Gå til hovedindhold

Nedbør og afvanding

Se, hvad risikoen for oversvømmelse er på din grund og læs om retningslinjerne for rensning af trafikbelastet overfladevand

Indhold

  Risiko for oversvømmelse på din grund

  Du kan selv gå ind på vores GIS-kort, som du finder via dette link: Kort via GIS og se, hvad risikoen er for nedbørsbetinget oversvømmelse er på din grund.

  Data ligger under temaet ”Klimatilpasning, nedbør, GSF”. Herunder ligger flere temaer, som kan man kan aktivere ved at sætte flueben ud for de enkelte temaer. Det er en god idé at søge på adressen først, inden visningen slås til, da oplysningerne så kommer hurtigere frem.

  Retningslinjer for rensning af trafikbelastet overfladevand

  • Udledning til vandløb skal ske med forsinkelse til naturligt baggrundsniveau på ca. 1-3 l/s afhængigt af vandløbssystemet
  • Volumenet skal dimensioneres efter retningslinjerne fra Spildevandskomiteen,
  • Der skal være sandfang og olieudskiller inden udledning til vandløb

  KLAR Forsyning har bassiner og olieudskillere på de offentlige regnvandsledninger inden vandet leder ud til vandløbet for 5 eller 10 års regn hændelser. Som udgangspunkt skal der i håndteringen af regnvand benyttes robuste LAR-løsninger som f.eks.:

  • Vadier (grøfter) opbygget med særligt filterjord over et drænrør,
  • Våde bassiner, grøfter, damme med dykket udløb,
  • Tilslutning via sandfang og olieudskiller eventuelt med bypassfunktion. 

  Det kan også være muligt at nedsive regnvand. Dette er især tilfældet hvis det er mindre områder hvorfra regnvandet skal håndteres såsom private grunde, dette gøres typisk i faskiner. Der skal søges om tilladelse til nedsivning. Greve kommune har retningslinjer for nedsivning af regnvand til faskine. Der skal ansøges om nedsivning af regnvand i faskine, ansøgningsskema og retningslinjer kan ses i højre side.  

  Netværket ”Vand i Byer” har lagt inspiration og retningslinjer på deres hjemmeside ”LAR i Danmark”. Her ligger Spildevandskomiteen retningslinjer for dimensionering af volumenet til LAR-løsninger og Rørcenteranvisning nr. 016 Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund.

  Københavns Kommune har fået udarbejder kataloger med inspiration til udarbejdelse af LAR-løsninger m.v. LAR – kataloget kan ses på deres hjemmeside:

  Sidst opdateret: 28. november 2022

  Kontakt

  Natur og Miljø

  Telefontider:

  Mandag: 9-11
  Tirsdag: 9-11
  Onsdag: Telefon lukket
  Torsdag: 9-11 og 15-16
  Fredag: 9-11

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 94 48

  Send Digital Post (kræver NemID)