Gå til hovedindhold

I skole

Al nødvendig information om skolestart og skolegang i Greve Kommune.

Indhold

  Skolestart

  Generel information om skolestart i 0. klasse

  Børn skal normalt starte i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år.
  Greve Kommune sender automatisk information om skolestart ud, når det er tid til indskrivning (sædvanligvis i slutningen af oktober eller starten af november året før skolestart). Brevet sendes til forældrenes e-Boks.

  Skolerne holder informationsmøde i november. Datoerne vil fremgå øverst på denne side og af brevet, du modtager e-Boks.

  Indskrivningen foregår digitalt i uge 48 (november/december) året før skolestart.
  Forældrenes angivelse af skoleønsker og øvrige oplysninger bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem. Der er mulighed for at afgive 3 skoleønsker i prioriteret rækkefølge.

  Der tages forbehold for justeringer i skoledistrikterne efter endt indskrivning til 0. klasse. Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at den skole, der oplyses som distriktsskole ved indskrivningen og via linket til ”Find din skole”, også er distriktsskole, når indskriv­ningen til 0. klasse er afsluttet. Den skole, der oplyses de to steder, er den skole, der gælder for nuværende skoleår.

  Du får besked om skoleplacering i e-Boks, når den endelige fordeling er på plads – senest medio februar.

  Uddybende vejledning og information (PDF)

  Skolestyrelsesvedtægt (PDF)

  Inden du indskriver dit barn, skal du være opmærksom på følgende:

  Den skole, du præsenteres for som distriktsskole via link til ”Find din skole” og i den digitale indskrivning, er gældende for nuværende skoleår og derfor vejledende. Der kan ske justeringer af skole­distrikterne efter indskrivningen. Derfor er det vigtigt, at du indskriver dit barn via punktet ”anden folkeskole end distrikts­skolen”, når du er logget på den digitale indskrivning med din NemID. Du får mulighed for at skrive 3 skoleønsker i prioriteret rækkefølge. Du skal stadig skrive den nævnte distrikts­skole ind som 1. prioritet, hvis det er den, du ønsker, men du får mulighed for også at skrive andre skoler ind i prioriteret række­følge. Skriv kun skoler, du ønsker.

  Selve skoleindskrivningen:

  Når indskrivningen åbner i uge 48, skal du bruge den elektroniske indskrivningsblanket via dette link:

  Digital indskrivning  - bemærk du kan KUN benytte NemLog-in.

  Vi har udarbejdet en vejledning med information og eksempler, som
  kan hentes her:

  Vejledning og information om skoleindskrivning (PDF)

  Starter dit barn i 0.klasse i løbet af skoleåret, skal I rette henvendelse direkte til skolen.

  Tidlig start

  Børn, der fylder 5 år i 2022, kan også optages i 0. klasse, såfremt du ansøger om det, og barnet må antages at kunne følge undervisningen i 0. klasse og i 1. klasse året efter.

  Du skal henvende dig i starten af november til Center for Dagtilbud og Skoler, som kan give dig adgang til digital indskrivning.

  Ansøgning om udsættelse af skolestart

  I særlige tilfælde kan der være behov for at udsætte skolestarten. Hvis du er i tvivl, så tal med barnets dagtilbud, som kan være behjælpelig med en afklaring.

  Du skal søge om udsættelse af skolestarten i uge 48 ved at vælge ”ønsker udsat skolestart”, når du er logget på den digitale indskrivning med din NemID. Din ansøgning vil blive vurderet af pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skoler samt en konsulent fra PPR. Vi indhenter oplysninger fra barnets dagtilbud samt udtalelse fra dig, hvis dagtilbuddet ikke er enig med dig, og du får et skriftligt svar senest med udgangen af januar.

  Optagelse i SFO

  Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning.

  Overgang fra dagtilbud til skole

  I Greve Kommune sker overflytning fra børnehave til SFO/skole pr. 1. april. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, udarbejder børnehaven sammen med dig en elektronisk beskrivelse (dialogprofil) af dit barns kompetencer og potentialer, som SFOen/skolen modtager, inden dit barn starter.

  Sprogarbejde i skolen

  I Greve Kommune er der fokus på børnenes sproglige udvikling helt fra starten i dagtilbud. Se nærmere information om Greve Kommunes sprogarbejde samt relevant lovgivning

  Sprogarbejde

  Skolestart i en anden kommune

  Du kan frit søge optagelse i alle folkeskoler, også i andre kommuner, men der kan gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv dit skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune.

  Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

  Privatskole

  Ønsker du barnet indskrevet i en privatskole, skal du også bruge den digitale indskrivning. Kommunen skal vide besked om dit skolevalg.
  Du skal selv henvende dig til privatskolen for at indskrive dit barn der, idet Greve Kommunes system ikke kan videregive dit skoleønske.

  Specialtilbud

  Hvis dit barn skal undervises i et specialtilbud, begrænses det frie valg af, om der er et relevant tilbud på den ønskede skole, og om der er plads i ordningen.

  Datasikkerhed

  Din angivelse af skoleønske bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem.

  Personlige data overføres sikkert ved hjælp af den digitale signatur. Den digitale signatur har i sig selv en høj sikkerhed, men man opnår kun den høje sikkerhed, hvis computeren også er sikker. Følg de almindelige gode råd om it-sikkerhed.

  Vær opmærksom på følgende ved den digitale skoleindskrivning:

  • Kun forældre med forældremyndighed kan indskrive med den digitale indskrivning
  • Kun en digital signatur til privat brug kan bruges til digital indskrivning. Har du en erhvervssignatur, kan denne desværre ikke benyttes
  • Dine indtastede oplysninger kan ændres i indskrivningsperioden. Det er altid den sidste indtastning, der gemmes i systemet
  • Når den digitale indskrivning er gennemført, har du mulighed for at udskrive en kvittering
   Vi anbefaler, at du altid logger ud og lukker alle browservinduer, når du er færdig med at bruge tjenester, som benytter NemLog-in.

  Vejledning om uddannelse og erhverv efter du er færdig med skolen

  Uddannelsesvejledning i grundskolerne og 10. klasse:
  Hver skole har en uddannelsesvejleder tilknyttet. Uddannelsesvejlederen vejleder fra 7. til 10. klasse. Find navn og kontaktinfo på skolernes hjemmesider.

  Uddannelsesvejledning til dig, der har afsluttet grundskolen
  Alle under 25 år bosiddende i Greve Kommune har en uddannelsesvejleder i Ungecentret.
  Du kan henvende dig i Ungecentret på Greve Rådhus. Du kan henvende dig uden tidsbestilling i rådhusets åbningstider:

  Mandag, tirsdag og onsdag, klokken 10-14

  Torsdag, klokken 10-17.

  Du kan også ringe på telefon 43979797.

  Vejledning om valg af videregående uddannelser

  Brug Studievalg Sjælland, hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse og ønsker vejledning om videregående uddannelse.

  Yderligere information

  Kort over skoledistrikter i Greve

  Skal dit barn i 0.klasse eller i 1. – 9. klasse i Greve Kommune i løbet af skoleåret, skal I rette henvendelse direkte til skolen.

  Sidst opdateret: 23. september 2022

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)