Gå til hovedindhold

Uanmeldte tilsyn

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Byrådet har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de af Byrådet godkendte kvalitetsstandarder.

Indhold

  Som led i tilsynsforpligtelsen skal Byrådet hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen.

  Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.

  Byrådet skal ligeledes udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91.

  Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

  Byrådet skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige justeringer.

  2019 2020 2021 2022

  Lokalcentret Møllehøj (2019)

  Lokalcentret Møllehøj (2020)

  Lokalcentret Møllehøj (2021)

  Lokalcentret Møllehøj (2022)

  Rehabiliteringscenter Hedebo (2019)

  Rehabiliteringscenter Hedebo (2020)

  Rehabiliteringscenter Hedebo (2021)

  Rehabiliteringscenter Hedebo (2022)

  Strandcentret Plejecenter (2019)

  Strandcentret Plejecenter (2020)

  Strandcentret Plejecenter (2021)

  Strandcentret Plejecenter (2022)

  Langagergård Plejecenter (2019)

  Langagergård Plejecenter (2020)

  Langagergård Plejecenter (2021)

  Langagergård Plejecenter (2022)

  Træningsenheden (2019)

  - - -

  Trasbo (2019)

  Trasbo (2020)

  Trasbo (2021)

  Trasbo (2022)

  Intervare (2019) 

  Intervare (2020)

  Intervare (2021)

  Intervare (2022)

  Hjemmesygeplejen (2019)

  Hjemmesygeplejen (2020)

  - -

  Egebjerg Købmandsgård (2019)

  Egebjerg Købmandsgård (2020)

  - -

  Hjemmesygeplejen Syd Stranden (2019)

  Hjemmeplejen Syd Stranden (2020)

  Hjemmeplejen Syd Stranden (2021)

  Hjemmeplejen Syd Stranden (2022)

  Hjemmeplejen Vest Tune (2019)

  Hjemmeplejen Vest Tune (2020)

  Hjemmeplejen Vest Tune (2021)

  Hjemmeplejen Vest Tune (2022)

  Hjemmesygeplejen Nord (2019)

  Hjemmeplejen Nord (2020) 

  Hjemmeplejen Nord (2021)

  -

  Det Danske Madhus (2019)

  Det Danske Madhus (2020)

  Det Danske Madhus (2021)

  Det Danske Madhus (2022)

  De Forenede Dampvaskerier (2019)

  De Forenede Dampvaskerier (2020)

  - -

  Berendsen (2019)

  Berendsen (2020)

  - -

  Altiden (2019)

  Altiden (2021)

  - -

  Nældebjerg Plejecenter (2019)

  Nældebjerg Plejecenter (Kompetencecenter) (2020)

  Nældebjerg Plejecenter (Kompetencecenter) (2021)

  Nældebjerg Plejecenter (2022)

  -

  -

  Elis (2021)

  Elis (2022)

  -

  -

  -

  Hjemmeplejen Hundige Nord (2022)

  -

  -

  -

  Hjemmeplejen Karlslunde Landsby (2022)

  Sidst opdateret: 25. maj 2023

  Kontakt

  Visitationen

  Træffes: mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)