Gå til hovedindhold

Anvisningsaftale: BO-Vest – Askerød og Grønningen

Har kan du læse om, hvem der kan i betragtning til en bolig i BO-Vest (Askerød og Grønningen) under fleksibel udlejning, og hvilke særlige kriterier som skal være opfyldt

Indhold

  2-5-rums-boliger

  Ansøger er i fast arbejde minimum 25 timer ugentligt (undtaget personer i flexjob) og har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  *Det skal hermed konkretiseres, at ansøgere som er i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge eller elvuddannelse, mellemlang eller videregående uddannelse ikke opfylder kriteriet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Ydermere opfylder personer i vikariater heller ikke kriteriet om fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

  1-rumsbolig/supplementsrum

  1 rumsboliger/supplementsrum udlejes fortrinsvis til unge mellem 18 og 25 år, der er i gang med en godkendt ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse, mellemlang eller videregående uddannelse eller er i fast arbejde minimum 25 timer ugentligt.

  1. Boligsøgende med bopæl i Greve Kommune som har et ændret boligbehov

  Ved samlivsophør, hvor de er børn under 18 år i familien, tilbydes den fraflyttende forælder, med eller barn, en bolig med henblik på, at forældrene har mulighed for at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante miljø.

  Unge som for første gang ønsker at flytte hjemmefra

  Ældre over 55 år som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.

  2. Udenbys boligsøgende

  Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever har fast tilknytning til arbejdsmarkedet (minimum 25 timer ugentligt, undtaget personer i flexjob) og minimum en af de vokse har arbejde i Greve Kommune

  Personer der har en særlig tilknytning til Greve Kommune, fordi deres forældre bor i en VA afdeling i kommunen.

  Sidst opdateret: 23. august 2021

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Boliganvisning

  Borgerservice

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver MitID)