Gå til hovedindhold

Særlige forhold ved byggeri

Her på siden har vi beskrevet nogle forhold ved byggeri, som du skal være særlig opmærksom på.

I næsten alle lokalplaner er angivet en bebyggelsesprocent, som angiver, hvor meget areal du må bygge på din grund. Bebyggelsesprocenten en den procentdel af grundens areal, som det samlede areal af bebyggelsen på grunden må udgøre. Alt hvad der er bygget på grunden tæller med og det samme gør hele grundens areal. Din grunds areal fremgår blandt andet af BBR.

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal - altså også areal på 1. sal og i nogle tilfælde også kælder, plus øvrige småbygninger, udestuer, overdækkede terrasser m.v. med grundens størrelse.

Dog kan man fratrække op til 50 m2 (for rækkehuse 20 m2) for sekundære bygninger som fx udhuse, carporte, garager, halvtage og lignende. Annekser og udestuer skal dog altid indgå i beregningerne. 

Du kan se mere om beregningsreglerne i Bygningsreglementet: https://bygningsreglementet.dk/

Ønsker du at opsætte solceller på taget af dit enfamiliehus, garage eller anden bygning på din grund, kræver det som udgangspunkt ikke tilladelse. Du skal dog sikre dig, at du overholder bygningsreglementets bestemmelser, herunder blandt andet højde - og afstandsbestemmelser, samt eventuelle bestemmelser om solceller i lokalplanen. Du kan læse nærmere om højde og afstandsforhold i Bygningsreglementet §§ 168-186, https://bygningsreglementet.dk/ og se lokalplanen for dit område her: Lokalplan Greve

Du skal endvidere være opmærksom på, at solceller ikke må give generende reflekser for dine omkringliggende naboer. 

Selv om dine solceller kan opsættes uden forudgående tilladelse, skal du sørge for at melde det til kommunens BBR-team bbrteam@greve.dk. Du skal oplyse Anlæggets størrelse, Antal paneler samt dets Ydeevne (kW).

Overholder dit solcelleanlæg ikke bygningsreglementets bestemmelser eller lokalplanen, skal der ansøges om byggetilladelse gennem ansøgningsportalen https://www.bygogmiljoe.dk/

Hvis der er tale om erhvervsbyggeri eller anlæg på terræn, skal der altid ansøges om byggetilladelse. 

Hvis du ændrer opvarmningsform i dit hus, skal du huske at opdatere BBR-oplysningerne. Som grundejer er det din pligt at sikre, at BBR-oplysningerne på din ejendom er korrekte. 

Så hvis du skifter fra fx olie eller naturgas til fx fjernvarme, jordvarme eller varmepumpe, er det vigtigt, at du indberetter det i BBR via www. bbr.dk/ret

Du skal være opmærksom på, om det er din primære eller sekundære varmekilde (fx brændeovn), du ændrer.

Når vi har modtaget din meddelelse, ændrer vi BBR. 

OBS! Hvis du skifter fra oliefyr, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for sløjfning af olietanke, og du skal kontakte miljøafdelingen ved at skrive til miljøafdelingen på natmil@greve.dk.

Du kan læse mere om krav til olietanke her: Olietanke

Hvis du vil ændre på din grunds naturlige terræn, skal du være opmærksom på, at en terrænregulering i nogle tilfælde kræver en forudgående tilladelse fra kommunen. 

Ved en terrænregulering forstås, at du enten afgraver eller påfylder jord på din grund - fx for at udjævne en skråning. 

Inden du terrænregulerer din grund, skal du være opmærksom på, at din ejendom ofte kan være omfattet af en lokalplan, der angiver, hvor meget din grund må terrænreguleres med. En terrænregulering udover det, som lokalplanen giver lov til, kræver en forudgående tilladelse fra kommunen. 

Hvis din ejendom ikke er begrænset af bestemmelser om terrænregulering i lokalplanen, gælder byggelovens § 13. Byggeloven bestemmer ikke hvor meget du må terrænregulere, men giver kommunen mulighed for at påbyde en grundejer at ændre en terrænregulering, hvis kommunen vurderer, at reguleringen er til ulempe for de omkringliggende grunde. 

En ulempe kunne fx være, at terrænreguleringen medfører indbliksgener, risiko for nedfalden jord eller øget tilførsel af regnvand på en nabogrund. 

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til os, som angivet nederst på siden. 

Hvis du oplever, at din nabo er påbegyndt eller allerede har opført et byggeri, du vurderer ikke er i overensstemmelse med lokalplanen for området og Bygningsreglementet, har du mulighed for at klage til kommunen. 

Alle grundejere har ret til at bygge inden for de rammer, der gælder i lokalplanen for området og Bygningsreglementet. Hvis du vurderer, at din nabos byggeri ikke ligger inden for disse rammer, anbefaler vi, at du indledningsvis kontakter din nabo, og gør vedkommende opmærksom på problemet. En god nabo ønsker ikke at være til gene for sine opgivelser. 

Hvis det ikke hjælper at snakke med din nabo, kan du klage til kommunen ved at udfylde nedenstående skema og sende det til byggeafdelingen på byg@greve.dk, hvorefter vi vil kikke på sagen.

Du skal dog være opmærksom på, at vi generelt prioriterer byggesager højere end klagesager, hvorfor sagsbehandlingstiden for klagesager kan være længere. 

Du skal også være opmærksom på, at en klage til kommunen er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at andre kan se, hvem der klager, og hvad der klages over. Derudover vil kommunen i alle klagesager anmode om bemærkninger fra den, der klages over, og i den forbindelse vedlægge en kopi af klagen.

Sidst opdateret: 11. september 2023

Links

Dokumenter

Kontakt

Byggesagsbehandling

Mandag - tirsdag: 9.00 - 11.00

Onsdag: lukket for telefonkontakt

Torsdag: 9.00 - 11.00 og 15.00 - 16.00

Fredag: 9.00 - 11.00

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 91 96

Send Digital Post (kræver MitID)