Gå til hovedindhold

Boligændringer

Du kan søge om hjælp til indretning af din bolig, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Indhold

  Du kan søge om hjælp til indretning af din bolig, uanset om boligen er lejet, en andelsbolig eller en ejerbolig.

  Information om boligændringer

  Du skal opfylde en eller flere af nedenstående forudsætninger for at søge om hjælp til boligændringer:

  • Din fysiske eller psykiske nedsættelse af funktionsevnen er varig.
  • Boligændringen vil i væsentlig grad lette din daglige tilværelse.
  • Boligændringen har ikke karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

  Eksempler på boligændringer kan være: fjernelse af dørtrin, ændring af adgangsforhold eller ændringer i køkken og badeværelse.

  Hvis du ønsker at søge om boligændringer, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til hjælpemiddelafsnittet i Greve Kommune.

  Når ansøgningen er modtaget, vil du høre nærmere om behandlingen af din sag, enten en afgørelse i sagen eller information om, hvilke øvrige oplysninger der behøves i sagen.

  I de fleste tilfælde vil du få besøg af en ergoterapeut, som vil lave en vurdering af dit funktionsniveau og en vurdering af de nødvendige og egnede boligændringer.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)