Gå til hovedindhold

Beskyttet natur

Naturområder er levesteder for vilde planter og dyr. Forsvinder naturområderne, vil der også være vilde planter og dyr, der forsvinder. Nogle naturområder er derfor beskyttede.

Beskyttede Naturområder

Søer over 100 m2 med tilstødende moser, de fleste vandløb med tilstødende moser, samt arealer med moser, enge, heder, overdrev m.m. over 2500 m2 er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (§ 3-områder).

Naturområderne er beskyttede selvom de ligger på privat ejendom. Du kan se om der på din ejendom er registrerede beskyttede naturområder på Danmarks Miljøportal. Registreringen er altid vejledende, så det er en god idé at kontakte kommunen, hvis du er i tvivl om et areal på din ejendom er omfattet af beskyttelsen eller ej.

Hvis du ønsker at foretage ændringer af et naturområde, skal du søge kommunen om dispensation. Dispensation gives som udgangspunkt kun, hvis det vil forbedre forholdene for de vilde dyr og planter i det beskyttede område.

Fredede naturområder

En fredning er det mest vidtgående instrument til beskyttelse af flora og fauna, landskaber og kulturspor. En fredning betyder, at der kan lægges begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder. Du kan se, om der er fredede områder på din ejendom på Danmarks Miljøportal. Det er fredningsnævnet der afgør, om der kan gives dispensation fra fredningen.

Sidst opdateret: 9. december 2022

Links

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver MitID)