Gå til hovedindhold

Grundlisteudvalget

Grundlisteudvalget udarbejder Greve Kommunes grundliste, hvorfra der udtages borgere til hvervet som lægdommere.

Dommer-hammer og stakke med bøger

Optaget til Greve Kommunes Grundliste 2024-2027 er lukket.

Næste mulige optagelsesperiode er 2028-2031, hvor optag starter i efteråret 2026.

Lægdommere er en samlet betegnelse for nævninge og domsmænd, som er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Der skal være lægdommere med i straffesager, hvor tiltalte nægter sig skyldig, og anklageren vil kræve frihedsstraf. Lægdommerne har samme indflydelse som de juridiske dommere på, om den anklagede skal dømmes, og hvilken straf han eller hun skal have.

Lægdommere udtages af Landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på de lister - såkaldte grundlister - som kommunernes grundlisteudvalg udarbejder og indsender til Landsretten. Ansøgere som bliver udtaget, får besked af Landsretten.

Man skal ansøge om at blive optaget på Greve Kommunes grundliste for at komme i betragtning til hvervet som lægdommer. En lægdommer bliver udpeget for en periode på fire år og medvirker i gennemsnit fire retssager om året. Hvis du er blevet udtaget som lægdommer, kan du som udgangspunkt ikke frasige dig hvervet - det er en borgerpligt.

Opgave og betingelser som lægdommer

Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan du forvente at blive kaldt i retten tre til fire gange om året.

Hvis du er domsmand, skal du dømme i samråd med jurister.

Hvis du er nævning, skal du dømme sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, der straffes med fire års fængsel eller mere.

Nævninge og domsmænd bliver valgt for for en fireårig periode.

Når man er udtaget, er man - med nogle få undtagelser – forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

Det er et krav, at du:

  • Er dansk statsborger

  • Har valgret til folketinget

  • Har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog

  • Har en ren straffeattest

  • Ikke fylder 80 år inden 1. januar 2028.

Du kan ikke blive optaget på grundlisten hvis du er:

  • Ansat i ministeriets departementer eller ansat i chefstillinger i de under departementerne hørende myndigheder

  • Ansat ved domstolene, i politiet, hos anklagemyndigheden, i kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område

  • Advokat eller advokatfuldmægtig

  • Præst i folkekirken eller andre trossamfund.

Grundlisteudvalgets medlemmer

Jesper Fini Kuhre (V) (formand)

Lars Bjarne Nielsen (B) (næstformand)

Eva Larsen (F)

Jørgen Schwarts (D)

Liselott Blixt (UP)

Sidst opdateret: 26. januar 2024

Links

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver MitID)