Gå til hovedindhold

Kommunalvalg 2021

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Greve Byråd og til Regionsrådet i Region Sjælland.

Stem Med 16. november

Fakta om valget

Du kan afgive brevstemme til Kommunal- og Regionrådsvalg fra tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag den 12. november 2021 indtil kl. 16.00

Vælgere, der ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan brevstemme ved personlig henvendelse i Borgerservice, på bibliotekerne eller Greve Svømmehal.

Du kan brevstemme på ethvert borgerservice i Danmark uanset bopæl.

Ved brevstemmeafgivning forevises gyldig legitimation: sundhedskort, pas eller kørekort.

Åbningstider

Borgerservice

Rådhusholmen 10, 2670 Greve (der kræves ikke tidsbestilling):

 • Mandag kl. 10.00 – 14.00
 • Tirsdag kl. 07.30 – 18.00
 • Onsdag kl. 10.00 – 14.00
 • Torsdag kl. 07.30 – 18.00
 • Fredag: Lukket

Borgerservice holder ekstra åbent for kun brevstemmer på følgende dage:

 • Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 10.00 – 13.00
 • Lørdag den 6. november 2021 10.00 – 13.00
 • Fredag den 12. november 2021 kl. 9. 00 – 16.00
Biblioteker

Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 Greve
Karlslunde Bibliotek, Karlslunde Parkvej 11, 2690 Karlslunde 
Tune Bibliotek, Tune Center 15, 4030 Tune

 • Mandag kl. 7.30 – 19.00
 • Tirsdag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Onsdag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Torsdag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 17.00 – 19.00
 • Fredag kl. 7.30 – 9.00 og kl. 16.00 – 18.00 (fredag den 12. november 2021 indtil kl. 9.00).

Vær opmærksom på, at den betjente åbningstid i lokalbibliotekerne (Karlslunde og Tune) i perioden 5. oktober – 12. november følger brevstemmetiderne.

Greve Svømmehal

Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve.

Fra mandag den 8. november 2021 til fredag den 12. november 2021: 

 • Mandag kl. 9.00 – 18.00
 • Tirsdag kl. 7.00 – 16.00
 • Onsdag kl. 9.00 – 18.00
 • Torsdag kl. 7.00 – 16.00
 • Fredag kl. 7.00 – 16.00

På sygehuset

Under indlæggelse vil personalet være behjælpeligt med stemmeafgivningen.

På plejehjem/plejecentre

Kommunalbestyrelsen sikrer, at beboere får mulighed for at afgive brevstemme. Nærmere oplysning kan fås ved plejehjemmets/plejecentrets ledelse.

Tryghed ved brevafstemning

Når du brevstemmer, er du velkommen til at beskytte dig med mundbind eller handsker. Du kan også medbringe dit eget skriveredskab.

For at kunne brevstemme i eget hjem er det en betingelse, at du afleverer eller sender en anmodning til Folkeregistret.

Anmodningen kan tidligst indgives til kommunen fra den 19. oktober 2021, og skal senest afleveres torsdag den 4. november 2021 inden kl. 18.00. Du vil få telefonisk besked om, hvornår vi vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at påføre telefon nummer på anmodningen.

Anmodningen skal indgives på denne blanket:

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd.

For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge, er valgretten dog betinget af fire års forudgående fast bopæl i riget.

Britiske statsborgere, der var bopælsregistreret i CPR på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, den 31. januar 2020, og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark indtil valgdagen, har fortsat ret til at stemme ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne.

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Ved brevstemmeafgivning i eget hjem, på plejehjem mv. stilles der en stort filtpen og lup til rådighed for vælgerne.

 • Sorte filtpenne til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen
 • Standlup med 6-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model.
 • En særlig LED-lampe, hvor lysstyrke og lysfarve kan reguleres.

I perioden for brevstemmeafgivningen er der i Borgerservice på Greve Rådhus placeret et hæve-/sænkebord og et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke. Vælgere, der har behov for disse hjælpemidler ved brevafstemning, kan derfor brevstemme i Borgerservice på Greve Rådhus inden for de almindelige åbningstider.

På valgdagen den 16. november 2021 er der på afstemningsstedet Greve Idrætscenter opsat et stemmerum med et bord, som kan tilgås af vælgere, der sidder i kørestol. Der er også på Greve Idrætscenter opsat et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV, hvor vælgeren kan regulere skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke. Vælgere, der har behov for disse hjælpemidler, kan ansøge om at blive overflyttet til afstemningssted Greve Idrætscenter.

Her kan du se en samlet fortegnelse over godkendte kandidatlister, kandidater og valgforbund, der er opstillet til kommunalvalget i Greve Kommune tirsdag den 16. november 2021:

A. Socialdemokratiet

John T. Olsen, Hundige

Steen Larsen, Karlslunde

Bjarke Abel, Greve

Dorit Schultz, Greve

Heidi Serny Jacobsen, Hundige

Battal Kucukavci, Hundige

Maria Witthøft, Hundige

Andreas Blåberg, Hundige

Charlotte Levin, Tune

Leif Limkilde, Greve

Tina Rottbøll, Hundige

Freddy Aldenborg, Greve

Frank Christiansen, Mosede

Michael Bo Svendsen, Hundige

Kenneth Jerkel, Hundige

Allan Jørgensen, Mosede

Jette Andersen, Hundige

Daisi Liljegren Schultz, Greve

Bjarne Groth Kjær, Karlslunde

Claus A. Pedersen, Hundige

Rene Bak Høg, Greve

 

 

B. Radikale Venstre

Lars Bjarne Nielsen, Greve

Jens Wrang, Karlslunde

Rachid Bouziyane, Hundige

Jesper Nordentoft, Greve

Bjarke Lindsø Andersen, Greve

 

 

C. Det Konservative Folkeparti

Brigitte Klintskov Jerkel

Mathias Schwartz Kirkegaard

Jess Eiberg Hansen

Ruth Birkelund

Claus Dyremose

Peter T. E. Jonasen

Kasper Holton Hulsen

Henrik Balleby Hansen

Thomas Klingspor-Bentzen

Åki Kristiansen

 

D. Nye Borgerlige

Hans-Jørgen Kirstein

Annette Vahlgreen

Jørgen Schwartz

 

 

F. Socialistisk Folkeparti

1. Linda Heegaard, Greve

5. Peter Vinther, Hundige

2. Michael Holm, Hundige

6. Bitten Sørensen, Hundige

3. Eva Larsen, Karlslunde

7. Carsten Dibbern, Hundige

4. Thomas Klinke, Hundige

 

 

G. Veganerpartiet

Jill Wortziger  

 

I. Liberal Alliance

Frederik Damgaard

Susanne Juul Damgaard

 

K. Kristendemokraterne

Eva Guldfred

Beniamin Tecsa

Jens P. Hansen

 

 

O. Dansk Folkeparti

Liselott Blixt, Mosede-Greve

Jørgen Gustavsen, Greve Midt

Casper Wayert, Hundige

Helga Gunnarsdottir, Mosede-Greve

Mortan Martinsson, Greve

Lars Lautrup-Larsen, Mosede

Claus Engskov, Greve

Marianne Heldam, Greve Landsby

Peter Adelheid Wetke, Tune

 

 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

Pernille Beckmann

Dorthe Bøgh Madsen

Morten Dahlin

Manal Abd El-Hafiz

Marc Genning

Dilek Yildirim

Jesper Fini Kuhre

Simon Østergaard

Claus Jensen

Lone Mortensen

Anne Marie Lyduch

Ronni Mark Nielsen

Claus Hjort Schrøder

Jette Asdal Nielsen

Jan Reslow-Nielsen

Martin Holgersen

Conni Bergendorff

Rigge Nørmark

Therese Ørskov Kunoy

Martin Kaas Neergaard

Søren Andersen

Per Lund Sørensen

Torben Hoffmann

 

 

W. Party Parti

Christoffer Columbus Wadil

 

 

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

1. Mehmet Zeki Dogru, Hundige

5. Hartmut Pahlmann, Karlslunde

2. Susanne Pahlmann, Karlslunde

6. Leni Dam, Karlslunde

3. Qendrim Hasani, Hundige

7. Saad Ibrahim, Greve

4. Cecilie Langvad Oddershede, Hundige

8. Annette Nielsen, Greve

 

Der er indgået følgende tre VALGFORBUND:

B. Radikale Venstre
F. Socialistisk Folkeparti
G. Veganerpartiet
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

D. Nye Borgerlige
I. Liberal Alliance
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
O. Dansk Folkeparti

C. Det Konservative Folkeparti
K. Kristendemokraterne

 

 
Du kan downloade hele kandidatlisten her:

Kandidatliste, Greve Kommune, KV21 (PDF)

Myndighedspersoner fra folkeregistre eller valgsekretariater i andre kommuner kan kontakte os på valgdagen på telefon nummer 43 97 95 95.

Er du på grund af gangbesvær eller handicap ikke i stand til selv at møde på valgstedet, kan Greve Kommune arrangere kørsel for dig.

Hvis du ønsker at bestille kørsel på valgdagen, kan du kontakte Byrådssekretariatet på telefonnummer 43 97 97 97 eller på e-mail valg@greve.dk.

Kørsel på valgdagen skal bestilles senest

 • Den 2. november 2021 kl. 12.00 for ansøgere, som har brug for en taxikørsel med lift.
 • Den 11. november kl. 12.00 for ansøgere, som har brug for en almindelig taxikørsel.

Du skal ved bestillingen oplyse, om du ønsker taxa eller liftbus, fra hvilken adresse du skal afhentes, og til hvilket valgsted du skal samt navn, telefonnummer og eventuelt klokkeslæt du ønsker at blive hentet.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

 • Udlændinge, der er på tålt ophold.
 • Udlændinge, der er udvist ved endelige dom (efter udlændingeloven §§ 22-24 eller 25c).
 • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25b).
 • Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf mv. idømt af en international straffedomstol.

Ved kommunalvalget i 2017 var der syv stemmesteder. I år er der fem stemmesteder. Derfor er det ikke muligt at sammenligne antallet af stemmer i år med valget i 2017 for de enkelte stemmesteder.

Alle skal kunne sætte deres kryds til kommunalvalget, og ingen skal blive hjemme, fordi de er bange for at blive smittet med coronavirus.

På selve valgdagen vil Greve Kommunes medarbejdere og de valgtilforordnede gøre alt, hvad de kan for at minimere smitterisikoen. 

Hvis du er utryg ved at mødes med mange mennesker på valgstederne, kan du overveje at brevstemme.

Herunder kan du læse mere om, hvad vi sammen kan gøre for at skabe tryghed ved brevafstemning og afstemning på selve valgdagen:

Brevafstemning

 • Du kan brevstemme før valgdagen og på den måde undgå at komme tæt på mange fremmede mennesker.
 • Når du brevstemmer, er du velkommen til at beskytte dig med mundbind eller handsker. Du kan også medbringe dit eget skriveredskab.
 • Du kan brevstemme i Borgerservice, på alle biblioteker og i Greve Svømmehal.
 • Læs mere om brevafstemning

Valgdagen

 • Overvej om du kan stemme midt på dagen og på den måde undgå de travleste tidspunkter om morgenen og efter almindelig arbejdsdag.
 • Køerne til valgstedet vil så vidt muligt være udendørs, så tag tøj på, der passer til vejret.
 • Hold afstand.
 • Du er velkommen til at bruge dine egne værnemidler og medbringe egen kuglepen.
 • Der står håndsprit fremme – brug den.
 • Lokalerne vil være godt udluftede.
 • Stemmeboksene vil blive rengjort efter behov.
 • Hvis du er i isolation på grund af corona, kan du alligevel stemme. Myndighederne opfordrer til at du bruger et CE-mærket mundbind og er ekstra opmærksom på at holde 2 meters afstand til andre.

Til kommunal- og regionsrådsvalget 2021 tilbyder Greve Kommune, at borgerne kan brevstemme i en valgbus.

Valgbussen kører én dag om ugen i de sidste fire uger op mod valgdagen den 16. november 2021. Bussen er handicapvenlig med lift til kørestole og lup til svagtseende.

Husk at medbringe gyldigt legitimation, fx pas, kørekort eller sundhedskort.

Køreplan for valgbussen i uge 42, 43, 44 og 45:

Uge 42: Onsdag den 20. oktober 2021  

9.00 – 10.30 

Lidl
Lillevangsvej 48 
2670 Greve 

11.30 – 13.00 

Kildebrønde Kirke
Bag Kirken 1 
2670 Greve 

14.00 – 15.30 

Parkeringsplads ved Silvan / Maxi Zoo 
Ventrupparken 18 
2670 Greve 

 

Uge 43: Onsdag den 27. oktober 2021   

9.00 – 10.30 

Super Brugsen
Møllevej 10 
2690 Karlslunde 

11.30 – 13.00 

Ved Greve Landsby Kirke 
Michael Gjøes Vej/Degnestræde 
2670 Greve 

14.00 – 15.30 

Kildebrønde Frugtplantage
Kildebrønde Landevej 41 
2670 Greve 

 

Uge 44: Torsdag den 4. november 2021  

9.00 – 10.30 

Lidl
Lillevangsvej 48 
2670 Greve 

11.30 – 13.00 

Kildebrønde Kirke 
Bag Kirken 1 
2670 Greve 

14.00 – 15.30 

Parkeringsplads ved Silvan / Maxi Zoo 
Ventrupparken 18 
2670 Greve 

 

Uge 45: Torsdag den 11. november 2021   

9.00 – 10.30 

Super Brugsen
Møllevej 10 
2690 Karlslunde 

11.30 – 13.00 

Ved Greve Landsby Kirke
Michael Gjøes Vej/Degnestræde 
2670 Greve 

14.00 – 15.30 

Kildebrønde Frugtplantage 
Kildebrønde Landevej 41 
2670 Greve 

 

Du vil før et valg modtage dit valgkort med posten. Ved valget vil der blive offentliggjort en dato for, hvornår du senest vil modtage dit valgkort.

Har du ikke modtaget dit valgkort inden valget, møder du blot op på dit afstemningssted på valgdagen. Husk at medbringe gyldigt legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Kender du ikke dit afstemningssted, eller er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Folkeregisteret på telefon nummer 43 97 97 97.

Fra kl. 12 den 23. oktober 2021 må der hænges valgplakater op vedrørende kommunal- og regionsrådsvalget 2021. Valgplakater må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Regler og vejledning om ophængning af valgplakater findes på Vejdirektoratets hjemmeside: Valgplakater ved vejene og på Indenrigsministeriets hjemmeside: Valgplakater

Valgplakaterne skal tages ned igen senest den 24. november 2021.

Henvendelser vedrørende valgplakater i Greve Kommune kan rettes til Vej og Landskab, i Center for Teknik og Miljø, på email: vlm@greve.dk

Kommunen udsender valgkort til de stemmeberettigede vælgere, der er bosiddende i kommunen. På det tilsendte valgkort kan du se, hvor du skal stemme på valgdagen 16. november 2021.

I Greve Kommune er der følgende afstemningssteder:

 • Arenaskolen, Gersager Alle 1, 2670 Greve
 • Mosedeskolen, Lilleholm 58, 2670 Greve
 • Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde
 • Tune Hallerne, Tunehøj 7, 4030 Tune
 • Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Alle valgsteder har åbent fra klokken 8-20 på valgdagen 16. november 2021.

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted - Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske forhold.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted kan indsendes fra tirsdag den 19. oktober 2021 til mandag den 8. november 2021 inden kl. 12.00.

Hvis du ønsker ændring af afstemningsstedet, skal du udfylde denne blanket:

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted på valgdagen

Du kan også ringe til Folkeregistret på telefon 43 97 97 97, som vil sende blanketten til dig.

Sidst opdateret: 4. december 2023