Gå til hovedindhold

Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter

Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter ligger i Greve midtby tæt på offentlig transport, indkøbsmuligheder og smukke naturoplevelser.

Indhold

  Når du træder ind ad døren på Kompetencecenter for demens, Nældebjerg Plejecenter, i daglig tale Nældebjerg, fornemmer du straks, at stedet summer af liv og energi. Vi vægter at give vores beboere en oplevelsesrig hverdag, hvor vi tænker i muligheder frem for begrænsninger.

  Nældebjerg er ejet af Greve Kommune. Det er ligeledes Greve Kommune, der står for at yde pleje og omsorg til borgerne efter det serviceniveau, som er besluttet af Byrådet.

  Nældebjerg omfatter, udover plejeboliger, en hyggelig cafe i stueetagen, et træningslokale, et værksted, to daghjem for borgere med en demenssygdom, en frisør, en fodterapeut samt omsorgstandpleje.

  Information om Nældebjerg Plejecenter

  Nældebjerg består af to plejeafdelinger, A-huset og Nældebo 3.sal , med i alt 45 plejeboliger, hvor 4 boliger er forbeholdt ægtepar. Boligerne er 1-rums på henholdsvis 39 og 44 m2. Boligerne for ægtepar er 2-rums og på ca. 53 m2. Afdelingerne fungerer som leve-bo-miljø, hvilket betyder, at medarbejderne producerer maden fra bunden i samarbejde med borgerne så vidt det er muligt.

  Hertil kommer Nældebo 1.sal og 2.sal , der omfatter 24 plejeboliger rettet mod borgere med en demenssygdom. To af boligerne er forbeholdt ægtepar. Nældebo 1.sal og 2.sal fungerer ligeledes som leve-bo-miljø.

  Plejeboligerne bliver administreret af boligselskabet KAB.

  Se tegninger og mål for de forskellige plejeboliger ved at klikke på filerne nedenfor.

  I caféen på Nældebjerg holdes diverse fester samt møder for beboere og pårørende. Helligdage bliver markeret med f.eks. påske- og julefrokost. Beboerne har mulighed for at benytte de forskellige ting og aktiviteter i caféen f.eks. spillehjørnet, det kreative hjørne, torsdagsdans og fredagsbar.

  Nældebjerg er base for to daghjem - Hyggekrogen og Klub Aktiv.

  Hyggekrogen er et daghjemstilbud til borgere, der er bosiddende i Greve Kommune, bor i eget hjem og har en demenssygdom. Hyggekrogen har plads til 10 borger.

  Klub Aktiv er et aktivitetstilbud til borgere, der er 65 år eller derunder, bosiddende i Greve Kommune og har diagnosen demens. I Klub Aktiv kan man mødes med andre, der i en tidlig alder har fået en demensdiagnose.

  På Nældebjerg er der både faste aktiviteter og spontane aktiviteter, som man kan deltage i, i fællesskab med andre. Derudover kan der planlægges aktiviteter for den enkelte beboer. Baggrunden for alle aktiviteter er personcentreret omsorg, hvor der tages hensyn til og udgangspunkt i det enkelte menneske.

  Af faste aktiviteter kan nævnes banko/sang om mandagen, quiz/stole-gymnastik om tirsdagen, hver anden torsdag er der erindringsdans og om fredagen er der fredagsbar.

  Der afholdes jævnligt Gudstjeneste. Derudover arrangeres der turer ud af huset til f.eks. Tivoli, Zoologisk Have og til havnen i Greve.

  Alt efter, hvilken aktivitet den enkelte har lyst til, arrangeres der også aktiviteter med deltagelse af færre personer. Det kan være dans, sang, gymnastik, højtlæsning, musik, spise sammen, spise på restaurant, spil af forskellige karakterer, gåture, en cykeltur, indkøbsture, familiebesøg, filmaftener osv. Det handler også om de små ting i hverdagen, som at deltage i madlavningen, ordne tøj i skabe, synge en sang, lakering af negle og meget andet. Vi tilstræber at skabe nærhed og meningsfulde fællesskaber.

  På tværs af afdelingerne er der sommerfest, påskefrokost og julefest. Ligeledes fejres Valdemars dag og Sankt Hans hvert år. Der pyntes op til højtiderne således, at beboerne kan nyde de forskellige højtider og følge årets gang.

  For yderligere information kan der ringes på 4397 8600

  Aktiviteter på Nældebjerg

  Klik her hvis du vil se aktiviteter på Nældebjerg i september 2023

  Klik her hvis du vil se aktiviteter på Nældebjerg i juni 2023

  Klik her hvis du vil se aktiviteter på Nældebjerg i maj 2023

  Referater fra beboer- og pårørendemøder

  Klik her hvis du vil læse referatet af beboer- og pårørendemøde april 2023

  Klik her hvis du vil læse referatet af beboer- og pårørendemøde oktober 2022

  Årshjul Plejecenterrådet

  Klik her hvis du vil se årshjulet for plejecenterrådet 2023

  Referater fra plejecenterrådsmøder

  Klik her hvis du vil læse referatet fra plejecenterrådsmøde Juni 2023

  Klik her hvis du vil læse referatet fra plejecenterrådsmøde marts 2023

  Plejecenterrådets medlemmer

  Pia Schulz Abrahamsen (Pårørende Nældebo og formand) mail: piaschultzabrahamsen@gmail.com
  Hannah Krogh Hansen (Pårørende A-hus)
  Susan Nielsen (udpeget af Seniorrådet)
  Afventer valg af ny repræsentant (Beboer fra Nældebo)
  Karin Kansler (Beboer fra A-huset)
  Dorthe Halvorsen (medarbejder)
  Ida Rongsted (Afdelingsleder Nældebo) 
  Marianne M. Jensen (Plejecenterleder og sekretær) mail: nmmj@greve.dk 

  Ved henvendelser til Plejecenterrådet bedes plejecenterleder kontaktes via mail, eller formanden for plejecenterrådet.

  På Nældebjerg er der mulighed for at besøge fodterapeut, frisør og omsorgstandpleje

  Fodterapeut

  Fodpleje leveres af fodterapeut Jannie Rusel. Klinikken er beliggende i stuen og kan benyttes af alle.
  Tid kan bestilles ved at ringe på telefon 26 14 91 34.
  Der er mulighed for tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, Sygeforsikring "DANMARK". 

  Frisør

  Hos frisør Frisør Pia Witting kan man få ordnet håret. Salonen er beliggende i stuen og kan benyttes af alle.
  Åbningstider mandag, onsdag og fredag. Der kan bestilles tid på telefon 27 12 35 05

  Omsorgstandpleje

  Tandplejens lokale er beliggende i stuen. Man skal være visiteret til behandling af Greve Kommune for at kunne benytte omsorgstandplejen. Hjemmetandplejen kommer ikke på faste tidspunkter. Der kan tages kontakt til leverandøren på telefon 70 27 52 85

  Det er muligt at låne nedenstående lokaler på Nældebjerg.

  Ved runde fødselsdage har beboerne mulighed for at benytte caféens lokaler uden for Hyggekrogens åbningstider.

  Hvis man ønsker at låne et lokale, skal der tages kontakt til Marianne M. Jensen på mailadresse nmmj@greve.dk eller på mobil 20 55 09 81.

  Lokale

  Placering

  Nøgletype

  Adgang til køkken, toilet, badeforhold (træningslokaler)

  Særlige praktiske forhold – f.eks. særlige adgangs-forhold eller begrænsninger i brug af lokalet

  Træningslokale

  Stuen

   

  Adgang til toilet.

   

  Kan kun benyttes, hvis der er frivillige undervisere.

  Café område

  Stuen

   

  Adgang til toilet. Mulighed for lån af køkken i modsatte ende af Nældebjerg.

   

  Mødelokale til maks. 30 personer

  Kælder

   

  Adgang til toilet, der ligger på stueplan.

  Mulighed for lån af køkken, der ligger i stueplan.

  Der er elevator i den anden ende af huset, så man skal gå et stykke for at komme til lokalet, hvis elevatoren benyttes.