Gå til hovedindhold

Tryghed i Greve Nord

På denne side kan du følge arbejdet med at gøre Greve Nord til et tryggere sted at bo og være.

Greve Nord skal være en tryggere sted. Derfor har byrådet besluttet at undersøge, hvor der er problemer og gøre noget ved dem.

Stormøde

I september 2021 blev der holdt et stormøde, hvor repræsentanter fra foreningsliv, boligorganisationer og mange andre parter mødtes for at drøfte udfordringer og løsninger. På den baggrund besluttede politikerne en række forskellige indsatser. 

Spørgeskemaundersøgelse

Desuden har Greve Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgere i Greve Nord og i hele kommunen har svaret på, hvordan de oplever tryghed og utryghed i kommunen. Generelt af de fleste borgere trygge i deres hverdag i Greve. Hele undersøgelsen kan ses her.

Alle de forskellige indsatser er beskrevet herunder:

Den 29. august blev der gennemført en tryghedsvandring i Askerød og Gudekvarterene med repræsentanter fra boligafdelinger, Greve Nord Projektet, Natteravnene og Seniorråd.

Her er ruten:

Ruten på tryghedsvandring 2022

Tryghedsvandringens deltagere kom frem til, at det generelt er trygt at færdes og bo i området, men at de her fem ting skal ændres, for at området opleves som mere trygt:

 • Manglende eller ikke fungerende vejbelysning.
 • Manglende beskæring af buske og træer bl.a. omkring tunneller og belysningsarmaturer
 • Dårlige orienterings- og overbliksforhold ved tunneller
 • Behov for at forskønne tunneller med udsmykning/maling og bedre lyssætning
 • Trafikal utryghed ved krydset Hundigevej, Thors Kvarter og Hedelunden. For eksempel er der for lidt plads ved busstoppestedet, ringe passage gennem området til busstop og vejkryds, manglende orientering gennem Gudekvartererne/Askerød til og fra boldbaner, Valhallen, privatskoler m.v. ved Hedelunden.

Plan- og Tryghedsudvalget og Klima, - Teknik, og Miljøudvalget behandlede i oktober 2022 en sag om opsamling på tryghedsvandringen og forslag til tiltag for at øge trygheden. Det blev besluttet at igangsætte beskæring og udtynding af beplantning ved tunneller, langs stier med videre, fritlægge belysningsarmaturer for beplantning, forbedring af belægning ved busstop og en tunnel på i alt fem lokationer, der er ejet af kommunen.

Arbejderne bliver gennemført i efteråret 2022.

De påpegede forhold om behov for forbedring af lys med videre i tunneller vil indgå i forslag til en samlet plan for forbedring/forskønnelse af tunneller i Greve Nord til fremlæggelse i 2023.


Utrygge forhold og forbedringsforslag, der blev påpeget på boligselskabernes områder drøftes med boligselskaberne fx i forbindelse med styringsdialogmøderne.

Her er et par eksempler på steder, som kan gøres tryggere:

Tunnel der opleves som utryg.

Deltagerne fremhævede, at der er brug for at forbedre belysningen, for at tunnel opleves som tryg.

 

Indgang til tunnel hvor oversigtsforholdene skal forbedres gennem beskæring af det grønne

Deltagerne vil gerne have beskåret alt det grønne, så det bliver nemmere at overskue indgangen til tunnellen.

 

Gadelygte hvor det grønne er vokset ind over lyset.

Her er brug for beskæring, så gadelyset kan lyse.

Elever fra blandt Arenaskolen og Hundige Lilleskole øver sig i at spille golf.

Idræts- og FritidsSekretariatet arbejder med støtte fra TrygFonden for at give flere børn og unge i Greve Nord et aktivt fritidsliv. Det seneste år er hele 72 børn kommet i gang med eller blevet fastholdt i en fritidsaktivitet:

 • Der ydes en tæt og håndholdt vejledning til familier, hvor børnene ikke har været en del af foreningslivet før.
 • Der er udarbejdet en flyer med en oversigt over de fritidstilbud der findes for børn og unge i Greve Nord og Midt, så er blevet nemmere at orientere sig.
 • Der er etableret et godt samarbejde med den lokale sundhedspleje og de lokale foreninger, heriblandt BROEN Greve, som kan hjælpe med betaling af kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter, for de familier som ikke selv har råd.

Idræts- og FritidsSekretariatet har desuden sørget for, at elever fra de fire skoler i Greve Nord; Krogårdskolen, Arenaskolen, Hundige Lille Skole og Greve Privatskole har mødtes flere gange for at lege og dyrke sport med jævnaldrende børn. Derigennem har de lært hinanden bedre at kende og fået nedbrudt nogle af deres fordomme om ”dem fra den anden skole”.

Kommunen arbejder med at etablere støttefunktioner målrettet de mest udsatte familier.

Indsatsen tager udgangspunkt i, at mistrivsel hos børn og unge ofte hænger sammen med brug af rusmidler, risikoadfærd og kriminalitet. Dermed er der behov for en bredere indsats, hvor familierne får hjælp og støtte for at den generelle trivsel stiger.

Greve Kommune kommunikerer løbende her på hjemmesiden og på facebook.com/grevekommune.

 

Der er problemer med høj fart på veje og stier, manglende belysning, vildtvoksende beplantning og konkrete problemstillinger ved Hundige Station.

Problemer omkring veje og stier tages op i eksisterende fora.

Den vildtvoksende beplantning blev påpeget på tryghedsvandring, og på den baggrund har politikerne bevilliget penge til at trimme beplantning på stier og ved tunneller, så oversigtsforholdene bliver bedre.

Tiltag omkring belysning indgår i den årlige prioritering af Vej- og Landskabspuljen.

Og der er allerede fokus på Hundige Station i forbindelse med byudviklingen af Hundige Strandby, hvor tryghed, belysning på busholdeplads og DSB’s mulige ændringer af broen indgår. Samtidig er tryghed på Hundige Station et fokusområde i Lokalrådet, og senest har DSB etableret et korps af tryghedsvagter, som blandt andet kommer på stationen.

Grundskolen

Elever fra Arenaskolen har indledt et samarbejde med Bilka, der fortsætter over flere år. Det startede, da eleverne gik i 1. klasse. Eleverne kommer på besøg og får et indblik i virksomhedens drift, fra personalepleje til vagtplaner. På skolen forbereder og efterbehandler eleverne deres besøg, som foregår hvert skoleår.

Formålet for eleverne

 • Erfare egne interesser og styrker – ud fra erfaringer, der er anderledes end fra hverdagen i skolen
 • Opleve en virkelighedsnær og konkret anvendelse af skolens fag, som den enkelte elev kan se for sig som en karrierevej efter skolen

Formålet for virksomhederne

 • Adgang til at engagere dygtige og uddannelsesparate unge i virksomhedens fagområder
 • Mulighed for at fastholde unge i lokalområdet
 • Få unge øjne på virksomheden og virksomhedens produkter og de udfordringer, som virksomheden ønsker løsninger på

Greve Kommune vil overtage boliganvisningen til Askerød og Gersagerparken i slutningen af 2023. I den forbindelse vil kommunen også stille nye skærpede krav til lejere, der gerne vil have en ledig lejlighed i Askerød eller Gersagerparken.

Det sker, fordi Askerød er på regeringens liste over parallelsamfund, mens Gersagerparken er på listen over forebyggelsesboligområder.

Kriterierne er målrettet de udfordringer, der har gjort at de to boligområder er kommet på regeringens liste, og de handler blandt andet om følgende:

 • Nye indflyttere skal være i arbejde eller uddannelse.
 • Nye indflyttere skal have en ren straffeattest.
 • Nye indflyttere skal være statsborgere i EU-området.

Læs mere i Greve Kommunes nyhed: Byråd skærper kampen mod parallelsamfund

Læs detaljerne i den sag, byrådet har vedtaget: Kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken 

 

 

 

Politikerne vil lave en tryghedskampagne for Greve Nord.

De begyndte med at måle trygheden gennem en spørgeskemaundersøgelse, og dens resultater kan læses her.

Kort sagt føler langt de fleste borgere sig trygge i deres nærområde, men undersøgelsen viser også, at man føler sig utryg ved knallertkørsel på stier, tilråb fra grupper af mennesker der er forsamlet, og hvis man er vidne til kriminalitet og indbrud.

Resultaterne for undersøgelsen er grundlaget for arbejdet med tryghed.

Undersøgelsen vil blive gennemført hvert andet år, og de kommende undersøgelser vil vise, om indsatserne har en effekt på oplevelsen af tryghed.

Indsatsen indebærer endvidere en kampagne, der skal informere om mulighederne for anonymt at melde snyd med offentlige sociale ydelser, lejemål, social kontrol og utrygge steder. Udvalget vil i starten af 2023 blive forelagt et udkast til kampagnen.

Hele tryghedskampagnen bliver beskrevet her. 

Lovgivningen giver ikke mulighed for, at kommunen kan etablere et vagtværn. Derfor er det ikke aktuelt. Her kan du læse, hvad politikerne egentlig ønskede med forslaget om vagter.

Det skal tilføjes at DSB nu patruljerer med tryghedsvagter på en række stationer - herunder Hundige Station. Her er et foto, som Midt- og Vestsjællands politi tog, da de mødte tryghedsvagterne på Greve Station:

I forbindelse med tryghedsvandringen var der ikke ønsker om kameraovervågning.

Politiet ser ikke et behov for fast overvågning, men anbefaler anvendelse af fleksibel overvågning i de områder, hvor politiet beslutter at foretage en særlig indsats.

I 2023 skal Plan- og Tryghedsudvalget drøfte kommunens muligheder for tryghedsskabende overvågning.

Byråd skærper kampen mod parallelsamfund

Byråd skærper kampen mod parallelsamfund

Greve Kommune stiller nye skærpede krav til lejere, der gerne vil have en ledig lejlighed i Askerød eller Gersagerparken. Kravene handler blandt andet om arbejde, uddannelse og statsborgerskab.

Bedre overblik skaber bedre tryghed

Bedre overblik skaber bedre tryghed

Greve Nord: Beskæring af grønt gør tunneller og stier tryggere.

Sidst opdateret: 12. juli 2023

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)