Gå til hovedindhold

Greve Seniorråd

Greve Seniorråd er oprettet med det formål at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Rådet skal derfor sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges.

Indhold

  Billede af Greve Seniorråd i valgperioden 2022-2025: Øverst fra venstre står: Leif Dahl Larsen, Ken John Møller, Freddy Aldenborg. Nederst fra venstre står: Margit Lausten, Susan Henriette Nilsen og Stella Hviid. Det sidste medlem Else Strange var forhindret på dagen.

  Greve Seniorråd består af 7 medlemmer, der er valgt for 4 år.
  Alle borgere i Greve Kommune over 60 år er opstillings- og stemmeberettigede.

  Greve Seniorråd rådgiver Byrådet i sager, der har betydning for ældres vilkår. Seniorrådet har forud for den politiske behandling mulighed for at udtale sig i alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen. Det gør sig gældende både på det sociale område, det kulturelle, det tekniske og det miljømæssige.

  Seniorrådet kan også selv bringe emner op til behandling og forelæggelse for Byrådet. Seniorrådet har fokus på og behandler primært sager om forholdene vedrørende:

  • Plejecentre, hjemmehjælp, hjemmepleje og omsorg
  • Madservice
  • Boligforhold/muligheder
  • Lokale transportmuligheder
  • Aktiviteter og frivilligt socialt arbejde

  Information om Greve Seniorråd

  Valg til Greve Seniorråd for 2022-2025 blev afholdt som kombineret digitalt- og fremmødevalg den 16. november 2021 i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Stemmerne til Greve Seniorråd blev talt op den 18. november 2021. I alt opstillede ti kandidater. Rådet det består af de syv kandidater, som har fået flest stemmer. Der blev i alt afgivet 4.059 stemmer til Seniorrådsvalget svarende til en stemmeprocent på cirka 30 procent af de 13.836 stemmeberettigede borgere (alle borgere over 60 år).

  Det nye Seniorråd konstituerede sig på et møde tirsdag den 30. november 2021. Her blev formand og næstformand valgt, og kontaktpersoner for politiske udvalg, regionsældrerådet og plejecentrene blev fordelt til rådsmedlemmerne.

  Greve Seniorråd for perioden 2022-2025 består af følgende medlemmer:

  • Margit Lausten, formand (758 stemmer)
  • Freddy Aldenborg, næstformand (515 stemmer)
  • Stella Hviid (621 stemmer)
  • Susan Henriette Nilsen (403 stemmer)
  • Leif Dahl Larsen (358 stemmer)
  • Else Strange (357 stemmer)
  • Ken John Møller (336 stemmer)

  De tre resterende kandidater er blevet suppleanter i rækkefølge efter, hvor mange stemmer de opnåede ved valget.

  1. suppleant: Palle Jacobsen (325 stemmer)
  2. suppleant: Anna Winifred Pedersen (191 stemmer)
  3. suppleant: Knud Bloksgaard (91 stemmer)

  Sidst opdateret: 6. februar 2022

  Dokumenter

  Kontakt

  Center for Sundhed og Pleje

  Specialkonsulent Henrik Lehm

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 96 35

  Send Digital post (Kræver NemID)