Gå til hovedindhold

Bystrategisk råd

Det bystrategiske råd skal komme med input til byudviklingen i Greve Kommune.

Plan- og Tryghedsudvalget besluttede den 16. august 2022, at nedsætte et bystrategisk råd, der skal agere fast ekstern rådgiver med lokalt tilhørsforhold og bidrage med input til den overordnet byudvikling og lokalplanlægningen.

På siden her kan du læse om formål, arbejdsområde og sammensætning samt hvordan du ansøger om at blive en del af det bystrategiske råd.

Værd at vide om bystrategisk råd

Kommunal fysisk planlægning handler om at foretage målbevidste valg om, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes, så man kan sikre den ønskede udvikling. Den fysiske planlægning er et komplekst og omfattende fagområde, hvor det kan være nødvendigt at drøfte, prioritere og afveje mange forskellige interesser.

Det bystrategiske råd skal være med til at kvalificere arbejdet af den kommunale fysiske planlægning. Hvor borgere ofte har et meget lokalt kendskab og engagement til planlægningen, kan det bystrategiske råd bidrage med en bredere tilgang, og dermed varetage mere almene, objektive interesser som alligevel er lokalt forankrede. Hensigten med rådet er derfor en ”stemme” ind i planarbejdet, hvor rådets rolle bliver at agere en form for fast ekstern rådgiver med lokalt tilhørsforhold.

Rådet skal bidrage med input til den overordnede byudvikling, kommunens arkitektur, de kommende planer, tryghed o. lign. Det kan være ifm. overordnede strategier og planer, hvor rådet kan bidrage på et mere overordnet niveau. Rådet kan også bidrage med input til den konkrete udvikling af et område via en lokalplan.

Rådet inviteres til at indsende skriftligt input til kommunen ved opstart af en ny plan, hvor dette er muligt i den politiske proces, og ved forslag til nye planer. Herved vil rådets input blive forelagt politisk i forbindelse med igangsættelse af og forslag til planer. Det kan fx være ifm. lokalplaner, hvor rådet kan kommentere på fx udformning, relation til lokalområdet og andre konkrete forhold.

Herudover inviteres rådet til et årligt møde. Her drøftes de kommende planer for året og rådet kan bidrage med input til den overordnede byudvikling, kommunens arkitektur, de kommende planer, tryghed o. lign.

Et bystrategisk råd har ikke en formel juridisk betydning, og kan ikke erstatte de lovbestemte høringer af fx lokalplaner og andre juridisk bindende planer. Et bystrategisk råd kan i stedet ses som en udvikling af den demokratiske proces eller en ekstern rådgiver på planarbejdet.

Det er hensigten, at det bystrategiske råd skal bestå af fire til seks borgere og interessenter med indsigt og generel viden i kraft af deres profession og/eller interesse inden for byplanlægning, erhvervsfremme, ejendomsudvikling, detailhandel og arkitektonisk fremtræden mv. Det kan fx være en arkitekt, en ejendomsmægler, handelsstandsforening, boligselskab, forsyning, grundejerforening mv.

Hvis der er flere ansøgere, kan det også være relevant, at medlemmerne repræsenterer kommunen så geografisk bredt som muligt. 

Rådet vil bestå at faste medlemmer og der udpeges ikke suppleanter/stedfortrædere.

Plan- og Tryghedsudvalget kan beslutte, om rådet skal ophæves og hvornår.

Hvis du ønsker at være en del af det bystrategiske råd, skal du sende din ansøgning til bystrategiraad@greve.dk senest den 11. oktober 2022. I ansøgningen skal det fremgå, hvad du kan bidrage med i rådet, hvad dine interesseområder i rådet vil være, samt hvilken del af kommunen du bor i eller repræsenterer.

Ansøgningen må være maks. én A4-side.

Plan- og Tryghedsudvalget forelægges alle ansøgninger i november 2022. 

Det bystrategiske råd forventes nedsat i starten af 2023, og umiddelbart herefter afholdes det første møde.

Arbejdet med bystrategisk råd vil blive evalueret i starten af 2024.

Sidst opdateret: 13. september 2022

Dokumenter

Kontakt

Center for Teknik & Miljø

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Send Digital Post (kræver NemID)