Gå til hovedindhold

Greve Seniorråd

Greve Seniorråd er oprettet med det formål at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Rådet skal derfor sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges.

Ældre par, hånd i hånd

Indhold

  Greve Seniorråd består af 7 medlemmer, der er valgt for 4 år.
  Alle borgere i Greve Kommune over 60 år er opstillings- og stemmeberettigede.

  Greve Seniorråd rådgiver Byrådet i sager, der har betydning for ældres vilkår. Seniorrådet har forud for den politiske behandling mulighed for at udtale sig i alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen. Det gør sig gældende både på det sociale område, det kulturelle, det tekniske og det miljømæssige.

  Seniorrådet kan også selv bringe emner op til behandling og forelæggelse for Byrådet. Seniorrådet har fokus på og behandler primært sager om forholdene vedrørende:

  • Plejecentre, hjemmehjælp, hjemmepleje og omsorg
  • Madservice
  • Boligforhold/muligheder
  • Lokale transportmuligheder
  • Aktiviteter og frivilligt socialt arbejde

  Information om Greve Seniorråd

  Hjørdis Steinmetz (Formand)
  Knud Bloksgaard (Næstformand)
  Elo Knudsen
  Freddy Aldenborg
  Børge Steinmetz (indtrådt den 19/10-20)
  Palle Tonni Jacobsen
  Leif Dahl Larsen (indtrådt den 22/6-20)
  Kim Refsager (Suppleant)

  I 2021 skal der vælges medlemmer til Greve Seniorråd. Der er valg til rådet hvert 4. år, ligesom kommunal- og regionsrådsvalget.

  I 2021 har Byrådet besluttet at Seniorrådsvalget også afholdes som fremmødevalg, samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Det betyder, at det er muligt at stemme til Seniorrådsvalg på alle de kommunale valgsteder.  

  Du kan stemme til Seniorrådsvalget fra den 26. oktober til den 16. november, se mere under ”hvordan stemmer jeg”, i fold ud menuen nedenfor.

  Alle Greveborgere over 60 år, får automatisk muligheden for at stemme til Seniorrådsvalget; enten via e-Boks, eller pr. brev, hvis man er fritaget for elektronisk post.

  Beskeden i e-Boks eller brevstemmen udsendes den 26. oktober, 2021.

  Du kan stemme på én af følgende måder:

  • Du kan stemme på de samme valgsteder, hvor du også kan stemme til kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag den 16. november 2021. Valget til Greve Seniorråd foregår i et separat lokale.
   På valgdagen skal du medbringe dit sundhedskort, som du scanner og efterfølgende vælger en af de opstillede kandidater på en tablet, der er tilgængelig på valgstedet.

  • Du kan aflevere din brevstemme fra en bil på et af de kommunale valgsteder; hvis du i forvejen har en aftale om at stemme fra bilen til kommunal- og regionalrådsvalget.

  • Du kan stemme hjemme, fra pc eller din telefon, ved at logge på e-Boks, hvor du vil modtage et brev fra det firma som står for den elektroniske del af valget. I brevet er et link til afstemningen.

   Afstemningen er mulig fra den 26. oktober til den 16. november kl. 20.

  • Du kan sende din brevstemme til Greve rådhus med posten. Du modtager brevet og svarkuvert senest den 26. oktober. Greve kommune skal have modtaget stemmesedlen med posten, senest tirsdag den 16. november 2021. Brevstemmer der modtages efterfølgende, tælles ikke med.

  • Du kan medbringe din brevstemme i svarkuverten, og aflevere den på et af kommunens ’brevstemme steder’ for kommunal- og regionsrådsvalget.

  Du får kandidatlisten 2021 udsendt sammen med din stemmeseddel, men det er også muligt at se kandidaterne under Dokumenter, længere nede på siden.

  For første gang, vil Seniorrådsvalget også afholdes som et fremmødevalg den 16. november. Men vi mangler valgtilforordnede til at betjene de 5 valgsteder. Vil du hjælpe os med at tage imod som valgtilforordnet i Seniorrådets valglokaler? (Det er muligt at modtage diæter).

  Se venligst detaljer i ”Invitation til frivillige_afholdelse af Seniorrådsvalg” under Dokumenter nedenfor på siden.