Gå til hovedindhold

Frit valg ved tekniske hjælpemidler

Der er frit valg på hjælpemidler bevilget efter § 112 i lov om social service.

Indhold

  Frit valg gælder alle de hjælpemidler, der skal anvendes af dig personligt. Frit valg gælder ikke, hvis Greve Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, der er identisk med det, du har valgt. Hjælpemidler, der fungerer som arbejdsredskaber for plejepersonalet, er heller ikke omfattet af frit valg.

  Information om frit valg ved tekniske hjælpemidler

  Der skal altid foreligge en bevilling med en kravspecifikation, inden hjælpemidlet indkøbes. Tilskudsbeløbet oplyses af Hjælpemiddelafsnittet.

  Du skal selv afholde merudgiften til indkøb af et dyrere hjælpemiddel. Hvis du indkøber et billigere hjælpemiddel, udgør tilskuddet købsprisen. Du er selv ansvarlig for indkøb af dit hjælpemiddel.

  Leverandøren skal dele regningen, og du skal betale din del af regningen først. Herefter skal leverandøren sende faktura til Hjælpemiddelafsnittet svarende til tilskudsbeløbet.

  Det er dit ansvar at sikre, at det hjælpemiddel, du vælger, lever op til kravspecifikationen fra Greve Kommune. Kravspecifikationen sendes til dig, når du ønsker at benytte frit valg. Kravspecifikationen sikrer, at hjælpemidlet er egnet til dig.

  Du skal selv skaffe og fremsende dokumentation for, at det valgte hjælpemiddel opfylder den kravspecifikation, du har modtaget fra kommunen. Dokumentationen skal sendes til Greve Kommune, Hjælpemiddelafsnittet, Rådhusholmen 10, 2670 Greve.

  Greve Kommune dækker ikke udgifter, som er forbundet med fremskaffelse af oplysninger om hjælpemidlet. Hvis du vælger et hjælpemiddel, som ikke lever op til kravspecifikationen, kan der ikke ydes tilskud.

  Ved frit valg opnår du ikke ejendomsret til hjælpemidlet. Hjælpemidlet ejes fortsat af Greve Kommune og bevilges som udlån.

  Greve Kommune yder i de fleste tilfælde hjælp til reparation og udskiftning af dit hjælpemiddel efter behov. Du skal altid ansøge om reparation/udskiftning. Hvis du vælger et hjælpemiddel, der kræver ekstraordinære dyre eller hyppige reparationer, skal du selv betale udgifterne hertil.

  Du skal levere hjælpemidlet retur til Greve Kommune, når du ikke længere har brug for det. Hvis du returnerer det inden 4 år, kan du i særlige tilfælde få tilbagebetalt en andel af din egenbetaling. Det vil i så fald fremgå af din bevillingsskrivelse.

  Reglerne om frit valg fremgår af lov om social service § 112, stk. 3 og 4 samt bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.

  Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?

  Hvis du ønsker at benytte frit valg eller har spørgsmål vedrørende frit valg, skal du kontakte Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97 og bede om at tale med Hjælpemiddelafsnittet. Du kan også kontakte den ergoterapeut eller hjælpemiddelrådgiver, du normalt er i kontakt med.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)