Gå til hovedindhold

Ungecenteret

Hjælp til unge om vejledning i forhold til uddannelse eller beskæftigelse.

Unge mennesker der sidder og snakker foran Greve Rådhus

Lidt om Ungecenteret

Er du ung mellem 15 og 29 år og enten job- eller uddannelsessøgende, kan du kontakte Ungecenteret for råd og vejledning. Ligeledes kan forældre til en ung mellem 15 og 18 år kontakte Ungecenteret, hvis I er bekymrede eller har brug for rådgivning i forhold til at få jeres søn/datter i uddannelse eller i job.

Mulighed for hjælp?

Når du kommer i Ungecenteret er der to muligheder for hjælp:

  • Uddannelsesvejledning – hvor uddannelsesvejledere støtter dig i forhold til dit valg af uddannelse
  • Meld dig ledig under 30 år – hvor forskellige rådgivere hjælper dig med at melde dig ledig og efterfølgende understøtter dig i at finde et job, eller en anden beskæftigelsesindsats.
    Disse to muligheder kan også kombineres, så du får hjælp til flere ting samtidigt.

Hvad foregår der i Ungecenteret?

I Ungecenteret samarbejder vi på tværs af uddannelse, beskæftigelse og social indsats for at få alle unge i uddannelse eller i beskæftigelse. De medarbejdere som du kan møde i Ungecenteret er uddannelsesvejledere, kontaktpersoner, familierådgivere, virksomhedskonsulent og forskellige rådgivere, som alle samarbejder om at hjælpe unge i job eller i uddannelse. Dette for at understøtte, at alle unge på sigt får et godt liv.

Ungecenteret arbejder med en koordineret og sammenhængende indsats for og med de unge.

Det betyder, at vi ofte laver flere indsatser for at understøtte den unge i forhold til at komme i job eller uddannelse. Vi vægter samarbejdet med de unge fordi det er vigtigt, at de unge selv er motiverede og at de er med til at tage beslutninger omkring, hvordan de kan komme videre i forhold til at komme i uddannelse eller i job.

Hvem er de unge der kan få hjælp i Ungecenteret?

Unge mellem 15 og 29 år der har brug for vejledning til at komme i uddannelse eller i job, kan få hjælp af uddannelsesvejledere i Ungecenteret.

Det er vigtigt, at den unge altid kender det næste skridt i uddannelsesplanen - også ved overgange. Derfor kan de unge der har brug for lidt ekstra støtte til at finde vej i uddannelses- eller beskæftigelsessystemet også få hjælp af en medarbejder fra Ungecenteret. Medarbejderen i Ungecenteret skal med udgangspunkt i uddannelsesplanen, hjælpe den unge med at ”blive på sporet” i forhold til uddannelses- eller jobvalg, og det vil ofte være en uddannelsesvejleder.

Ud over det yder vi en helhedsorienteret og håndholdt indsats for de unge der har psykiske eller fysiske barrierer, så også de finder dén vej i uddannelsessystemet eller i beskæftigelsesområdet, der giver mening og værdi for dem og deres livskvalitet.

Børn og familier

Når en ung mellem 15-18 år, eller den unges familie, har en oplevelse af at den unge har et problem som den unge har brug for hjælp til at løse og hvis det ikke handler om uddannelse eller job, så besøg familierådgivningens sitet. Familierådgivningen er en del af Center for Børn og Familier, som Ungecenteret har et tæt samarbejde med.