Gå til hovedindhold

At være pårørende til borgere med demens

Ægtefæller eller nær familie er tit de allerførste, der opdager tegn på demens.

Indhold

  Pårørende til mennesker med demens spiller en stor rolle i forhold til at støtte, hjælpe og være omsorgsgiver for personen med demens. De nære pårørende er ofte ægtefæller og/eller voksne børn, men i nogle tilfælde er det også voksne søskende, venner eller andre nære relationer.

  Information om at være pårørende til borgere med en demens sygdom

  Vi kommer tæt på dagligdagen og alle de følelsesmæssige op- og nedture, man oplever igennem et demens forløb.

  Til at supplere de pårørende fortæller en række eksperter på demensområdet om baggrunden for de pårørendes oplevelser og de giver gode råd og vejledning til, hvordan man kan gribe forløbet an.

  De tre film er tidsmæssigt opdelt inden for demens sygdommens tre faser:

  • Den første film, "Når demensen flytter ind", handler om perioden med de tidlige og vage tegn på demens, hvor det kan være svært at sætte fingeren på, hvad der egentlig er galt.

  • Den anden film, "Når demensen bliver tydelig", dækker midtvejs i demens sygdommen, hvor man kan have fået en diagnose, men hvor det tit også bliver mere og mere besværligt og hårdt for familien og den demensramte borger at klare dagligdagen.

  • Den tredje film, "Når demensen er fremskreden", behandler tiden lige før og lige efter, at den demensramte borger kommer på plejehjem.

  Filmene er hver på ca. 30 minutter.

  Klik her hvis du vil se filmene

  For at se filmen skal du trykke på ovenstående link, og derefter skal du indtaste

  koden: demens2020

  At være pårørende til en person med en demenssygdom kan give anledning til spørgsmål og udfordringer i dagligdagen. Derfor har Demensenheden oprettet pårørende grupper som du kan deltage i.

  Formålet med pårørendegruppen er; at du som pårørende får mulighed for at tale med andre om din situation. Møde ligestillede i socialt fællesskab. Få støtte og redskaber til erkendelse af den forandret livssituation og bearbejdning af tab og sorg.

  Deltagelse i en pårørende gruppe kan give anerkendelse af den svære situation, som man står i som nærtstående til et menneske der er ramt af demens. Den anerkendelse kan give mulighed for at komme til nye erkendelser og andre handlemuligheder.

  Pårørendegruppen er et frirum, hvor man kan tale om både gode og svære ting, også det der måske kan føles ”forbudt” at tale om.

  Pårørendegrupper kan mindske følelsen af ensomhed og give øget livskvalitet.

  Grupperne vil typisk bestå af 6-10 pårørende og er delt op i enten ægtefælle eller voksende børn.
  Gruppen er til pårørende, hvor den demensramte forsat, bor i eget hjem.

  Vi mødes en gang om mdr. og der vil være 5 mødegange.
  I pårørende gruppen vil der både være faglige indlæg og tid til samtaler mellem deltagerne. Der er tilknyttet Demenskoordinator til gruppen.

  Det er vigtigt at man prioriterer gruppen og kommer så vidt det er muligt til alle mødegangene.

  Vil du gerne deltage i gruppen kan du tilmelde dig hos din Demenskoordinator eller på mail.

  Starter i efterår 2023, ved nok tilmeldinger.

  Et kursusforløb for pårørende til mennesker med demens, der bor i eget hjem i Greve Kommune.

  En demenssygdom forandrer ens livssituation og dagligdag. Det kan være vanskeligt at takle, både for den demensramte og for dig som pårørende.

  Formålet med pårørendekurset er; at give dig, som pårørende viden om demens, samt ideer og redskaber til, at håndtere de udfordringer i dagligdagen, som kan følge med en demenssygdom.

  Kurset er en blanding af undervisning, dialog og erfaringsudveksling mellem deltager og underviser. Kurset tager udgangspunkt i materiale som Nationalt Videnscenter for Demens har udarbejdet.

  Vi tilbyder et forløb af 5 kursus gange.

  1. modul: Viden om demens.
  2. modul: At se det hele menneske
  3. modul: Nye måder at være sammen på
  4. modul: At være pårørende
  5. modul: Plan for fremtiden; besøg af visitator

  Målgruppe

  Ægtefælle/samlever eller voksende børn, der ønsker at deltage i alle 5 mødegange.

  Sted
  Kurset foregår i lokale på:

  Nældebjerg plejecenter Kompetencecenteret for demens,
  Rådhusholmen 8A, 2670 Greve.

  Hvornår
  Pårørende kurset foregår 1. gang om mdr. i tidsrummet 15:30.17:30.

  Ønsker du at blive tilmeldt til kurset skal du kontakte din Demenskoordinator.

  Klik her for at kontakte demenskoordinatorerne for ydereligere information eller tilmelding

  Datoer for kurset udleveres ca. 1 mdr. før kursus opstart.

  Starter primo 2024

  Sidst opdateret: 16. februar 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter

  Rådhusholmen 8
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 86 00

  Send Digital post (Kræver MitID)