Gå til hovedindhold

Opstilling af containere og lignende på vejareal

På denne side finder du information om container placeringer og lignende på vejarealer.

Indhold

  Har du brug for en container på vejareal til ombygning eller andet, eller brug for grus eller andre byggematerialer på vejen, skal du søge om lov. Vejarealer må ikke bruges til andet end vejformål uden at vejmyndigheden har givet tilladelse til dette.

  Dette er reguleret i Lov om offentlige veje, §80 og i Lov om privat fællesveje, §57, stk. 1.

  Den digitale ansøgning skal sendes via virk.dk. 

  Her finder du link til den digitale ansøgningsportal - Ansøgning om anbringelse af containere m.v. på veje.

  Er der i forbindelse med din ansøgning behov for at materiellet på vejarealet bliver afmærket, henviser Greve Kommune til gældende vejregler for dette. 

  Vejreglerne kan findes her.

  Sidst opdateret: 21. april 2022

  Kontakt

  Vej og Landskab

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Send Digital Post (kræver NemID)