Gå til hovedindhold

Nødkald og elektronisk låsesystem

Med nødkald kan du få direkte kontakt til hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen, hvis du får akut behov for hjælp. Et elektronisk låsesystem sikrer, at kommunens personale altid kan komme ind til dig.

Indhold

  Nødkald er et hjælpemiddel, som man kan søge om, hvis man ikke kan betjene:

  • en almindelig telefon,
  • en mobiltelefon eller en smartphone med nødkaldsfunktion,
  • en anden handicapvenlig telefon med forud indtastet telefonnummer til f.eks. hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen.

  Kan man ikke selv åbne sin dør for plejepersonalet, kan man få sat et elektronisk låsesystem på døren, så plejepersonalet selv kan åbne døren.

   

  Information om nødkald og elektronisk låsesystem

  Man kan blive visiteret til et nødkald, hvis nødkaldet kan ”afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet”.

  Man kan kun få bevilget nødkald, hvis visitationen vurderer, at der er et reelt behov for nødkaldet. Det vil sige, at det ikke er nok, at man f.eks. føler sig utryg. Der skal foreligge en faglig begrundelse for, at man har brug for at kunne tilkalde hjælp via nødkaldet og ikke er i stand til at tilkalde hjælp på anden vis, heller ikke hvis man oplæres i brugen af f.eks. en mobiltelefon.

  Man skal ligeledes visiteres til at få sat et elektronisk låsesystem op. Det er visitationen, der vurderer, hvorvidt der er et reelt behov for et elektronisk låsesystem.

  Hvis du ikke har haft et væsentligt behov for at tilkalde hjælp indenfor en 3-måneders periode, ophører bevillingen af nødkaldet.

  Greve Kommune bevilger nødkaldet og/eller et elektronisk låsesystem, og der er som udgangspunkt ingen egenbetaling forbundet med bevillingen.

  Der kan være egenbetaling forbundet med at sætte låse systemet op, hvis manglende vedligeholdelse eller slitage gør, at der er særlige udfordringer forbundet med at opsætte låsesystemet.

  Det kan blive nødvendigt at opsætte et strømstik i nærheden af din hoveddør til det elektroniske låsesystem.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)