Gå til hovedindhold

Ledsagerordning

Hvis du som voksen har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og ikke kan færdes alene uden for dit hjem, kan kommunen bevilge dig 15 timers ledsagelse om måneden. Det gælder uanset, om du bor i din egen bolig eller i et botilbud.

Indhold

  Ledsagerordningen er til for at øge borgerens muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ledsagelsens formål er, at brugerne af ordningen, på eget initiativ, kommer ud og deltager i aktiviteter efter egne ønsker. Ledsagelsen kan f.eks. være til sportslige aktiviteter, museumsbesøg, biograf - og teaterture, en tur ud i det grønne, indkøbsture etc.

  Brugere af ledsagerordningen kan bevilliges op til 15 timers ledsagelse pr. måned, og der er mulighed for at opspare timer over en periode på 6 måneder. Der kan max. opspares 90 timer. Dette giver mulighed for ledsagelse på forlængede weekender osv. Timerne kan ikke bruges på forskud.

  Information om ledsagerordning

  Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsagerordning. Hvis du har fået tildelt ledsagerordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

  Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

  Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance (BPA).

  For mere information, se "Håndbog om BPA ordning" nederst på denne side.

  Du kan ansøge om ledsagerordning hos visitationen i Greve Kommune, som afgør, om du kan få tildelt ordningen.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, skal du ligeledes kontakte visitationen i Greve Kommune.

  Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle eller et andet nærtstående familiemedlem.

  Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

  Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

  Kommunen kan dog yde et årligt tilskud, som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

  Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageropgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

  Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner.

  Sidst opdateret: 21. november 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)