Gå til hovedindhold

Frit valg ved boligændringer

Frit valg på boligændringer, der er bevilget efter § 116 i lov om social service.

Indhold

  Når du får bevilget en boligændring, har du to muligheder.

  1. Du kan vælge at benytte Greve Kommunes tilbud om boligændringer, hvor kommunen vælger løsning, materialer og håndværker.
  2. Du kan benytte retten til frit valg af materialer og/eller håndværker. Der er IKKE frit valg i forhold til den tildelte løsning.

  Information om frit valg ved boligændringer

  Ejerboliger

  Hvis du bor i en ejerbolig, har du ret til frit valg.

  Leje- og andelsboliger

  Hvis du bor i en lejebolig, har du ifølge lejeloven mulighed for at lave boligændringer, hvis udlejer garanteres reetablering.

  Hvis du bor i en andelsbolig, afhænger din ret til frit valg af andelsboligforeningens vedtægter.

  Udlejer/andelsboligforening kan stille krav til løsning, og til hvilke håndværkere og materialer der må benyttes.

  Når Greve Kommune udfører arbejdet, indgår Hjælpemiddelafsnittet en aftale med udlejer/andelsforening om reetablering.

  Hvis du benytter frit valg, skal du selv indgå en skriftlig aftale om boligændringen og om reetablering med udlejer/andelsboligforening. Aftalen skal underskrives af udlejer/andelsboligforening og kopi af aftalen skal sendes til Greve Kommune, Hjælpemiddelafsnittet, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

  Der skal altid foreligge en bevilling med en kravspecifikation, inden en boligændring påbegyndes. Tilskudsbeløbet oplyses af Hjælpemiddelafsnittet.

  Hvis du får udført en boligændring, der ikke lever op til kravene, kan der ikke ydes tilskud.

  Du skal selv afholde eventuelle merudgifter, hvis boligændringer bliver dyrere, end det oplyste tilskud. Dette gælder også merudgifter til reetablering. Hvis boligændringen bliver billigere, udgør tilskuddet den reelle udgift.

  Håndværkerne skal dele regningen, og du skal betale din del af regningen først. Herefter skal håndværkerne sende faktura til Hjælpemiddelafsnittet svarende til tilskudsbeløbet.

  Greve Kommune dækker ikke udgifter, som er forbundet med indhentning af tilbud på boligændringen.

  Du er selv bygherre, når du har valgt frit valg. Det indebærer, at du selv skal kontakte håndværkere og varetage øvrige opgaver, som er forbundet med at være bygherre.

  Det er dit ansvar at sikre, at boligændringen lever op til den kravspecifikation, du får tilsendt fra Greve Kommune. Kravspecifikationen sikrer, at de materialer, du vælger, er egnede, og at løsningen er egnet til at løse dine behov samt overholder bygningsreglementet.

  Det er et krav, at de håndværkere, du vælger til at udføre boligændringen, er faglærte og momsregistrerede.

  Du har som udgangspunkt ejendomsretten til boligændringen.

  I lejeboliger indgås altid aftale om reetablering.

  I ejerboliger kan der i særlige tilfælde indgås aftale om, at Greve Kommune nedtager boligændringen og reetablerer boligen ved din fraflytning.

  Du skal selv betale udgifter til reparation og vedligeholdelse af boligændringen. I særlige tilfælde kan Greve Kommune bevilge lovpligtige serviceeftersyn.

  Reglerne om frit valg ved boligændringer fremgår af lov om social service § 116, stk. 2 og 3 samt bekendtgørelse nr. 1076 af 14. september 2010 om adgangen til frit valg af boligindretning efter serviceloven.

  Hvis du ønsker at benytte frit valg eller har spørgsmål vedrørende frit valg, skal du kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 og bede om at tale med Hjælpemiddelafsnittet. Du kan også kontakte den ergoterapeut eller hjælpemiddelrådgiver, du normalt er i kontakt med.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)