Gå til hovedindhold

Rehabiliteringspladser

På rehabiliteringspladserne vil borgerne blive mødt af medarbejdere, som vil tage udgangspunkt i deres ressourcer.

Indhold

  Den grundlæggende tanke er, at rehabilitering er noget, der foregår alle døgnets 24 timer. Træning er derfor ikke kun noget, som foregår sammen med terapeuter på Hedebo, men også sammen med medarbejderne.

  Information om Rehabiliteringspladser

  At sikre, at der stilles en rehabiliteringsplads til rådighed for borgere, som i en konkret situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem.

  At sikre borgeren et individuelt målrettet rehabiliteringsforløb, så borgere, som har – eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.

  At sikre borgeren en oplevelse af sammenhæng og kvalitet i rehabiliteringsforløbet 24 timer i døgnet.

  At sikre døende en værdig afsked med livet.

  Tildelingen af et rehabiliterende ophold på en midlertidig døgnplads foregår som udgangspunkt i forbindelse med udskrivelse fra sygehus, men kan også foregå fra din egen bolig. Tildelingen af ophold foretages af visitationen i Center for Sundhed og Pleje.

  Kommer du i en situation, hvor du ikke kan klare dig i dit eget hjem, fordi din funktionsevne bliver væsentligt nedsat, kan du søge om rehabiliterende ophold på midlertidige døgnpladser.

   

  Det er visitationen i Center for Sundhed og Pleje, der vurderer, hvorvidt du er i målgruppen for et rehabiliterende ophold.

  Vurderingen foretages efter gældende lovgivning og kommunens serviceniveau. Kommunens serviceniveau er beskrevet i ”Kvalitetsstandarden for midlertidige ophold og akutpladser”. 

   

  Vurderingen foretages ud fra en konkret og individuel vurdering af, om hjælp i hjemmet til for eksempel personlig pleje, praktisk hjælp, et rehabiliterende forløb og/eller genoptræning kan afhjælpe væsentlige følger af, at din funktionsevne er nedsat, så du kan være i din egen bolig.


  Inden der kan foretages en visitering til midlertidigt døgnophold, vil der i enhver henvendelse blive foretaget en konkret individuel vurdering af, om alle muligheder for at yde hjælpen i eget hjem, er udtømte. 

  En rehabiliteringsplads vil som oftest være en enestue. Der er dog et par enkelte stuer, som kan være 2–sengs stuer.

  På stuerne er der ophængt faldskærme. Herudover findes der TV i dagligstuerne og i caféen, som man er velkommen til at benytte.

  Idet antenneanlægget er analogt, er det desværre ikke muligt at se ret mange kanaler. I caféen er det muligt at se DR1, DR2 og TV2. På stuerne er der også mulighed for at se Ramasjang og enkelte andre infokanaler.

  Man kan for egen regning investere i et boxerkort, som kan installeres i Tv'et. Det giver mulighed for at se flere kanaler.

  Det kan forekomme, at en borger på enestue må flyttes til en 2-sengs stue, såfremt en anden borger har akut behov for en enestue. Der kan også blive tale om overflytning fra enestue til en 2-sengs stue i takt med, at man får det bedre og bliver mere selvhjulpen.

  Skulle dette blive nødvendigt, vil medarbejderne naturligvis være behjælpelige med at flytte ens personlige ejendele eventuelt i samarbejde med de pårørende.

  Medarbejderne på Hedebo består primært af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og ergoterapeuter.

  Man skal selv betale for transporten til og fra en rehabiliteringsplads, også når man har behov for en liggende transport. 

  Der er besøgstid på Hedebo mellem kl. 10.00 - 21.00 af hensyn til morgenplejen og ro i aften- og nattetimerne.

  Om natten varetages hjælpen af faste nattevagter, som varetager hjælpen på hele Hedebo. Hvis det er aftalt, at man skal have faste tilsyn om natten, kommer nattevagten indenfor bestemte tidsintervaller.

  Når et ophold på en rehabiliteringsplads afsluttes, skal man forlade den tildelte stue senest kl. 10.00 den dag, hvor opholdet slutter. Der er mulighed for at opholde sig på fællesarealer frem til kl. 13.00.

  Når man ankommer til et rehabiliteringsophold, vil man samme dag blive budt velkommen af medarbejderne. Her vil man få nogle praktiske oplysninger.

  I afgørelsesbrevet fra visitationen fremgår dato for mål- og planmøde. Alt afhængigt af behov, finder der yderligere samtaler sted undervejs, og opholdet afsluttes som regel med en afsluttende samtale

  Såfremt man skulle blive indlagt på sygehuset under et rehabiliteringsophold, må det forventes, at pladsen evt. inddrages. Der kan derfor være behov for, at dine pårørende kan være behjælpelige med at afhente ens ejendele.

  Det er vigtigt, at man medbringer diverse personlige ejendele såsom termometer, negleklipper, evt. blodsukkerapparat, tandbørste m.m. – altså alle de ting, som man ville medbringe, hvis man f.eks. skulle på ferie. Det er en god ide at have medbragt tøj til ca. 8 dage og bleer. Der bliver stillet sengelinned og håndklæder til rådighed.

  Er man tidligere bevilliget hjælpemidler (f.eks. kørestol, lift mm.) af Greve Kommune, skal disse medbringes på opholdet.

  Medarbejderne drøfter sammen med borgeren behovet for eventuelle hjælpemidler. I tilfælde af, at man har behov for hjælpemidler, hjælper medarbejderne med at tage kontakt til kommunens Hjælpemiddelafsnit. I samarbejde med terapeuten fra Hjælpemiddelafsnittet vejledes borgeren i brugen af hjælpemidlet. Hvis der er behov, arrangeres et hjemmebesøg, inden man skal hjem.

  Hvis der er aftalt hjemmebesøg med en af terapeuterne, er de pårørende naturligvis velkomne til at deltage. Ved eventuelt hjemmebesøg under opholdet, er transporten for egen regning.

  Vi modtager gerne såvel positiv som negativ feedback på opholdet.

  Såfremt der er nogle problemstillinger, man ønsker at drøfte, er man velkommen til at kontakte gruppeleder eller lederen af Hedebo for at aftale et mødetidspunkt.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023