Gå til hovedindhold

Om badevandet langs kommunens kyst

Greve Kommune overvåger kvaliteten af badevandet fra 1. juni til 15. september. Der er tale om en generel overvågning, da der går et par dage fra man tager en prøve til vi kender resultatet.

Greve Kommune fraråder badning hvis:

  • Der har været kraftig regn i løbet af de sidste tre dage
  • Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer eller regnvandsledninger, som løber ud på stranden)
  • Vandet er plumret og du ikke kan se dine tæer, når du er i vand til hoften
  • Der er rødt flag på badebroer
  • Skiltene med badevandsprofilen ved stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning
  • Der i medierne advares om forurening med blå-grønalger eller furealger på kysterne langs Køge Bugt
  • Kommunen på hjemmesiden advarer mod badning.

Badevand

Målinger for 2022

Dato: Hundige Strandpark Greve Badehotel Granhaugen Mosede Fort Karlstrup Strand
24. maj 15.2 15.2 15.5 14.2 14.3
3. juni 13.2 13.0 13.1 13.0 13.0
10. juni 17.9 17.3 17.2 16.5 16.2
13. juni 15.5 14.9 14.6 14.5 14.6
17. juni 18.7 18.5 19.1 17.5 18.3
21. juni 18.4 18.4 18.7 18.0 17.8
28. juni 21 18.6 19.9 18.7 20.2
1. juli 20.8 20.3 20.4 20.3 21.2
5. juli 19.0 18.5 19.1 19.4 18.7
8. juli 15.5 15.0 14.8 14.5 15.0
12. juli 18.6 18.3 18.1 18.3 18.5
15. juli 18.2 19.6 19.0 18.8 19.8
18. juli 18.6 18.3 18.2 18.1 18.1
25. juli 19.2 18.6 18.5 18.0 18.8
2. august 18.5 16.6 16.9 16.6 15.7
8. august 19.3 19.3 19.7 19.4 20.1
16. august 23.7 23.5 23.1 22.3 22.5
22. august 22.5 20.9 21.0 20.9 19.9
26. august 23.5 23.3 23.0 23.0 23.1
30. august  19.4 18.8 18.5 18.8 17.9
  Escherichia Coli Intestinale enterokokker 
24. maj  230 77
3. juni 15 <15
10. juni <15 <15
13. juni <15 <15
17. juni <15 <15
21. juni <15 <15
28. juni <15 <15
1. juli 77 46
5. juli 510 250
8. juli <15 <15
12. juli <15 <15
15. juli <15 <15
18. juli <15 <15
25. juli 30 <15
2. august <15 <15
8. august <15 <15
16. august 15 15
22. august <15 <15
26. august <15 <15
30. august 15 <15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker 
24. maj  15 61
3. juni <15 <15
10. juni <15 <15
13. juni 15 <15
17. juni <15 <15
21. juni <15 <15
28. juni <15 <15
1. juli 15 <15
5. juli <15 <15
8. juli 15 15
12. juli <15 <15
15. juli <15 <15
18. juli <15 <15
25. juli 15 <15
2. august <15 <15
8. august <15 <15
16. august 110 <15
22. august <15 <15
26. august 30 <15
30. august 110 15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
24. maj  46 94
3. juni <15 <15
10. juni <15 <15
13. juni 61 <15
17. juni <15 <15
21. juni <15 <15
28. juni 15 <15
1. juli 15 <15
5. juli 15 <15
8. juli 15 <15
12. juli <15 <15
15. juli <15 <15
18. juli <15 <15
25. juli <15 15
2. august 15 <15
8. august 30 <15
16. august <15 <15
22. august <15 <15
26. august <15 15
30. august 94 15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
24. maj  130 94
3. juni 15 <15
10. juni 30 <15
13. juni 15 <15
17. juni <15 <15
21. juni <15 <15
28. juni <15 <15
1. juli 15 <15
5. juli 30 <15
8. juli 15 15
12. juli <15 <15
15. juli <15 <15
18. juli 61 <15
25. juli 15 <15
2. august 15 15
8. august 15 15
16. august <15 <15
22. august 30 <15
26. august 30 15
30. august 46 <15

 

  Escherichia Coli Intestinale enterokokker
24. maj  77 61
3. juni <15 <15
10. juni 15 <15
13. juni <15 15
17. juni <15 <15
21. juni <15 15
28. juni <15 <15
1. juli 93 15
5. juli <15 <15
8. juli 160 30
12. juli 15 <15
15. juli <15 <15
18. juli 15 <15
25. juli <15 <15
2. august 15 <15
8. august 15 61
16. august 46 15
22. august 30 <15
26. august 77 <15
30. august 1100 160

 

Lille Vejleå:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
24. maj  460 210
10. juni 60 <15
24. juni 93 <15
1. juli 61 <15
8. juli 470 94
18. juli <15 <15
27. juli 15 <15
2. august 46 <15
22. august <15 15
30. august 1300 350

Øst for Olsbæk:

  Escherichia coli  Intestinale enterokokker
24. maj  61 110
10. juni <15 <15
24. juni 94 30
1. juli <15 <15
8. juli <15 <15
18. juli 15 <15
27. juli 15 <15
2. august <15 <15
22. august 30 30
30. august 490 130

Vest for Olsbæk:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
24. maj  290 94
10. juni <15 <15
24. juni 30 15
1. juli 94 46
8. juli <15 15
18. juli 15 <15
27. juli <15 <15
2. august <15 <15
22. august 30 <15
30. august 630 140

Streget:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
24. maj  530 650
10. juni 760 45
24. juni <15 <15
1. juli 30 <15
8. juli 30 15
18. juli <15 <15
27. juli <15 15
2. august <15 <15
22. august 30 <15
30. august 760 220

Hundige Havn:

  Escherichia coli Intestinale enterokokker
24. maj  61 15
21. juni 46 15
18. juli <15 <15
16. august <15 <15

 

Alger

Som nævnt ovenfor bør du ikke bade, hvis vandet er for uklart. Det skyldes, at et stort indhold af alger har flere uheldige egenskaber. For det første renses vandet af solens ultraviolette lys, som nedbryder bakterier, der havner i vandet fra mennesker, dyr og fugle. Men furealger og blågrønalger indeholder giftstoffer, som kan være ubehagelige, og i værste fald dødelige for fx hunde.

Blågrønalger kan sidst på sommeren blive ført ind i Køge Bugt. Det er især ved østlig vind. Hvis vejret er stille, varmt og med masser af sol kan der blive rigtigt mange blågrønalger. Med andre ord: hvis det er rigtigt godt strandvejr. Algerne forsvinder igen når vejret bliver dårligt.

Nogle af blågrønalgerne kan være giftige. Ved store mængder af blågrønalger vil der næsten altid være giftige arter til stede. Hos dyr og mennesker kan disse giftstoffer medføre eksem, kvalme og opkast. Det er især hunde og børn, der risikerer de største påvirkninger af giftstofferne, da de i forbindelse med badningen ofte kommer til at sluge vand. Dødsfald blandt hunde, som har haft kontakt med blågrønalger, er ikke ualmindeligt.

Situationen vil kunne variere fra time til time på grund af vind og strøm. Vi kan derfor godt fraråde badning selvom vandet umiddelbart ser pænt ud. Og der kan også være blågrønalger uden at vi har nået at fraråde badning. Derfor opfordrer vi til at badene altid vurderer vandets klarhed inden man vælger at bade.

Blågrønalger er egentlig bakterier, der lever som planter. Det vil sige, at de er afhængige af sollys, kuldioxid og næringsstoffer.

Mange blågrønalger har hulrum med luft i. Det gør algen i stand til at bevæge sig op og ned i vandet alt efter, hvor det er bedst at være. I meget stille vejr samles cellerne i overfladen - dette kaldes ”vandblomst”. Hvis der er mange alger, kan det nogle gange se ud som om, overfladen er dækket af gullig eller grønlig maling.

Algerne kan forveksles med store mængder pollen. Pollen er dog mest almindelig i foråret og den tidlige sommer, mens blågrønalgerne er mest almindelige i høj- og sensommer.

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside om alger