Gå til hovedindhold

Hede, tørke, havstigning, stormflod, nedbør, grundvand og oversvømmelse

Her kan du læse om, hvordan vi alle i Greve kan tilpasse os klimaforandringerne.

Panoramabillede med et hus, en samling træer stier og kyst med vand.

Indhold

  Klimaet er i forandring - vejret forventes populært sagt at blive ”varmere, vådere og vildere”. Derfor er Greve Kommune i gang med at se på, hvordan borgerne og kommunen som helhed kan sikres mod skader, som opstår på grund af klimaforandringerne.

  Byrådets vision er, at fremme en bæredygtig udvikling og samtidig nedsætte risikoen for tab af værdier ved yderligere klimaændringer.

  Indsatsen har både fokus på forebyggelse af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer, herunder begrænsning af skader fra de mere ekstreme vejr- og vindforhold, der vil give flere og kraftigere oversvømmelser og stormflod i Greve Kommune.

  Byrådet arbejder for at finde de passende løsninger i dialog med borgere, erhvervsliv og myndigheder.

  Du kan finde mere information om indsatserne i kommunen ved at klikke på emnerne nedenfor.

  Lige her kan du læse mere om KLAR Forsynings arbejde med klimatilpasning af kloakkerne:

  KLAR Forsynings rolle i klimatilpasning

  Her kan du læse mere om de forskellige typer af klimatilpasning:

  Kystbeskyttelse og havvand

  Her kan du læse om kystbeskyttelse, stormflod og risikostyringsplan i Greve Kommune

  Nedbør og afvanding

  Se, hvad risikoen for oversvømmelse er på din grund, hvordan du håndterer regnvand og læs om retningslinjerne for rensning af trafikbelastet overfladevand

  Grundvand

  Med ændringer i klimaet kan der ske ændringer af hvor grundvandet ”står”. En god tommelfingerregel er, at hvis der er vådt eller historisk har været vådt i et område – vil klimaændringerne kunne betyde, at der bliver vådere i fremtiden.

  Gode råd ved oversvømmelse

  Hvordan man kan forebygge eller mindske skader på sin bolig i tilfælde af skybrud og oversvømmelse?

  Hede og tørke

  Som noget nyt skal der også ske tilpasning til de stigende temperaturer, hyppigere tørke og flere dage med hedebølge.

  Når der er udarbejdet vejledning eller information, vil det blive lagt på siden her, ligesom det allerede er tilfældet for de øvrige typer af tilpasning.

  Det er dog allerede nu en god idé, hvis man indretter sin grund med øje for både tilpasning til nedbør og til hede og tørke gennem regnvandsbede og naturlig skygge i form af træer. Regnvandsbede kan du læse mere om på siden om nedbør og afvanding

  Sidst opdateret: 15. maj 2023

  Kontakt

  Natur og Miljø

  Telefontider:

  Mandag: 9-11
  Tirsdag: 9-11
  Onsdag: Telefon lukket
  Torsdag: 9-11 og 15-16
  Fredag: 9-11

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 94 48

  Send Digital Post (kræver MitID)