Gå til hovedindhold

Klimahandledag 2023 - Klimaklar have og fællesarealer

60 borgere deltog engageret i en spændende aften i klimaets tegn, hvor vi både hørte en klimaforsker fra Aalborg Universitet, KLAR Forsyning, Greve Kommune og sammen drøftede handlemuligheder for haver og fællesarealer samt merværdier ved moderniseringen af Mosede Renseanlæg. Deltagerne fik også materiale med hjem til konkret handling i haverne.

Regnvandsbed med stauder - fra haveselskabet.dk

Regnvandsbed - billede fra haveselskabet.dk

På den første nationale Klimahandlingsdag blev en spændende aften i klimaets tegn afholdt på Greve Gymnasium. Her kunne de 60 fremmødte borgere lære om udfordringer ved bebyggelse i forhold itl regnvand, fremtidens regnvand, og hvad man kan gøre for at undgå oversvømmelser i egen have eller fællesareal og være med til at skabe mere drikkevand til fremtiden, foruden høre om planer for de store anlæg i kommunen og meget mere.

Klimaforandringerne betyder, at vi på en skala fra Greve Kommune, til grundejerforeningen og helt ned i den enkelte have skal håndtere mere regn, hede og tørke. Heldigvis ligger en del af løsningen lige ud i baghaven og -gården i form af alt fra enkle til mere komplicerede ting, man kan gøre i sin have eller på sit fællesareal.

Arrangementet blev afholdt af Greve Kommune sammen med Ældre Sagen Greve og KLAR Forsyning og der var oplæg af forsker Maj-Britt Quitzau fra Aalborg Universitet og fra formand Lars-Bjarne fra Danmarks Naturfredningsforening Greve.

 

Program

16.30-17.00: Ankomst og kaffe/te i gymnasiets store sal

17.00-17.10: Velkomst, ved formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Hans-Jørgen Kirstein

17.10-17.35: Fremtidens regn kræver nye lokale løsninger – med værdi for lokalsamfund, ved lektor Maj-Britt Quitzau fra Aalborg Universitet 

17:35-17:45: Udfordringer og muligheder for de små løsninger, ved miljømedarbejder Aske Døgne

17.45-17.55: Klimatilpasning i Hundige Strandby Have samt hvordan vi gør Mosede Renseanlæg til et rekreativt og parklignende område, ved Hanne Jørgensen

17:55-18:05: Formand for Dansk Naturfredningsforening Greve om biodiversitet i regnvandsløsninger 

18:05-18:20: Intro til workshop og derpå pause med kaffe/te/snack

18:20-18.55: Workshop om design af klimaklar have eller fællesareal

1855-19:00: Afrunding, ved Greve Kommune

Find præsentationerne her  

Du kan skrive dig op til nyhedsbrevet "klimanyt i Greve Kommune", hvis du ikke kunne deltage på aftenen, men gerne vil være med på opfølgning og fremtidige arrangementer. 

Skriv mig op til Klimanyt i Greve Kommune her

Klimaforandringer og løsninger

Vi oplever allerede nu voldsommere vejrhændelser som følge af klimaforandringerne, og de kommer til at stige i intensitet de kommende år. Det gælder både regnskyl, vandstand, hede og tørke.

Forskningen viser ovenikøbet, at forandringerne kommer hurtigere end forventet. De forandringer, man regnede med at se ved 1,5 graders opvarmning, ser vi ved de 1,1 graders opvarmning, som vi allerede har fået nu. Den udvikling tvinger os i endnu højere grad til at tilpasse os det nye klima. 

I Greve Kommune vil vi, som udviklingen er nu, kunne forvente 16% mere nedbør, 70% flere skybrud, 3,5 grader varmere temperaturer og en stigning i havvandet på 52 cm. Det stiller eksempelvis store krav til vores evne til at håndtere større mængder regnvand.

Dette arbejder Greve Kommune målrettet med at kunne håndtere. Der er blevet arbejdet med regnvandshåndtering længe, men det skal øges. Der er vedtaget en risikostyringsplan og beredskabsplan, som der arbejdes efter. Lige nu arbejdes der på en ny spildevandsplan, som forventes vedtaget i løbet 2023. Greve Kommunes Klimahandlingsplan er også på vej. Heri kobles reduktion af CO2-udledning med tilpasningen til klimaforandringerne. Blandt andet arbejdes der med borgernes lokale klimatilpasning i form af fx LAR-løsninger i haver og fællesarealer, som spiller en stor rolle i den samlede tilpasningsindsats.

De løsninger arrangementet vil fokusere på går under fællesbetegnelsen lokal afledning af regnvand, eller LAR. De er en decentral måde at undgå oversvømmelser og opdyrke grundvand på, som spiller en vigtig rolle i klimaindsatsen i Greve Kommune.

Eksempler på LAR-løsninger kunne være smukke og biodiverse regnvandsbede, nedgravede faskiner eller grønne tage.

Set i lyset af klimaforandringerne er fordelene ved LAR-løsninger mange, især at vandet kan indgå i kredsløb på land samtidigt med at oversvømmelser mindskes. Regnvandet kan på den måde eksempelvis bruges som ferskvand til planter og dyr i haven. Idet regnvandet ledes væk fra kloaksystemet opmagasineres og renses det naturligt, inden det langsomt nedsiver. Alt efter placeringen af arealet er der endda potentiale for, at det bliver til nyt grundvand. Det giver langt mere værdi i form af bedre betingelser for planter, dyr og mennesker, og det er billigere samfundsøkonomisk, end hvis kloakkerne blev gravet op og erstattet med større, og vandet ledt ud i Køge Bugt.

Læs mere om hvad og hvordan, samt ansøgningsproces på undersiden om nedbør og afvanding.

Andre relevante sider om emnet på www.greve.dk

Klimatilpasning

Her kan du læse om klimatilpasning i Greve Kommune såsom hede, tørke, havstigning, stormflod, nedbør, grundvand og oversvømmelse.

Nedbør og afvanding

Se, hvad risikoen for oversvømmelse er på din grund, hvordan du håndterer regnvand og læs om retningslinjerne for rensning af trafikbelastet overfladevand

Gode råd ved oversvømmelse

Hvordan man kan forebygge eller mindske skader på sin bolig i tilfælde af skybrud og oversvømmelse?

Kontakt

Natur og Miljø

Telefontider:

Mandag: 9-11
Tirsdag: 9-11
Onsdag: Telefon lukket
Torsdag: 9-11 og 15-16
Fredag: 9-11

Rådhusholmen 10
2670 Greve

Telefon: 43 97 94 48

Send Digital Post (kræver MitID)