Gå til hovedindhold

Sundhedsplejen

Velkommen til sundhedsplejen i Greve Kommune. Her finder du information af sundhedsplejefaglig relevans for dig med børn i alderen 0-16 år.

Det tilbyder sundhedsplejen

Graviditetsbesøg

Det er muligt for jer at få besøg af en sundhedsplejerske, når I venter barn, hvis I har behov for det. Hvis I har noget særligt, I gerne vil tale med os om eller have hjælp til inden fødslen, kan I selv henvende jer til sundhedsplejen og høre om muligheden for at få et graviditetsbesøg. Det er også muligt at blive henvist til graviditetsbesøg af egen læge eller jordemoder.

Tidligt hjemmebesøg efter fødslen

Sundhedsplejerskerne tilbyder alle familier, der er udskrevet inden for 72 timer efter fødslen, et tidligt hjemmebesøg.
Besøget kan gives på alle hverdage 4 til 5 dage efter fødslen – omkring weekender og helligdage kan besøget tilbydes 3 til 6 dage efter fødslen.
Sundhedsplejersken kontakter familien pr. telefon for at aftale besøget.
Familien er også selv velkommen til at kontakte sundhedsplejen. Det kan gøres pr. telefon eller pr. mail.
Det tilstræbes, at den sundhedsplejerske der kommer på det tidlige hjemmebesøg, også er hende der kommer i de efterfølgende besøg.

Efterfølgende hjemmebesøg

Derefter vil vi tilbyde jer at komme hjem og besøge jer løbende i de første cirka 8 måneder af barnets liv.

Ved besøgene vil sundhedsplejersken blandt andet undersøge barnets vægt og længde og se på barnets generelle trivsel. Vi vil også råde og vejlede om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling, amning, kost, samspillet i jeres familie, start i institution mv. Antallet af besøg vil variere efter behov og vi vil som regel afslutte forløbet efter cirka 8 måneder, men hvor der skønnes behov kan vi tilbyde hjemmebesøg indtil skolealderen.

Telefonrådgivning

I har altid mulighed for at kontakte en sundhedsplejerske i vores telefontid, hvis I har brug for vejledning.

Mødregruppe

Som supplement til hjemmebesøgene er det muligt for nybagte mødre at deltage i mødregruppe. Sammen med en sundhedsplejerske og 5-6 andre mødre, der har børn i samme alder som jer, kan I mødes og snakke om forskellige emner, der optager jer. Det er en god mulighed for jer til at dele erfaringer og skabe socialt netværk med nogen, der er i en situation der ligner jeres egen.

Særlige tilbud

På en række områder har sundhedsplejen særlige tilbud. Det drejer sig blandt andet om Forældre for første gang (et tilbud til førstegangsforældre), En God Start, som er et tilbud til forældre med behov for særlig støtte, særlig indsats for tvillingefamilier, familier med for tidligt fødte børn mv.

Greve Kommune vil gerne være med til at skabe gode rammer for børnefamilier. Derfor tilbyder Sundhedsplejen et gruppeforløb til familier, der venter deres første barn.

Det er et gruppeforløb, hvor begge forældre deltager i alle gruppegangene. Det er vores erfaring, at det er hensigtsmæssigt, at begge forældre hører de samme informationer og er aktive på lige fod omkring deres barn fra starten.

Gruppen vil starte inden fødslen og sammensættes ud fra mødrenes forventede termin. Tilbuddet er for førstegangsforældre, og for dig som er alene med dit barn. For at kunne deltage i gruppen, er det nødvendigt at kunne tale og forstå dansk.

Vi vil meget gerne i kontakt med jer tidligt i graviditeten, så vi kan sammensætte gruppen mest hensigtsmæssigt. Der er 6-7 forældrepar i gruppen og I vil blive kontaktet af den sundhedsplejerske, som skal være tovholder i jeres gruppe, når I har tilmeldt jer.

Det vil være aldersrelaterede emner vi taler om i gruppen. Det er sundhedsplejersken, der er tovholder ved alle gruppegangene, derudover deltager en børnefysioterapeut og en familieterapeut i to af gruppegangene. Sundhedsplejersken vil følge jeres barns udvikling og trivsel, både i gruppen og i de almindelige hjemmebesøg som I også skal have.

Tidspunktet er 16.00-18.00 i hverdagen.

Der vil være 1 gruppegang inden fødslen og 5 gruppegange efter fødslen, sidste gang er når jeres barn er omkring 10 mdr.

Er I interesserede i at høre nærmere om vores tilbud eller vil I tilmelde jer, så kontakt sund­hedsplejen enten via mail eller på telefon/SMS.

En God Start støtter jer i at skabe en god fremtid for jer og jeres barn.

Hvem kan have brug for En God Start?

I kan have brug for En God Start hvis I er unge og venter barn (eller lige har fået barn) og er usikre på jeres nye rolle, eller måske selv har haft det svært i jeres barndom/ungdom:

 • Måske har jeres forældre været misbrugere
 • Måske har der været vold i familien
 • Måske har I oplevet mange konflikter i familien
 • Måske har I haft en omtumlet ungdom med misbrug og kriminalitet
 • Måske er I blevet mobbet eller har haft det svært i skolen
 • Måske har I i dag et vanskeligt forhold til jeres forældre, eller måske har de svært ved at støtte jer

I kan også have brug for En God Start hvis I føler jer ensomme, lever i et vanskeligt parforhold eller skal være alene-forældre.

Hvem er vi?

I En God Start er vi uddannet til at støtte jer og jeres barn. Vi er to sundhedsplejersker og en familierådgiver. Vi følger jer og jeres barn så længe der er behov for det, men højst indtil barnet bliver 2 år.

Hvad kan vi tilbyde?

En God Start støtter jer i jeres nye liv som forældre. Vi hjælper jer med at forstå hvad jeres barn har brug for og hvordan I kan være sammen med jeres barn på en god måde. Det gør vi bl.a. ved:

 • At komme på besøg hjemme hos jer
 • Vi laver grupper hvor moderen kan være sammen med andre mødre og deres børn
 • Vi laver arrangementer og udflugter
 • Vi støtter jer i samarbejdet med dagpleje/vuggestue, familierådgiver m.m.
 • Vi kan støtte jer i at komme i gang med uddannelse/arbejde efter endt barsel
 • Vi planlægger forløbet sammen med jer

Vil I høre mere?

Vil I høre mere om En God Start, så tag kontakt til jordemoderen eller sundhedsplejerske Marianne Guldahl på telefonnummer 40 74 62 95 eller egs@greve.dk.

HUSK at beskeder med personfølsomt indhold, skal sendes med Digital Post.

Vi kommer gerne til en snak i hjemmet og kan eventuelt hjælpe jer med en indstilling til et forløb i En God Start.

At være gravid med to børn og føde to børn, som måske oven i købet ligner hinanden, er ret fantastisk. Men at have tvillinger er på en og samme tid hårdt og dejligt.

I Greve kommune fødes der ca. 13 hold tvillinger om året. Vi har et særligt tilbud til tvillingefamilier, som starter allerede i graviditeten.

Vi tilbyder et graviditetsbesøg omkring 28. graviditetsuge og I må meget gerne kontakte sundhedsplejen når I ved at I venter tvillinger.

Ved graviditetsbesøget drøfter vi graviditeten, forløbet og jeres forventninger til at skulle blive tvillingeforældre. Det kan være en god ide at få talt om, hvordan I praktisk og følelsesmæssigt kan forberede jer til at skulle være forældre til to. Graviditetsbesøget har specielt fokus på de ting der optager jer mest. Ved graviditetsbesøget er det en god ide at begge forældre er hjemme.

Inden fødslen er du som gravid tvillingemor velkommen til at deltage i vores tvillingegruppe. Her vil du kunne møde andre tvillingemødre og deres børn og få et mere konkret billede af, hvad det vil sige, at have tvillinger. I tvillingegruppen bringer mødrene relevante emner op og gruppen udveksler erfaringer og synspunkter. Gruppen mødes ca. hver 6. uge og lægger op til at mødrene kan mødes privat, hvis der er interesse for det. I Tvillingegruppen er der to sundhedsplejersker, der har speciale i tvillinger.

Efter fødslen vil I få besøg af jeres tvillingesundhedsplejerske. Hun vil råde og vejlede i spædbarnspleje, ernæring samt følge børnenes udvikling og trivsel. Sundhedsplejersken følger familien det første år.

Fortælling fra en gravid mor

Gravid med tvillinger!

”Der er 2 levende fostre” sagde gynækologen og vi kiggede bare på hinanden og tænkte det må være vores form for lotto-gevinst.

Ret hurtigt derefter kontaktede vi Greve Kommune, som satte os i forbindelse med sundhedsplejersken der fortalte os om tvillingegruppen.

Da jeg havde ca. 3 ½ måned tilbage af min graviditet, blev jeg tilbudt at komme i tvillingegruppen.

Tvillingegruppen består af tvillinggravide, mødre med tvillinger fra 0 til ca. 8 måneder og sundhedsplejersker. Det at der både er gravide, sundhedsplejersker og mødre der har født er en rigtig god kombination. Det er rart når man kommer som gravid med en masse spørgsmål og tanker, at kunne snakke med nogle om dem. Der er altid nogle der har de samme tanker eller lige har været igennem det man tænker på og derfor har nogle gode råd. En anden ting som også er rigtigt godt er at man kan se hvordan andre klarer det at være mor til tvillinger. Sjovt nok har en masse mennesker meninger om hvordan og ikke mindst hvor hårdt det er at have tvillinger og det er på trods af at de faktisk ikke selv har tvillinger. Det er derfor rart at se og høre fra nogle som står midt i det, for hvem kan være bedre til at fortælle hvordan det virkeligt er end dem? Og tro mig, mødrene ser faktisk ret godt ud i forhold til hvad man kunne forvente med to små børn!

Vi mødes ca. en gang om måneden og derfor har man mulighed for at følge både graviditeter, mødre og børn løbende, så der er altid nogle man kan ”identificere” sig med. Det vil sige at der altid er nogle der er lidt længere fremme eller har lidt ældre børn end man selv har. Dem har man mulighed for at spørge om de f.eks. også havde det sådan da de var i 7. måned eller man kan se, at om bare et par måneder så kan børnene så og så meget mere. Det har været med til at give mig lidt overskud når jeg har synes at det har været hårdt at være gravid.

Det giver mig rigtigt meget at være i tvillingegruppen og når jeg går ud ad døren, så føler jeg at jeg har fået en masse ting med hjem. Det at fået snakket en masse med andre som kan sætte sig ind i hvordan jeg har det lige præcis nu og hører hvordan de har det, er meget givende og lærerigt.

Det at være tilknyttet tvillingegruppen har helt sikkert givet mig langt færre bekymringer med hensyn til det at være gravid med tvillinger end jeg ellers ville havde haft.

Julie Holm Christensen

Litteratur

”Bogen om tvillinger-0-10 år” af Joan Tønder Grønning
”De første 10 år med Tvillinger” Abelone Glahn
”Tvillingehåndbogen” af Lene Lonnow 

I Greve Kommunes sundhedspleje lægges der vægt på, at der skabes tidlig kontakt med familien der får et for tidligt født barn - gerne allerede mens barnet stadig er på hospitalet.

For at familien får den bedst mulige start efter udskrivelsen fra hospitalet, tilbydes der hjemmebesøg så hurtigt som muligt efter I er kommet hjem.

Formålet med sundhedsplejetilbuddet er bl.a. at:

 • Give information/støtte omkring de specifikke forhold, der er hos for tidligt fødte børn og deres familier.
 • Informere om generel udvikling hos spædbarnet og generelle ændringer hos familien med et nyfødt barn.

Sundhedsplejen i Greve kommune tilbyder alle mødre, og fædre ved behov, en samtale om mental sundhed. Dette foregår naturligvis løbende. Ved hjemmebesøget der ligger 8-10 uger efter fødslen, er der særligt fokus på netop dette emne.

Sundhedsplejens formål er, at tilbyde et sundhedsfremmende målrettet, sammenhængende tilbud til alle familier efter fødslen, som opsporer tegn på efterfødselsreaktioner, så tidligt som muligt, for derpå at henvise til relevante behandlingstilbud.

Sundhedstjenesten i Greve Kommune har igennem flere år haft en øget opmærksomhed på kvinder med forskellige former for efterfødselsreaktioner. Videnskabelige undersøgelser viser, at mange kvinder (10-20 %) får en mere eller mindre udtalt efterfødselsdepression.

En efterfødselsdepression hos en kvinde får konsekvenser for såvel mor som resten af familien. Det tidlige samspil mellem mor og barn, er grundlæggende for en sund følelsesmæssig udvikling hos barnet. Barnets evne til tilknytning udvikles i samspil med barnets omsorgspersoner.

Symptomer på en efterfødselsdepression er i større eller mindre grad: Angst, uro, nedtrykthed, søvnløshed, måske tanker om at skade sig selv eller barnet. En gennemgående følelse hos en kvinde med sådanne symptomer er ofte skamfuldhed. Kvindens oplevelse af at være blevet mor, kan være så langt fra idealbilledet, at hun bruger en masse energi på, at skjule sin tilstand.

Sundhedsplejen ønsker, at opspore denne gruppe kvinder, så tidligt som muligt. Sundhedsplejersken vil i forbindelse med samtalen om moderens mentale sundhed, anvende et EPDS skema, som særligt er udviklet til afdækning af efterfødselsdepressioner.

Alle 4½ årige børn tilbydes at deltage i en motorisk screening som udføres i børnehaverne i et samarbejde mellem sundhedsplejersker og pædagoger. Gennem en leg hvor man rejser til Afrikas jungle med børnene undersøges børnenes hånd- og grovmotorik, balance og kaste- gribefærdigheder.

I forbindelse med den motoriske screening tilbyder sundhedsplejerskerne familien et livsstilsbesøg i hjemmet.

Formålet med besøget er at give familierne inspiration og handlekompetence omkring kost og motion, så de kan træffe sunde valg i hverdagen. Både når det drejer sig om et overvægtigt og et normalvægtigt barn, har livsstilen betydning for evt. senere livsstilssygdomme.

I besøget gennemgås også resultatet af den motoriske screening, som barnet har deltaget i.

Der opleves i disse år en tendens til stigende overvægt blandt børn og voksne, med risiko for livsstilssygdomme som følge. Det er vigtigt at få påvirket eller ændret tendensen, selvom det kan være en svær opgave.

Børn, der kommer på Julemærkehjem er ofte for små til selv at vælge deres livsstil. På Julemærkehjemmet lærer de sunde kost- og motionsvaner, men efter de 10 uger på Julemærkehjemmet, skal vægttab og livsstil stå sin prøve hjemme hos familien.

Børnene taber sig ofte betydeligt på Julemærkehjemmene, men mange tager desværre på igen. Selv om familierne ønsker at støtte deres børn, og har de bedste intentioner, kan det være en meget stor opgave at ændre hele familiens livsstil og motionsvaner på egen hånd. Derfor tilbyder Greve Kommune opfølgning efter ophold på julemærkehjem.

Greve kommunes sundhedspleje har et særligt samarbejde med Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde.

Familien tilbydes efterværn fra Julemærkehjemmet i 10 uger efter opholdet, hvor familien ugentligt besøges af en medarbejder fra julemærkehjemmet, hvor familien støttes i at opretholde de gode vaner. I disse uger planlægges også hvordan opfølgningen skal foregå efterfølgende. Barnet har mulighed for at overgå til Greve kommunes Klinik for Overvægtige Børn, eller evt. følges af sundhedsplejersken på barnets skole. Tilbuddet tilpasses individuelt efter familiens behov.

Formålet er at støtte børnene og deres familier til at fortsætte ændring af livsstilsvaner, således, at det får en langsigtet virkning i forhold til barnets vægttab.

På de første klassetrin er sundhedsplejens tilbud rettet mod både børn og forældre. Fra 5. klasse er det barnet/den unge, der selv får tilbuddet.

Sundhedsplejen har størst fokus og opmærksomhed på de børn og unge der har sundheds- eller trivselsproblemer.

Tilbud på de forskellige klassetrin

0. klasse

I 0.klasse tilbydes en sundhedssamtale med elev og forældre om barnets sundhed og trivsel. Elevens syn, hørelse, farvesyn, højde og vægt vil blive undersøgt.

2. klasse

I 2. klasse tilbydes igen en sundhedssamtale med eleven og forældrene, desuden får eleven foretaget synsprøve, samt bliver målt og vejet.

5. klasse

Hele klassen deltager i ”Tank din Sundhed op”, hvor eleverne tester deres egen sund­hed og viden om sundhed, under vejledning af sund­hedsplejersken og den lærer som har klas­sen. Efterfølgende vil eleven komme til en individuel samtale hos sundhedsplejersken, hvor der følges op på ” Tank din sundhed op”. Elevens syn vil også blive undersøgt. Forud for undervisningen får eleven en invitation med relevante emner, som kan være udgangspunkt for samtalen hos sundhedsplejersken.

8. klasse

Hele klassen deltager i ”Sundhedseksperi­mentarium”, hvor eleverne tester deres egen sundhed og viden om sundhed, under vejledning af sundhedsplejersken og den lærer der har klassen. Sundhedseksperimentariet foregår i klasselokalet og består af mange forskellige opstillinger. Hver elev modtager en invitation, som indeholder emner eleven evt. kunne tænke sig at drøfte med sundhedsplejersken. Efterfølgende vil eleven komme til en individuel samtale hos sundhedsplejer­sken, hvor der følges op på ”Sundhedseks­perimentariet”. Elevens syn og hørelse vil også blive undersøgt.

Øvrige klassetrin

I 1., 3., 4., 6., 7., og 9. klasse vil de elever, der har behov blive indkaldt til undersøgelse eller samtale med sundhedsplejersken.

Åben klinik

1 time om ugen holder sundhedsplejersken åben klinik på skolen hvor elever, forældre og lærere kan henvende sig ved behov. Man kan komme uden at have en aftale på forhånd. Henvendelse kan dreje sig om mange forskellige trivsels eller sundhedsspørgsmål, fx hovedpine, mavepine, tristhed. Det kan også være at der er brug for en fortrolig samtale om noget der er svært.

Tværfagligt samarbejde

Sundhedsplejen har et bredt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper der arbejder med børn og børnefamilier. Forældrene inddrages altid i samarbejdet. Hvis der er noget ved barnets udvikling eller trivsel som forældrene er usikre på, kan sundhedsplejersken medvirke til at formidle kontakten til andre faggrupper. Ved yderligere behov kan barnet henvises til andre faggrupper.

Vi kan hjælpe jer i KOB, hvis I har et barn, der vejer for meget

Vil I ændre på det? Vaner grundlægges i barndommen og at ændre dem kan være svært. Derfor har de fleste glæde af støtte og opmuntring undervejs. I KOB indgår vejledning i sunde madvaner og fysisk aktivitet. 

Klinik for Overvægtige Børn anvender de principper om vægttab og sundere livsstil som er udviklet i Overvægtsenheden på Holbæk sygehus.

Dit barn kan deltage i KOB hvis: 

I bor i Greve Kommune

 • Barnet går i 0.-8. klasse
 • Barnet vejer for meget
 • Hele familien er motiverede og indgår aktivt for at opnå sundere vaner

Deltagelse i KOB

 • Familien tilbydes 6 samtaler med en sundhedsplejerske
 • Samtalerne foregår på Greve Videncenter, Hundige Allé 11.
 • Deltagelse i KOB løber over 12 måneder.
 • Det er gratis at deltage i KOB.
 • Familien får mere viden om sund mad og sunde vaner.
 • Der gives vejledning om hvordan, der kan komme mere bevægelse ind i hverdagen.
 • Barnet introduceres til de lokale idrætstilbud.
 • Der udarbejdes en handleplan for barnets deltagelse i KOB.

Kontaktoplysninger

Kontakt sundhedsplejen

Kontaktoplysninger til din sundhedsplejerske og det øvrige personale i sundhedsplejen. Kontaktoplysninger til dit barns skolesundhedsplejerske.

Skriv dit barn op

Min Pladsanvisning

Her finder du al relevant information om opskrivning, takster og gældende lovgivning.

Sidst opdateret: 22. september 2021

Kontakt

Sundhedsplejen

Hundige Allé 11
2670 Greve

Send Digital Post (kræver NemID)