Gå til hovedindhold

Lokalrådet

Lokalrådet i Greve Kommune blev gendannet i sin nuværende form i 2021, og består fra politiets side af en ledelsesrepræsentant fra politikredsen, lederen og to medarbejdere fra det lokale politi, samt en forebyggelsesmedarbejder.

Indhold

  Greve Kommune er repræsenteret ved en direktør med ansvar for det socialfaglige arbejde, centerchefer for Børn og Familie, Teknik og Miljø, Skole og Dagtilbud, Job og Social, Politik, Organisation og Borgerbetjening samt lederen af Gadeplansarbejdet.

  Programlederen af indsatsen Tryghed i Greve Nord har observatørstatus, så længe denne indsats løber.

  Politiet har formandskabet i Lokalrådet, og Greve Kommune har næstformandsskabet, bl.a. for at sikre forankringen til Kredsrådet.

  Det kriminalpræventive arbejde

  Lokalrådene blev oprettet i 2007 for at udbrede det kriminalpræventive arbejde til flere samarbejdspartnere. Idet den nye politireform gjorde politi­kredsene større, ville politikerne sikre, at afstanden mellem lokalsamfund og ordensmagt forblev kort.

  Der findes i dag som udgangspunkt et lokalråd pr. kommune, der samler repræsentanter for politi, kommune og lokalsamfundet til en række årlige møder. På møderne bliver de lokale behov og den lokale indsats for krimi­nalitetsbekæmpelse og -forebyggelse koordineret.

  Opgaver

  Det er lokalrådets opgave at skabe sammenhæng mellem de politiske øn­sker, der formuleres i kredsrådet, og de udførende aktører, der skal realisere dem i kommunen. Kredsrådet er et samarbejdsforum mellem en politikreds og politikredsens kommuner, og deltagerne er Politidirektøren og borgmestrene i politikredsens kommuner.

  Derudover er lokalrådet et vigtigt forum, hvor relevante lokale aktører kan inddrages i det kriminalitetsforebyggende arbejde.

  Lokalrådets hovedopgaver er:

  • Stå for at tilrettelægge det kriminalpræventive samarbejde i sit lokalområde.
  • Fungere som lokal styregruppe, der udarbejder operative mål, baseret på de strategiske mål nedsat af kredsrådet.
  • Holde sig opdateret om bl.a. lokal kriminalitet og sociale og uddannelsesmæssige forhold.
  • Forholde sig til udviklingen i den lokale kriminalitet og til forebyggende og tryghedsskabende aktiviteter og arbejde med problemstillinger, som er relevante i kommunen.
  • Sikre at borgerne er mest muligt inddraget i det forebyggende arbejde.
  • Sørge for, at der bliver etableret de nødvendige kriminalpræventive enheder og samarbejdsfora, som kan håndtere praktiske opgaver og problemstillinger lokalt.
  • Være paraplyorganisation for enhederne og forene og fastlægge den overordnede struktur for organiseringen af deres arbejde.
  • Koordinere og vurdere resultaterne af de forskellige kriminalpræventive aktiviteter og præsentere dem for kredsrådet.
  Sidst opdateret: 26. februar 2024

  Kontakt

  Center for Børn & Familier

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)