Gå til hovedindhold

I skole

Al nødvendig information om skolestart og skolegang i Greve Kommune.

Indhold

  Skolestart

  Generel information 

  Børn skal normalt starte i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år.
  Greve Kommune sender automatisk information om skolestart ud, når det er tid til indskrivning. Det sker sædvanligvis i slutningen af oktober eller starten af november året før skolestart. Brevet sendes til forældrenes e-Boks.

  Hvornår forløber indskrivningen 

  Indskrivningen foregår digitalt i uge 48 året før skolestart. Forældrenes angivelse af skoleønsker og øvrige oplysninger bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem.

  Når indskrivningen åbner i uge 48, benyttes dette link til digital indskrivning:

  Digital indskrivning

  Vi har udarbejdet en vejledning med information og eksempler, som kan hentes her:

  Vejledning og information om skoleindskrivning (PDF)

  Vigtig information omkring skoledistrikter

  Den skole der præsenteres som værende distriktsskole via linket til ”Find din skole”, og i den digitale indskrivning, er gældende for nuværende skoleår og derfor vejledende.
  Der kan ske justeringer af skole­distrikterne efter indskrivningen. Derfor er det vigtigt, at barnet indskrives via punktet ”anden folkeskole end distrikts­skolen”, når der logges på den digitale indskrivning med MitID. Der er mulighed for at skrive 3 skoleønsker i prioriteret rækkefølge. Man skal stadig skrive den nævnte distrikts­skole ind som 1. prioritet, hvis det er der ønskes. Der er også mulighed for at skrive andre skoler ind i prioriteret række­følge.

  Skoleplacering

  Når endelig fordeling er på plads sendes besked i e-Boks omkring skoleplacering. Det forventes at være primo februar.

  Principper for indskrivning og fordeling af pladser ved indskrivning til 0. klasse

  Jævnfør Skolestyrelsesvedtægt (PDF)

  Ved skolestart i 0. klasse i løbet af skoleåret, sker ved kontakt direkte til skolen.

  Tidlig start

  Børn, der fylder 5 år i 2023, kan også optages i 0. klasse, såfremt du ansøger om det, og barnet må antages at kunne følge undervisningen i 0. klasse og i 1. klasse året efter.

  Ansøgningsblanket

  Du skal henvende dig i starten af november til Center for Dagtilbud og Skoler, som kan give dig adgang til digital indskrivning.

  Ansøgning om udsættelse af skolestart

  I særlige tilfælde kan der være behov for at udsætte skolestarten. Ved tvivl kan barnets dagtilbud være behjælpelige med en afklaring.

  Digital indskrivning i uge 48
  Skoleudsættelse kan søges ved digital indskrivning i uge 48. Det gøres ved at sætte flueben i ”Ønsker udsat skolestart”, og der underskrives med MitID.

  Alle forældre modtager information om skolestart i uge 43. 
  Den digitale indskrivning gælder børn med bopæl i Greve Kommune.

  Tillæg til digitale indskrivning
  For børn som går i en kommunal daginstitution i Greve Kommune
  Beskrivelse af barnets udvikling og ansøgning om udsat skolestart vil blive vurderet af Center for Dagtilbud & Skoler. Vi indhenter oplysninger fra barnets dagtilbud samt udtalelse fra forældre, hvis dagtilbuddet ikke er enige.
  For børn som går i privat daginstitution eller i daginstitution uden for Greve Kommune
  Den digitale indskrivning skal suppleres med udfyldelse af nedenstående ansøgningsskema, hvor forældre og institution beskriver barnet og begrundelse for skoleudsættelse.

  Udsat skolestart (Fælles forældremyndighed)

  Udsat skolestart (Delt forældremyndighed)

  Frist for ansøgning om udsat skolestart er uge 48. 

  Forældrene modtager svar på ansøgning senest med udgangen af januar i det år, hvor barnet fylder 6 år. 

  Spørgsmål kan rettes til CDS på 43 97 97 97 eller skoleindskrivning@greve.dk

  Optagelse i SFO

  Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning.

  Overgang fra dagtilbud til skole

  I Greve Kommune sker overflytning fra børnehave til SFO/skole pr. 1. april. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, udarbejder børnehaven sammen med dig en elektronisk beskrivelse (dialogprofil) af dit barns kompetencer og potentialer, som SFOen/skolen modtager, inden dit barn starter.

  Information om dialogprofil (PDF)

  Sammenhæng mellem dagtilbud og SFO/skole (PDF)

  Sprogarbejde i skolen

  I Greve Kommune er der fokus på børnenes sproglige udvikling helt fra starten i dagtilbud. Se nærmere information om Greve Kommunes sprogarbejde samt relevant lovgivning

  Sprogarbejde

  Skolestart i en anden kommune

  Du kan frit søge optagelse i alle folkeskoler, også i andre kommuner, men der kan gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv dit skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune.

  Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

  Privatskole

  Ønsker du barnet indskrevet i en privatskole, skal du også bruge den digitale indskrivning. Kommunen skal vide besked om dit skolevalg.
  Du skal selv henvende dig til privatskolen for at indskrive dit barn der, idet Greve Kommunes system ikke kan videregive dit skoleønske.

  Specialtilbud

  Hvis dit barn skal undervises i et specialtilbud, begrænses det frie valg af, om der er et relevant tilbud på den ønskede skole, og om der er plads i ordningen.

  Datasikkerhed

  Din angivelse af skoleønske bliver registreret direkte i skolens og kommunens elevsystem.

  Personlige data overføres sikkert ved hjælp af den digitale signatur. Den digitale signatur har i sig selv en høj sikkerhed, men man opnår kun den høje sikkerhed, hvis computeren også er sikker. Følg de almindelige gode råd om it-sikkerhed.

  Vær opmærksom på følgende ved den digitale skoleindskrivning:

  • Kun forældre med forældremyndighed kan indskrive med den digitale indskrivning
  • Kun en digital signatur til privat brug kan bruges til digital indskrivning. Har du en erhvervssignatur, kan denne desværre ikke benyttes
  • Dine indtastede oplysninger kan ændres i indskrivningsperioden. Det er altid den sidste indtastning, der gemmes i systemet
  • Når den digitale indskrivning er gennemført, har du mulighed for at udskrive en kvittering
   Vi anbefaler, at du altid logger ud og lukker alle browservinduer, når du er færdig med at bruge tjenester, som benytter NemLog-in.

  Skal dit barn indskrives i skole i Greve Kommune i løbet af skoleåret, skal I henvende jer direkte til skolen. 

  Krogårdskolen har lukket for indskrivning af nye elever til nuværende 2. og 9. årgang, skoleåret 2023/24 og for 5. årgang til og med september 2024 (6. årgang efter sommerferien). 

  Vejledning om uddannelse og erhverv efter du er færdig med skolen

  Uddannelsesvejledning i grundskolerne og 10. klasse:
  Hver skole har en uddannelsesvejleder tilknyttet. Uddannelsesvejlederen vejleder fra 7. til 10. klasse. Find navn og kontaktinfo på skolernes hjemmesider.

  Uddannelsesvejledning til dig, der har afsluttet grundskolen
  Alle under 25 år bosiddende i Greve Kommune har en uddannelsesvejleder i Ungecentret.
  Du kan henvende dig i Ungecentret på Greve Rådhus. Du kan henvende dig uden tidsbestilling i rådhusets åbningstider:

  Mandag, tirsdag og onsdag, klokken 10-14

  Torsdag, klokken 10-17.

  Du kan også ringe på telefon 43979797.

  Vejledning om valg af videregående uddannelser

  Brug Studievalg Danmark, hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse og ønsker vejledning om videregående uddannelse.

  Yderligere information

  Studievalg Danmark

  Ungecenter

  Sidst opdateret: 9. april 2024

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)