Gå til hovedindhold

Hobbydyrehold

Her kan du læse om høns i byen, samt om hvor mange dyr du må have i landzone uden, at du skal anmelde det eller søge om tilladelse hos kommunen.

Indhold

  Her kan du læse om hobbydyrehold på land og i by.

   

  Hobbydyrehold

  I nogle områder af kommunen er det forbudt at holde høns og haner. Her er tinglyst bestemmelser, som regulerer dyrehold (som regel udstykningsdeklarationer). Du kan finde Tinglysningen her.

  Hvis det er tilladt hos dig, skal du tage hensyn til naboer og lign. hvis du anskaffer høns.

  Dispensationsmulighed fra forbudet

  Hvis du bor i et område, hvor der er et generelt forbud mod hønsehold, er der mulighed for at få dispensation hvis:

  Kommunen er påtaleberettiget på deklarationen.

  At grundejerforeningen er positiv indstillet.

  En dispensation vil normalt kræve, at nedenstående gode råd om at holde høns bliver overholdt. 

  Gode råd om at holde høns

  Hønseholdet må ikke give væsentlige gener, uhygiejniske forhold eller lugtgener for naboerne.

  Desuden anbefaler vi:

  Hønsehus og -gård placeres minimum 2,5 m fra naboskel

  Hønsehuset skal være støjisoleret og kunne mørklægges

  Du højst har 8 høns, og at du ikke holder haner.

  Hønsene skal blive på din ejendom.

  Du fjerner overskydende rester af køkkenaffald, hvis du bruger køkkenaffald som foder. Animalsk affald som kød og fisk skal være kogt.

  Gødningen fra hønsene skal enten opbevares i lukket beholder, umiddelbart blandes med jorden til gødningsformål eller tilsættes sammen med kompost.

  Begræns naboklager ved at følge anbefalingerne og informere dine naboer i god tid.

  Uhygiejniske forhold

  Kommunen kan give dig et påbud, hvis dit hønsehold giver anledning til uhygiejniske forhold, som for eksempel kan tiltrække rotter. Hvis det er nødvendigt for en effektiv rottebekæmpelse, kan kommunen på din regning fjerne gødning og affald fra din ejendom.

  Bor du på landet (landzone), har du mulighed for at have et hobbydyrehold uden, at det kræver en tilladelse fra kommunen. Hvis der skal bygges en stald til dyrene, skal du huske at søge om tilladelse til det.

  Ved et hobbydyrehold forstås et dyrehold på højst:

  • 2 køer med kalve eller 4 stk. andet kvæg eller
  • 4 heste med føl eller
  • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller tilsvarende, eller
  • 10 får med lam, eller
  • 10 geder med kid eller
  • 30 høns eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller
  • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovennævnte.

  Gode råd og regler for hobbydyrehold

  Det er vigtigt at huske, at du skal holde dine dyr på din egen ejendom. Det er også vigtigt, at stalde og folde er rene og pæne, og at du ikke giver dyrene mere foder, end de kan nå at spise, så dine dyr ikke tiltrækker skadedyr.

  Du kan læse mere i pjecen "Råd og regler om hobbydyrehold" under dokumenter nederst på denne side.

  Sidst opdateret: 9. december 2022

  Dokumenter

  Kontakt

  Natur og Miljø

  Telefontider:

  Mandag: 9-11
  Tirsdag: 9-11
  Onsdag: Telefon lukket
  Torsdag: 9-11 og 15-16
  Fredag: 9-11

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 94 48

  Send Digital Post (kræver MitID)