Gå til hovedindhold

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel eller et forbrugsgode, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Indhold

  Der findes mere end 60.000 forskellige typer hjælpemidler. Det kan f.eks. være en rollator, en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. 

  Information om tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder

  Du skal opfylde en eller flere af nedenstående forudsætninger for at søge om at låne eller få tilskud til et/flere tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder:

  • Du/dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Hjælpemidlet/forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne og letter derved i væsentlig grad den daglige tilværelse i hjemmet.
  • Hjælpemidlet/forbrugsgodet er nødvendigt, for at du kan passe et job.
  • Hjælpemidlet/forbrugsgodet er ikke at betragte som sædvanligt indbo.
  • Hjælpemidlet/forbrugsgodet er ikke et behandlingsredskab eller et arbejdsredskab i dit erhverv.
  • Forbrugsgodet koster over 500 kr.

  Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Et forbrugsgode er fremstillet til almindelig brug hos befolkningen og forhandles bredt. Det kan f.eks. være et el-køretøj. Der vil som udgangspunkt være en egenbetaling på 50 % af standardprisen, som Greve Kommune fastsætter.

   Hvis du ønsker at søge om et teknisk hjælpemiddel/forbrugsgode, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til hjælpemiddelafsnittet i Greve Kommune.

  Når ansøgningen er modtaget, vil du høre nærmere om behandlingen af din sag, enten en afgørelse i sagen eller information om, hvilke øvrige oplysninger der behøves i sagen. Hvis det hjælpemiddel, du søger, kræver besøg af en ergoterapeut, vil du få et brev med dato for besøg.

  Hvis du får bevilget et hjælpemiddel/forbrugsgode, vil det ifølge gældende lovgivning være det billigste, bedst egnede hjælpemiddel.

  Når du anvender linket for at komme til ansøgning, så vær opmærksom på at du kan skifte fane i vinduet til Manuel login, hvis du ikke har Nem ID.

  Tekniske hjælpemidler ejes af Greve Kommune og bevilges til dig som udlån.

  Har du fået bevilget et forbrugsgode, bliver forbrugsgodet din ejendom og du skal selv sørge for drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning.

  I særlige tilfælde, hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, kan forbrugsgodet ydes som et udlån.

  Hvis du har spørgsmål til ansøgning, brug for råd og vejledning om hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler, hvilke udgifter du selv skal afholde i forbindelse med hjælpemidlet osv., er du velkommen til at kontakte hjælpemiddelafsnittet i Center for Sundhed og Pleje.

  Sidst opdateret: 13. juni 2023

  Dokumenter

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)