Gå til hovedindhold

Tidligere borgerforslag

Her kan du se en liste over tidligere borgerforslag.

Post-it-note med tegning af elpære

Tidligere borgerforslag

Forslagsnummer: 24-F01
Oprettet: 3. januar 2024
Udløber: 3. marts 2024
Antal stemmer: 222

I Hundige Boldklub står vi over for en bekymrende situation på vores kunstgræsbane, hvor Greve Kommune desværre ikke prioriterer reparationen af Hundige Boldklubs kunstbane. Banen er i så dårlig stand grundet tidligere reparationer, at den ikke engang kan ryddes for sne, hvilket resulterer i ugentlige skader blandt både børn, unge og voksne. Kommunen igangsatte en rapport vedr. kunstbanens stand og konklusionen var klar af det uvildige selskab der havde opgaven. Kunstbanen kunne til nød anvendes af børn resten af året 2023 men så burde et nyt græstæppe pålægges i 2024 var rapportens klare konklusion, hvilket Byrådet er bekendt med. Dette kræver øjeblikkelig opmærksomhed fra vores fællesskab. Derfor opfordrer vi kommunen til at tage ansvar og iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at forbedre forholdene på kunstbanen. Hundige Boldklub er en vigtig faktor i kampen for et stærkt fællesskab i byen og skaber tryghed. Klubben har præcis det fokusområde, som kommunen har brug for, nemlig tidlig indsats for de unge i vores kommune. En fritidsaktivitet vil gøre, at de unge er beskæftigede og derfor ikke ender i det forkerte miljø. Generelt har vi mangel på pladser til vores mange gode fodboldklubber rundt omkring i kommunen med kunstgræsbaner, så det er ikke en mulighed at flytte vores hold til et andet sted i kommunen. Jeg foreslår, at Greve Byråd:

1. Iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at forbedre forholdene på kunstbanen, så alle kan benytte kunstgræsbanen igen.

2. Inddrager Hundige Boldklub i processen, da det er klubbens bestyrelse og de frivillige, som har fuldt indblik i, hvordan sagen kan og bør håndteres.

3. Drøfter, hvordan man fremadrettet kan sikre, at kunstbanen har en langsigtet holdbarhed, og hvem der har den årlige vedligeholdelsespligt.

På vegne af Hundige Boldklubs forældregruppe Peshko Khoshabroo

Forslagsnummer: 23-F05
Oprettet: 12. juni 2023
Udløber: 12. august 2023
Antal stemmer: 1

Rigtige store huller i vejnettet, på Mosede parkvej, Blågårdsvej, Nældebjergvej, Tværås Lerås, Stenås

Forslagsnummer: 23-F04
Oprettet: 9. maj 2023
Udløber: 9.  juli 2023
Antal stemmer: 2

Hej, da jeg bor lige ud til vejen med ca 5 meter vil jeg ud fra det, jeg tror er billigst, foreslå at man i første omgang satte hastigheden ned til 40km, samt sætte 1-3 fotostander op på strækningen fra fortet og op til Ishøj, NU, når der ikke er så mange penge til at inddrive den ene kørebane. Samtidig vil fortælle, hvorfor mit forslag er fotostandere, som går ud på at Strandvejen bruges som det 5. motorvejsspor med tung trafik og HURTIG trafik, samtidig ml kl 02 og 04 bruges vejen til, ja, jeg vil sige, at man/ flere kører som død og helvede endda så hurtigt, at man faktisk kun når at høre suset og ikke motorlyden…Man Har haft fotovogn på Strandvejen, men havd hjælper dette på den tunge trafik og racerkørslen når De registrer biler kl 9.30 om morgenen så er trafikken nedsat og problemerne bliver ikke løst… Jeg mener gravalvorligt at Strandvejen bliver brugt som det femte motorvejsspor af tung trafik og en hurtig genvej til motorvejen igennem Vallensbæk… Vi har boet her i tre år og det bliver faktisk værre og værre.

Forslagsnummer: 23-F03
Oprettet: 2. maj 2023
Udløber: 2.  juli 2023
Antal stemmer: 1

Efter Søen er blevet lukket i den ene ende (hvilket jeg er meget glad for) kunne I så ikke tilføje på skiltet i den ende som er lukket en pil, som viser at man kan komme ind på Søen, hvis man kører længere frem på Kongens Enge? Jeg er jævnligt ude for, når man benytter Flextrafik eller Taxa, at de ikke kan finde ud af hvordan de kommer ind på Søen. Det er fortrinsvis udlændinge som kører, og de kører kun efter deres GPS, den viser de skal ind hvor der er spærret, så de ringer til mig, at nu holder de på Kongens Enge, men kan ikke komme ind på Søen. Det er ret irriterende, at jeg hver gang skal fortælle dem hvordan de gør.

Forslagsnummer: 23-F02
Oprettet: 7. april 2023
Udløber: 7.  juni 2023
Antal stemmer: 66

Undervandsbelysning af havnebadet i Greve Marina vil skabe øget tilgængelighed og sikkerhed for de borgere, der vinterbader. Vinterbadning er sundt for krop og sjæl, men for dem, de har fuldtidsarbejde, kan det i årets mørkeste tid være svært at nå at bade i nogenlunde dagslys. Undervandsbelysning, som det ses i Køge Marina, vil være en stor forbedring for relativt små midler, og det vil bidrage til at Greve kan blive en attraktiv kommune for aktive borgere.

Forslagsnummer: 23-F01
Oprettet: 9. marts 2023
Udløber: 9. maj 2023
Antal stemmer: 1

Greve Kommune vil gerne etablere nye fjernvarme områder. I den forbindelse bliver etableringsomkostningerne, delt ud mellem borgerne. "Etableringsbidrag" (som er 30kr. Pr. Kvm. I 30år.) Grundet etableringsbidraget, vil det for mange borgere, være fordelagtigt at blive på gas. Hvis kommunen skal gøre sig forhåbninger om at der etableres fjernvarme. Er den nødsaget til at betale etableringen. Forslaget lyder derfor at kommunen skal finansiere etableringen.

Forslagsnummer: 22-F05
Oprettet: 14. november 2022
Udløber: 14. januar 2023
Antal stemmer: 128

Bevar Karlslunde Bibliotek.

Forslagsnummer: 22-F04
Oprettet: 24. oktober 2022
Udløber: 24. december 2022
Antal stemmer: 346

Vi ønsker, at Greve Kommune opretter et bibliotek i Karlslunde Stationscenter senest med udgangen af 2023.

Forslagsnummer: 22-F03
Oprettet: 25. august, 2022
Udløber: 25. oktober, 2022
Antal stemmer: 4

Vi mangler en badebro til de mange borgere som benytter vores strand i vinterperioden. Dette har man i Solrød og den er flittigt benyttet. Jeg vil foreslå at lade den kommunale bro ved strandkirken/ aktiestykket stå, vinteren over. I samme ombæring vil jeg foreslå at den eksisterende bro, bliver forlænget med et fag som afsluttes med et plateau med bænk til omklædning.

Forslagsnummer: 22-F02
Oprettet: 11. februar 2022
Udløber: 11. april 2022
Antal stemmer: 1

Digitalisering af drift og vedligehold af bygninger for at få transparent styringsredskab og resultat af forbrug af ressourcer (manpower, dokumenterede materialer og økonomi).

Det er efterviseligt, at der er store besparelser ved at styre og dokumentere bygningsvedligeholdet for såvel interne som eksterne ressourcer.

Bygningernes tilstand på klimaskærm og bygningsteknik er påvirket af en naturregel, omhandlende at forfaldet er eksponentielt udviklende, hvis driftsherren lader stå til.

Effekten af dette er hurtig nedbrydning, forøget energiforbrug store omkostninger til oprettende vedligehold og dårlige brugeroplevelser.

Jeg har været ansvarlig for implementering af digitaliseret bygningsvedligehold gennem 22 år og senest (inden jeg gik på pension) været projektleder (4 år) for gennemgang for tilstandsvurdering af Region Hovedstadens bygningsmasse for somatiske-, og psykiatriske hospitaler samt Den Sociale Virksomhed.

Resultatet blev et konstateret efterslæb på vedligeholdet på 7,2 mia. kroner som politikerne bevilgede (heri indgår ikke modernisering).

Ved digitalisering af bygningsvedligeholdelser det muligt løbende at konstatere et eventuelt efterslæb og foretage løbende forbedringer af metoder og økonomi.

Forslagsnummer: 22-F01
Oprettet: 3. februar 2022
Udløber: 3. april 2022
Antal stemmer: 1

Vi er mange borgere, der kunne ønske, at der langs kommunens stier blev opsat nogle bænke, så man kunne sidde og nyde naturen og hvile benene lidt. Det gælder bl.a. Grevebækken / Grevestien, Tværhøjgårdsstien (akurke-stien) m.fl. ??

Vinterbadeklubbens klubhus i Greve

Forslagsnummer: 21-F06
Oprettet: 3. januar 2022
Udløber: 3. marts 2022
Antal stemmer: 127

Der er plads og det er meget oplagt, samt det ville virkelig være smukt, hvis det kom en vinterbadeklub ude fra stranden ved Mosede Fortet.

En vinterbadeklub er folkesundhed, både fysisk, men også mentalt og socialt. Jeg vil foreslå en vinterbadeklub som den i Holbæk, den er smuk og tiltrækker både medlemmer og et beundrende blik for dem som passerer forbi.

Der er desuden en lange vinterlister på de få eksisterende vinterbadeklubben ved Køge Bugt. (se vedhæftet pdf for billede af Holbæks vinterbadeklub).

Forslagsnummer: 21-F05
Oprettet: 23. december 2021
Udløber: 23. februar 2022
Antal stemmer: 1

Kunne det være en god ide at få private firma til at overtage rengøringerne i hjemmeplejen, så plejepersonalet kan koncentrere sig om personlig pleje, nu hvor der er mangel på personale?

Forslagsnummer: 21-F04
Oprettet: 23. december 2021
Udløber: 23. februar 2022
Antal stemmer: 1

Et forslag FlexTrafik bør i tage op og være mere samarbejde med andre kommuner i samarbejder ikke med Frederikssund kommune.

Forslagsnummer: 21-F03
Oprettet: 14. april 2021
Udløber: 14. juni 2021
Antal stemmer: 53

Det skal være let at kunne stemme til kommunalvalget.

Vi anmoder Byrådet at opstille mobile valgsteder til at supplere de 5 udvalgte valgsteder der blev vedtaget på byrådsmødet den 22. marts 2021.

De skal placeres strategisk i Hundige og andre steder, hvor der er behov for at øge tilgængeligheden for at kunne stemme. For eksempel i landsbyerne.

Baggrund:

Byrådet har på sit møde 22. marts 2021 besluttet, at der på afstemningsdagen den 16. november 2021 skal være 5 afstemningssteder i Greve: Arenaskolen, Greve Idrætscenter, Mosedeskolen, Karlslundehallen og Tunehallen.

Derudover bliver der op til valget mulighed for at brevstemme på bibliotekerne og rådhuset.

Valgstederne på Holmeagerskolen, Videnscentret ved Askerød og Krogårdsskolen ved Gersagerparken udgår.

Da valgdagen er den store afstemningsdag, er det vigtigt, at alle borgere har lige adgang til at stemme på dagen, og med den nuværende fordeling har borgere i det nordvestlige i Hundige fremover ringere adgang til at stemme: Der bliver længere til valgstederne. Valgstederne bliver mere belastet. Der er ca. 18000 borgere i Hundige, der nu skal dele to valgsteder. Det er imod principperne om lige og fair adgang til at stemme.

Derudover kan der være behov for mobile valgsteder i landsbyerne. Der er meget langt til valgstederne fra Kildebrønde, Greve og Karlslunde Landsby.

Et mobilt valgsted er et brevstemmested, som midlertidigt sættes op, der hvor man ønsker at komme tættere på vælgerne.

Derfor stemmer man på et mobilt valgsted, ligesom man kan brevstemme før valgdagen. På det mobile valgsted er lister med kandidater og valgforbund hængt op, så man kan stemme på parti og kandidat, som man ønsker.

Alle borgere er velkomne til at benytte sig af de mobile valgsteder, uanset bopæl.

Man skal medbringe legitimation for at kunne brevstemme.

Lars Bjarne Nielsen

På vegne af radikale venstre Greve

Forslagsnummer: 21-F02
Oprettet: 6. april 2021
Udløber: 13. juni 2021
Antal stemmer: 1095

Stort ønske om ensporet vejbane på Hundige og Greve Strandvej. Der er utrolig mange, der kører alt for stærkt, samt kører ræs fra det ene lyskryds til det andet. Det vil samtidig sænke støjen i alles haver ud mod Strandvejen.

Forslagsnummer: 21-F01
Oprettet: 23. februar 2021
Udløber: 23. april 2021
Antal stemmer: 339

Jeg foreslår, at Greve kommune igangsætter en kortlægning af niveauet af trafikstøj fra Køge Bugt motorvejen i Greve kommune.

Dette bør gøres med henblik på at igangsætte lokale initiativer med dæmpning af trafikstøjen samt påvirke Vejdirektoratet til at investere i tøjdæmpning af Køge Bugt motorvejen i Greve kommune.

Tusindvis af Greveborgere lever dagligt med et støjniveau fra Køge Bugt motorvejen, som overstiger anbefalingerne fra både WHO og Miljøstyrelsen.

Det er dokumenteret, at trafikstøj er sundhedsskadeligt, og estimeres at 200-500 danskere årligt dør af sygdomme relateret til trafikstøj. Et tal, som som overstiger det årlige antal trafikdræbte.

Dette gælder også i Greve.

Forslagsnummer: 20-F14
Oprettet: 15. september 2020
Udløber: 30. november 2020 - forslaget er blevet forlænget med to uger på grund af systemudfordringer.
Antal stemmer: 387

Jeg ønsker at stille forslag til, at minimumsnormeringer bliver en realitet inden udgangen af 2021.

Således, at vi i vores daginstitutioner har følgende normeringer: 1 voksen for hver 3. vuggestuebarn og 1 voksen for hver 6. børnehavebarn.

Mit forslag suppleres yderligt med, at af disse voksne skal minimum 3/4 være uddannet pædagoger, det vil sige, såfremt en stue i en børnehave har 24 børn, skal minimum de 3 voksne være uddannede pædagoger, og den sidste kan være ufaglært.

Ydermere skal tilføjes, at der med forslaget ønskes, at det kun er personalet, der direkte varetager den daglige omsorg, udvikling og kontakt for den samlede børnegruppe, der tæller med i normeringerne 1:3 og 1:6, det vil sige, at køkkenpersonale, rengøringspersonale, leder, ekstra indsat støttepersoner med mere ikke tæller med.

Forslagsnummer: 20-F13
Oprettet: 1. september 2020
Udløber: 1. november 2020
Antal stemmer: 2

Jeg vil foreslå, at man får repareret trappen op til stationen, inden den braser sammen, og nogen kommer til skade.

Forslagsnummer: 20-F12
Oprettet: 6. august 2020  
Udløber: 6. oktober 2020
Antal stemmer: 7

Bænk på alle badebroer

Jeg ønsker at der på alle badebroer i kommunen etableres mindre træbænke, så man kan sidde på badebroerne og nyde udsigten.

Forslagsnummer: 20-F11
Oprettet: 6. august 2020  
Udløber: 6. oktober 2020
Antal stemmer: 11

En uendelighedsbro

Jeg ønsker en uendelighedsbro i vandet ved stranden omkring Spurvestien (ligesom den man har ved Århus). Det er en smuk installation og alle borgere vil få glæde af den.

Forslagsnummer: 20-F10
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
27

Digital dannelse i skolerne

Greve kommunes udlevering og implementering af skole-iPads i kommunens folkeskoler, har medført et stigende problem ift. brugen af devices både i og efter skoletid. Da Greve kommune ikke har prioriteret at sætte filtre på brugen af de enkelte internetbrowsere, er der altså fri adgang til spilsider, hjemmesider med pornografisk materiale, og andre sider med stødende materiale, helt ned til og med 1. klasse.

Hvem står eksempelvis til ansvar for elevernes færden på et kommunalt stykke hardware? Hvis dit barn krænkes på internettet i skoletid/SFO tid, fordi de ikke har lært at navigere rundt, hvem har så ansvaret?

Da Greve kommune ikke har prioriteret at sætte filtre på browserne, så eleverne frit, når de er uden opsyn, kan bruge kommunens devices til at se og søge på hvad de vil, mener jeg, at kommunen økonomisk og ressourcemæssigt må prioritere en målrettet indsats i digital dannelse for alle kommunens elever. Der er for stor spredning imellem opfattelsen af digital dannelse blandt forældrene, så det er vigtigt at kommunen tager dette ansvar på sig, også rent værdimæssigt.

I håbet om, at kommunens tiltag om at digitalisere undervisningen, kan give mere faglig mening for både elever og lærere, at skoler og kommune i mindre omfang skal bruge tid på at samle elever op, der har oplevet uheldige episoder på internettet, at brugen af den kommunalt udleverede device ikke fyldes op med privat materiale, og at de enkelte devices ikke risikere at blive brugt til deling af fotos og materiale af hinanden (eleverne) optaget i skole/SFO-tid, håber jeg dette forslag får opbakning nok til at blive drøftet i Byrådet.

Mvh
Rasmus Søndergaard

Forslagsnummer: 20-F9
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
1

Styrk biodiversiteten

Hvad med at lade være med at slå og klippe alle græsplæner og rabatter rundt omkring og i stedet lade dem være fyldt med vilde sommerblomster, til glæde for både insekter og forbipasserende, i stedet for at være græsørkner. Sparer både penge for græsslåning for kommunen og styrker biodiversiteten.

Forslagsnummer: 20-F8
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
3

Sikre og hyggeligere strandvej

1: En sikker vej for alle vores børn, der færdes ved og omkring Strandvejen, evt. en grøn midterrabat med smukke træer, blomster og kun et spor fra Greve Centervej og til Hundige Centervej. Få skabt et hyggeligt grønt miljø, få trafikken ned, evt. en midterrabat, så der er plads til at komme over halvdelen af vejen, evt. med parkeringspladser midt i nogle steder som i Taastrup, ved de små butikker, at få sænket farten og trafikken.

2: Og flere skraldespande rundt omkring, fx ved busholdepladserne.

Forslagsnummer: 20-F7
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer:
 5

Støj fra motorvej

Støjreducerende asfalt på motorvejen.
Eller andre effektive tiltag. Er sikker på, at hvis I foretager målinger, er db over grænsen.
Tilstødende kommuner har gjort dette for længe siden.

Forslagsnummer: 20-F6
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
1

Flere affaldsstativer på offentlige steder

Fra greve strandvej ca. 129 til Mosede Havn er der to stativer og stien langs jernbanen er der ingen stativer. Det kan måske være årsagen til, at der ligger affald og hundeposer alle steder.

Forslagsnummer: 20-F5
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
2

Opfølgning og tilpasning af den nye affaldsordning.

Den nye affaldsordning er ikke tilstrækkelig brugervenlig.
Beholderne bør designes eller ændres, så de passer til borgernes lokationer/placering.
Når beholder tømmes, skal den placeres hvor operatøren tog den og ikke oppe ad vejen, hvor den ikke hører til.
Der skal i ordningen tages højde for, at der er borgere, der bor på matrikler med begrænsede adgangsforhold.
Affaldsordningen skal kunne fungere på trods af, at en borger er på weekend eller ferie.

Forslagsnummer: 20-F4
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
0

Ændring af gennemkørsel for last- og containerbiler

Jerismosevej blev i sin tid udråbt til "miljøvej”, dvs. max 45 km i timen samt træer der virkelig kunne give et andet liv på denne meget befærdede vej, der også tæller skolebørn. Vi, der bor ud til vejen, oplever dagligt containerlastbiler x mange hver dag. Det må kunne ændres til det bedre. Der er anden mulighed, Greve Centervej, så ingen undskyldning for det.

Forslagsnummer: 20-F3
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
0

Legeplads i Tune på den gamle boldbane

På den gamle boldbane i Tune ville det være helt oplagt med en legeplads. Der er ingen legepladser i den ende af byen.

Forslagsnummer: 20-F2
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
7

Hundigegårdsvej

Jeg vil foreslå, at der etableres fortov i den ene side af Hundigegårdsvej. Dagligt ser man masser af fodgængere (dagplejemødre, børn og andre voksne) på vejbanerne.

Forslagsnummer: 20-F1
Oprettet: 17. juli 2020
Udløber: 17. september 2020
Antal stemmer: 
2

Vejnettet

Vejnettet i Greve trænger utroligt meget til opfyldning, og det er stort set overalt i kommunen.

Fakta om borgerforslag

  • Et forslag udløber efter to måneder.
  • Et forslag skal have 500 stemmer for, at det kan blive drøftet i byrådet.

Se aktive borgerforslag

Kom med dit borgerforslag

Nu har du mulighed for at oprette et borgerforslag, som du ønsker, at Byrådet i Greve Kommune skal drøfte.

Sidst opdateret: 22. marts 2024

Kontakt

Greve Kommune (Borgerservice og rådhus)

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)