Gå til hovedindhold

Bystrategisk råd

Det bystrategiske råd skal komme med input til byudviklingen i Greve Kommune.

Dronefoto af rundkørsel i Greve

Plan- og Tryghedsudvalget nedsatte den 15. november 2022 et bystrategisk råd, der skal agere fast ekstern rådgiver med lokalt tilhørsforhold og bidrage med input til den overordnet byudvikling og lokalplanlægningen.

På siden her kan du læse om rådets formål, arbejdsområde og sammensætning.

Værd at vide om bystrategisk råd

Kommunal fysisk planlægning handler om at foretage målbevidste valg om, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes, så man kan sikre den ønskede udvikling. Den fysiske planlægning er et komplekst og omfattende fagområde, hvor det kan være nødvendigt at drøfte, prioritere og afveje mange forskellige interesser.

Det bystrategiske råd skal være med til at kvalificere arbejdet af den kommunale fysiske planlægning. Hvor borgere ofte har et meget lokalt kendskab og engagement til planlægningen, kan det bystrategiske råd bidrage med en bredere tilgang, og dermed varetage mere almene, objektive interesser som alligevel er lokalt forankrede. Hensigten med rådet er derfor en ”stemme” ind i planarbejdet, hvor rådets rolle bliver at agere en form for fast ekstern rådgiver med lokalt tilhørsforhold.

Rådet skal bidrage med input til den overordnede byudvikling, kommunens arkitektur, de kommende planer, tryghed o. lign. Det kan være ifm. overordnede strategier og planer, hvor rådet kan bidrage på et mere overordnet niveau. Rådet kan også bidrage med input til den konkrete udvikling af et område via en lokalplan.

Rådet inviteres til at indsende skriftligt input til kommunen ved opstart af en ny plan, hvor dette er muligt i den politiske proces, og ved forslag til nye planer. Herved bliver rådets input forelagt politisk i forbindelse med igangsættelse af og forslag til planer. Det kan fx være ifm. lokalplaner, hvor rådet kan kommentere på fx udformning, relation til lokalområdet og andre konkrete forhold.

Herudover inviteres rådet til et årligt møde med administrationen. Her drøftes de kommende planer for året og rådet kan bidrage med input til den overordnede byudvikling, kommunens arkitektur, de kommende planer, tryghed o. lign.

Det bystrategiske råd har ikke en formel juridisk betydning, og erstatter ikke de lovbestemte høringer af fx lokalplaner og andre juridisk bindende planer. Det bystrategiske råd kan i stedet ses som en udvikling af den demokratiske proces eller en ekstern rådgiver på planarbejdet.

Det bystrategiske råd består af seks borgere og interessenter med indsigt og generel viden i kraft af deres profession og/eller interesse inden for byplanlægning, erhvervsfremme, ejendomsudvikling, detailhandel og arkitektonisk fremtræden mv. 

Medlemmerne er: 

Hamdi Sarac
Mikkel Stage
René Krarup Holm
Line Carlsen 
Mikkel Solhøj
Vakant - ledig plads

Hvis du har spørgsmål angående bystrategisk råd er du velkomment til at kontakte Greve Kommune via mailen Plan@greve.dk

Dokumenter

Kontakt

Planlægger

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Send Digital Post (kræver MitID)