Gå til hovedindhold

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje leveres af Greve Kommunes hjemmesygepleje eller af medarbejdere i hjemmeplejen.

En hjemmesygeplejerskes redskaber

Indhold

  Hjemmesygepleje planlægges individuelt og i samspil med de øvrige indsatser, der evt. er sat i værk. Det kan f.eks. være hjemmehjælp eller genoptræning.

  Information om hjemmesygeplejen

  Den kommunale hjemmesygepleje arbejder ud fra sygeplejens kerneopgave:

  "Sygeplejen arbejder proaktivt og bidrager gennem faglighed og kvalitet til at sikre borgeren den bedste pleje. Sygeplejen udfører, leder, formidler og udvikler sygeplejen og i samspil med borgeren skaber vi en sammenhæng, hvor den enkelte borger får mulighed for det bedste liv"

  Kommunal hjemmesygepleje er gratis. Du skal dog selv betale din medicin samt særlige sygeplejeartikler. Derudover kan der være udgifter til f.eks. æsker til dosering af medicin.

  Som udgangspunkt foregår sygeplejen på en af de fire sundhedsklinikker i Greve Kommune. Hvis du ikke har mulighed for at komme til en klinik, kan du få sygepleje i dit eget hjem. Det er sygeplejerskerne, der vurderer, om behandlingen kan finde sted i en klinik eller hjemme hos dig.

  Hvis det vurderes, at du ikke selv kan komme hen til en klinik, foregår sygeplejen hjemme hos dig. Vi imødekommer gerne ønsker om at få besøg i et bestemt tidsinterval, hvis det kan passe med den øvrige planlægning af vores opgaver. Du får besked, hvis vi er væsentligt forsinket.

  Sygeplejersken kan efter aftale træffes på en af ​​Greve Kommunes sundhedsklinikker.

  Nedenfor er oversigt over de 4 sundhedsklinikker, der har åbent mandag til fredag, kl. 08.00 – 15.00.

  • Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter, Rådhusholmen 8, 2670 Greve.
  • Langagergård Plejecenter, Karlslunde Parkvej 27-35, 2690 Karlslunde. 
  • Træningsenheden, Hundige Allé 11F, 2670 Greve. 
  • Hjemmeplejeområde Vest, Skolegade 9B, 4030 Tune. 

  Man tilbydes som udgangspunkt at blive tilknyttet en klinik, hvis man selv kan handle og/eller køre bil.

  Når du får sygepleje, bliver dit hjem til vores arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden og lever op til reglerne i lov om arbejdsmiljø.

  Det betyder blandt andet, at:

  • Der skal være et røgfrit miljø.
  • Der må ikke være husdyr i rummet, hvor sygeplejen finder sted.
  • Der må ikke være unødig støj.
  • For at sikre et godt indeklima kan det være nødvendigt for os at åbne et vindue eller en dør.
  • Vi vil rekvirere de nødvendige hjælpemidler for at sikre de bedste arbejdsstillinger, f.eks. en plejeseng ved omfattende behandling af sår.

  Afbud

  Hvis du er forhindret i at møde på sundhedsklinikken eller i at få besøg i dit hjem, forventer vi, at du ringer til os og melder afbud, gerne i god tid. Hvis du ikke er hjemme ved aftalt besøg, og vi ikke har fået afbud, er vi nødsaget til at rekvirere en låsesmed for din regning.

  Medicin

  Hvis du får hjælp til medicindispensering, skal du selv købe to sæt æsker til dosering af medicin. Så vidt muligt og efter aftale med din læge, skal du have dosispakket medicin fra apoteket, hvis du er i en stabil periode.

  Kompressionsbind og -strømper

  Får du hjælp til anlæggelse af kompressionsbind og det er varigt, vil du efter en periode få kompressionsstrømper. Hvis det er muligt, lærer vi dig at tage dem af og på.

  Får du hjælp til anlæggelse af kompressionsbind og det er varigt, vil du efter en periode få kompressionsstrømper. Hvis det er muligt, lærer vi dig at tage dem af og på.

  Sygeplejen udføres i henhold til Sundhedsloven, og vi dokumenterer i vores elektroniske plejejournal, som du kan få aktindsigt i.

  Derudover kan du se din lægejournal fra egen læge og sygehus på sundhed.dk (https://www.sundhed.dk/)

  Sygeplejerskerne har tavshedspligt.

  Du kan opleve, at der kommer sygeplejestuderende ud sammen med sygeplejersken, og at de vil løse sygeplejeopgaver hos dig.

  Kompressions-sygeplejersken hjælper med at få taget mål til og booke kompressionsstrømper.

  Opmåling til kompressionsstrømper kan foregå både i eget hjem samt i en af ​​Sundhedsklinikkerne.

  Kompressions-sygeplejersken kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 12.00 - 15.00 på mobil 20 53 53 62.

  Hvis telefonen ikke bliver besvaret, bedes du lægge navn og telefonnummer. Du vil herefter blive kontaktet på hverdage.

  Der kan være mange årsager til, at man har problemer med at nå toilettet i tide.

  Oplever du sådan et problem, så tal først med din egen læge om, hvad der kan gøres.

  Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sygeplejevisitationen.

  Hjemmesygeplejen har specialistsygeplejersker, der har viden om støtte og lindring ved uhelbredelig sygdom.

  Hvis du er syg af en uhelbredelig sygdom, kan hverdagen være fyldt med mange udfordringer. Det kan være af fysisk karakter eller mentalt.

  Hjemmesygeplejen har stor viden om, hvordan man kommer gennem et sygdomsforløb, både som syg samt som pårørende.

  Ønsker du at tale med en hjemmesygeplejerske om din sygdom eller om din situation som pårørende til en alvorlig syg person, kan du kontakte:

  Hjemmesygeplejen på tlf. 23 38 67 69.

  Greve Kommunes hjemmesygepleje har et tæt samarbejde med Region Sjællands Palliative Enhed.

  Hjemmesygeplejen har en sygeplejespecialist inden for lungesygdomme. KOL-sygeplejersken kan træffes tirsdage kl. 08.00 – 15.00 på mobil 23 38 70 93.

  Hvis du har en lungesygdom, kan KOL-sygeplejersken støtte dig i at få en hver dag, hvor sygdommen ikke begrænser dig i at fungere. Det kan være information om medicin og korrekt indtagelse, samt forslag til aktiviteter. Det kan også være støtte til pårørende.

  Du kan henvende dig til Greve Kommune vedrørende hjemmesygepleje. Det kan enten være, hvis din henvendelse er ny, hvis du har behov for ændringer eller vil aflyse besøg. 

  Det kan også være for at bestille tid til at komme i en sundhedsklinik.

  Kontakt sygeplejevisitationen på telefon 43 97 97 97 på hverdage, kl. 09.00 - 12.00 (ikke muligt onsdage).

  I uopsættelige situationer kan hjemmesygeplejen kontaktes på mobil 23 38 69 65

  Ved akut opstået sygdom skal man kontakte egen læge på akuttelefonen 70 15 07 08 eller vagtlægen på telefon 70 15 07 00.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2021

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)