Gå til hovedindhold

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje leveres af Greve Kommunes hjemmesygepleje eller af medarbejdere i hjemmeplejen.

En hjemmesygeplejerskes redskaber

Indhold

  Hjemmesygepleje planlægges individuelt og i samspil med de øvrige indsatser, der evt. er sat i værk. Det kan f.eks. være hjemmehjælp eller genoptræning.

  Kontakt hjemmesygeplejen

  Du kan henvende dig til Greve Kommune vedrørende hjemmesygepleje.

  Hvis du har behov for hjemmesygepleje og ikke allerede er tilknyttet sygeplejen, så skal du henvende dig til visitationen for at blive visiteret.

  Kontakt Sygeplejevisitationen: Telefon 43 97 97 97 på hverdage, kl. 09.00 - 12.00 (ikke muligt onsdage).

  Hvis du akut har behov for at aflyse eller ændre din tid i en af vores Sundhedsklinikker eller til hjemmebesøg af en sygeplejerske, så skal du ringe til vores kontor.

  Sygeplejens kontor: Telefon 23 38 69 65 i telefontiden alle hverdage fra kl. 8 - 9 samt fra kl. 12.30 - 13.30.

  Ved akut opstået sygdom skal man kontakte:

  • På hverdage ml. kl. 8-16: Egen læge
  • Alle andre tidspunkter: Vagtlægen på telefon 1818.

  Information om hjemmesygeplejen

  Den kommunale hjemmesygepleje arbejder ud fra sygeplejens kerneopgave:

  "Sygeplejen arbejder proaktivt og bidrager gennem faglighed og kvalitet til at sikre borgeren den bedste pleje. Sygeplejen udfører, leder, formidler og udvikler sygeplejen og i samspil med borgeren skaber vi en sammenhæng, hvor den enkelte borger får mulighed for det bedste liv"

  Kommunal hjemmesygepleje er gratis. Du skal dog selv betale din medicin samt særlige sygeplejeartikler. Derudover kan der være udgifter til f.eks. æsker til dosering af medicin.

  Som udgangspunkt foregår sygeplejen på en af de fire sundhedsklinikker i Greve Kommune. Det er sygeplejerskerne, der vurderer, om behandlingen kan finde sted i en klinik eller hjemme hos dig. Hvis du selv kommer omkring til f.eks. indkøb, frisør, læge osv., så kan du også komme i klinik. Hvis du ikke har mulighed for at komme til en klinik, kan du få sygepleje i dit eget hjem.

  Hvis du skal have besøg hjemme, så imødekommer vi gerne ønsker om at få besøg i et bestemt tidsinterval, hvis det kan passe med den øvrige planlægning af vores opgaver. F.eks. kl. 8-10 eller kl. 10-12 osv.

  Vi ringer til dig, hvis vi er væsentligt forsinket.

  Hvis man er visiteret til en af Greve Kommunes sundhedsklinikker, finder man dem på følgende adresser:

  • Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter, Rådhusholmen 8, 2670 Greve.
  • Langagergård Plejecenter, Karlslunde Parkvej 27-35, 2690 Karlslunde. 
  • Træningsenheden, Hundige Allé 11F, 2670 Greve. 
  • Hjemmeplejeområde Vest, Skolegade 9B, 4030 Tune. 

  Når du får sygepleje, bliver dit hjem til vores arbejdsplads. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden og lever op til reglerne i lov om arbejdsmiljø.

  Understående sikre også god hygiejne ved f.eks. sårpleje og mulighed for at koncentrere sig om f.eks. medicindosering og lignende.

  Det betyder blandt andet, at:

  • Der skal være et røgfrit miljø, så du skal lufte ud, og ikke ryge der hvor vi færdes ½time før besøg.
  • Der må ikke være husdyr i rummet, hvor sygeplejen finder sted.
  • Der må ikke være unødig støj (f.eks. høj radio og TV).
  • For at sikre et godt indeklima kan det være nødvendigt for os at åbne et vindue eller en dør.
  • Vi vil rekvirere de nødvendige hjælpemidler for at sikre de bedste arbejdsstillinger, f.eks. en plejeseng ved omfattende behandling af sår.

  Afbud

  Hvis du er forhindret i at møde på sundhedsklinikken eller i at få besøg i dit hjem, forventer vi, at du ringer til os og melder afbud, gerne i god tid på telefonnr. 23 38 69 65.

  Hvis du ikke er hjemme ved aftalt besøg, og vi ikke har fået afbud, er vi nødsaget til at rekvirere en låsesmed for din regning.

  Medicin

  Hvis du skal have hjælp til medicindispensering, skal du selv købe de store doseringsæsker fra apoteket til mindst 14 dage.

  Hvis du af en eller anden grund ikke kan hente medicin på apoteket, skal du selv betale for at få det bragt hjem til dig. Hvis du vil være fri for at have kontanter i hjemmet til at betale buddet, kan du få lavet en PBS-aftale på apoteket, så beløbet automatisk bliver trukket fra din konto.

  Så vidt muligt og efter aftale med din læge, skal du have dosispakket medicin fra apoteket, hvis du er i en stabil periode uden ændringer i din medicin.

  Sygeplejen udføres i henhold til Sundhedsloven, og vi dokumenterer i vores elektroniske plejejournal, som du kan få aktindsigt i.

  Derudover kan du se din lægejournal fra egen læge og sygehus på sundhed.dk (https://www.sundhed.dk/)

  Sygeplejerskerne har tavshedspligt.

  Du kan opleve, at der kommer sygeplejestuderende ud sammen med sygeplejersken, og at de vil løse sygeplejeopgaver hos dig.

  Får du hjælp til anlæggelse af kompressionsbind, og det er varigt, vil du efter en periode få kompressionsstrømper. Hvis det er muligt, lærer vi dig at tage dem af og på.

  Kompressions-sygeplejersken hjælper med at få taget mål til og bestille kompressionsstrømper.

  Opmåling til kompressionsstrømper foregår som udgangspunkt i en af vores sundhedsklinikker. Hvis du ikke kan komme ud af dit hjem, så kan vi komme til dig.

  Kompressions-sygeplejersken kan kontaktes alle hverdage i tidsrummet kl. 12.00 - 15.00 på mobil 20 53 53 62.

  Hvis telefonen ikke bliver besvaret, bedes du lægge navn og telefonnummer. Du vil herefter blive kontaktet på hverdage.

  Der kan være mange årsager til, at man har problemer med at nå toilettet i tide.

  Oplever du sådan et problem, så tal først med din egen læge om, hvad der kan gøres.

  Hvis lægen mener, at det ikke kan afhjælpes med medicin eller behandling, kan lægen skrive til kommunen, og vores Inkontinenssygeplejerske vil kontakte dig. 

  Hjemmesygeplejen har specialistsygeplejersker, der har viden om støtte og lindring ved uhelbredelig sygdom.

  Hvis du er syg af en uhelbredelig sygdom, kan hverdagen være fyldt med mange udfordringer. Det kan være af fysisk karakter eller mentalt.

  Hjemmesygeplejen har stor viden om, hvordan man kommer gennem et sygdomsforløb, både som syg samt som pårørende.

  Ønsker du at blive tilknyttet et forløb med en hjemmesygeplejerske om din sygdom eller om din situation som pårørende til en alvorlig syg person, kan du kontakte vores visitation.

  Visitationen tlf. 43 97 97 97

  Greve Kommunes hjemmesygepleje har et tæt samarbejde med Region Sjællands Palliative Enhed.

  Hvis du har en lungesygdom, kan en KOL-sygeplejerske støtte dig i at få en hverdag, hvor sygdommen ikke begrænser dig i at fungere. Det kan være information om medicin og korrekt indtagelse, samt forslag til aktiviteter. Det kan også være støtte til pårørende.

  Du kan blive visiteret til besøg af en KOL-sygeplejerske via vores visitation

  Visitationen tlf. 43 97 97 97

  Sidst opdateret: 4. september 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)