Gå til hovedindhold

Nabo til vejen

Som nabo til vejen er der en række forhold du skal være opmærksom på. Forholdene skal sikre, at vejens funktions opretholdes.

Indhold

  Hvad er dine forpligtelse?

  Som grundejer mod vej har du pligt til at følgende opgaver er udført ud for din matrikel:

  • Fjerne ukrudt i fortovet
  • Snerydde og glatførebekæmpe fortovet
  • Opsamle affald på fortovet og i rabatten
  • Holde regnvandsriste fri for blade og andet, så vandet kan strømme frit til brøndene
  • Klippe din beplantning, så den ikke er til gene eller hænger ud over skel og færdselsarealet.

  Nederst på siden kan du finde PDF-filer om korrekte udførte forpligtigelser.