspore udfordringerne, når de opstår, og inden disse når et niveau, der kræver henvisning til børne- og ungepsykiatrien.

STIME er udviklet i samarbejde mellem Region Hovedstaden og 12 kommuner. De gode erfaringer overføres og videreudvikles i et nyt samarbejde i Region Sjælland. Greve Kommune vil i løbet af 2024-2026 oprette fire lettere behandlingstilbud i forbindelse med STIME-samarbejdet.

De fire lettere behandlingsforløb er målrettet børn og unge med udfordringer, der relaterer sig til fire spor: 

 • Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (Forældrepiloterne)
 • Når bekymring eller tristhed fylder for meget (Bekymring eller tristhed)
 • Når tanker om krop og man fylder for meget (Implementeres senere)
 • Når svære følelser fører til selvskade (Implementeres senere) 

Forløbene i STIME er målrettet børn og unge i mistrivsel, der relaterer sig til et af de fire spor. Hvis barnet eller den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke relevant.

Læs mere og se kort intro video på Region Hovedstadens hjemmeside

’Forældrepiloterne’: Forløb til forældre med kommende skolebørn og børn i 0. og 1. klasse

Forældrepiloterne

Greve Kommune tilbyder forløbet ’Forældrepiloterne’ til forældre med børn, der er udfordret med uro, opmærksomhed eller impulsivitet.  

Der afholdes et online informationsmøde mandag d. 26 august, hvor i kan høre nærmere om forløbets indhold, målgruppe og få mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål. Nærmere information vil blive opdateret løbende. 

Forløbet kræver at man som forældre kan deltage i fire møder á 2,5 time sammen med op til otte forældrepar og uden børn. De forventede datoer og tidsrum for møderne er:  

Hold 1                                              Hold 2

Mandag d. 30/9 kl. 14-16.30           Torsdag d. 3/10 kl. 14-16.30 

Mandag d. 21/10 kl. 14-16.30         Torsdag d. 31/10 kl. 14-16.30 

Mandag d. 11/11 kl. 14-16.30          Torsdag d. 21/11 kl. 14-16.30

Mandag d. 2/12 kl. 14-16.30           Torsdag d. 12/12 kl. 14-16.30                             

 

Formålet med forløbet er at give forældrene vejledning, viden og redskaber, der hjælper dem med at ændre vaner og håndtere deres barns udfordringer på nye måder. 
Forløbet er funderet i velafprøvede metoder til børn med ADHD og lignende vanskeligheder med uro, opmærksomhed og impulsivitet. 

Et forløb på et par måneder med møder og hjemmearbejde: 

Forældrepiloterne foregår primært i grupper med op til otte forældrepar og bliver varetaget af to gruppeledere (mindst en psykolog). Mellem møderne arbejder forældrene på egen hånd med sig selv og deres barn.  

Forløbet foregår på dansk og der er ikke mulighed for tolkebistand.  
 
Møderne er opdelt i 4 moduler, som vil omhandle følgende:  

 • Modul 1: Introduktion til forløb, bevidsthed, udfordringer og positiv forandring 

 • Modul 2: Visuel støtte, konflikter og fysisk aktivitet 

 • Modul 3: Følelsesregulering, sociale færdigheder og forskellige aktivitetsniveauer 

 • Modul 4: Afslutning, valgt tillægsemne og planer for fremtiden 

 

Forløbet er relevant hvis:  

Barnets udfordringer 

 • Er relateret til mindst et af følgende områder: Uro, opmærksomhed eller impulsivitet.  

 • Er medvirkende til, at barnet er mere udfordret end sine jævnaldrende i hverdagen. 

 • Som minimum optræder derhjemme – men kan også vise sig i institution, skole og fritid. 

 

Udfordringer kan f.eks. vise sig ved, at barnet  

 • Har svært ved at holde hænder og fødder i ro og blive på sin plads. 

 • Let bliver afledt og ofte ikke gør opgaver eller lege færdige. 

 • Afbryder og har svært ved at vente på, at det bliver sin tur. 

 

Forældrene skal være motivererede for at 

 • Få hjælp til at løse udfordringer på nye måder for at støtte deres barn. 

 • Deltage i alle møder på forløbet og være villige til at arbejde med sig selv og deres barn i hjemmet mellem møderne. 

 

Forløbet er ikke relevant hvis: 

 • Barnet har adfærdsproblemer, der ikke vedrører udfordringer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet. 

 • Barnet har et væsentligt nedsat funktionsniveau i forhold til for eksempel skolegang og generel trivsel. 

 • Barnet har ADHD, autismespektrumsforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse. 

 • Barnet har behov for at blive udredt eller behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien. 

 • Det er ikke muligt at deltage med tolk i de kommende forløb.  

Ansøgningen om deltagelse i ’Forældrepiloterne’

'Bekymring eller tristhed': Samtaleforløb til unge mellem 13-17 år

Bekymring eller tristhed

Føler du dig ofte trist, eller oplever at dine bekymringer tager over?  

En lettere behandling til unge i alderen 13-17 år, som oplever at tristhed og bekymringer fylder for meget.

Greve Kommune tilbyder nu individuelle samtaleforløb til unge i alderen 13-17 år og deres forældre. Formålet er at hjælpe og vejlede den unge i at håndtere sine svære tanker og følelser på en måde, hvor hverken bekymringer eller tristhed kommer til at fylde for meget og dermed påvirke den unges hverdag i for høj grad.

Samtalerne centreres omkring den unges oplevelser og udfordringer og det overordnede formål at støtte den unge i at: 

 • Blive mere bevidst om sine negative tanker og følelser.
 • Forstå sine bekymringer og/eller tristhed.
 • Tænke og agere mere hensigtsmæssigt i forhold til det, som kan være svært.

Forløbet består af minimum seks samtaler med en STIME-behandler. Herefter er der, alt efter behov, mulighed for at udvide forløbet med flere samtaler. Samtalerne vil typisk foregå med 1-2 ugers mellemrum. Forældre forventes at kunne deltage i:

 • Samtale 1
 • Samtale 3
 • Samtale 6

Ansøgning

Kan du genkende disse følelser, og ønsker du hjælp til at håndtere dem, eller er du forældre til en ung med disse udfordringer kan i sammen ansøge om vores lettilgængelige tilbud. For at ansøge om et samtaleforløb skal forældre oprette et samtykke via den digitale blanket: Lettilgængeligt tilbud

Sidst opdateret: 8. juli 2024

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hundige Allé 11
2670 Greve

Telefon: 43 97 37 70

Send Digital Post (kræver MitID)