Gå til hovedindhold

Erhvervs affald - ikke bygge og anlægsaffald

Her kan du læse om sortering, olie- og benzinudskillere, anvisning af erhvervsaffald og hvordan du tilmelder din virksomhed til MiljøCenter Greve.

Indhold

  Affald fra erhvervsvirksomheder i Greve Kommune skal håndteres indenfor lovgivningens rammer. Vi ønsker den bedst mulige udnyttelse af ressourcer og energiindhold i affaldet og mindst mulig belastning af miljøet.

  Greve Kommunes Affaldsplan 2023-2034 samt erhvervsaffaldsregulativ kan læses under "Dokumenter" på denne side.

  Sortering af affald

  Alle virksomheder, inkl. institutioner, forretninger mv. har ansvar for at sortere deres affald korrekt. Det gælder både det affald som virksomheden producerer, men også affald fra medarbejderne. Det er virksomhedernes ansvar at opbevare affaldet og bortskaffe det efter gældende regler.

  Fra den 31. december 2022 er det et krav at, arbejdspladser skal sortere deres affald i samme affaldstyper som husholdningerne, nemlig: Madaffald, restaffald, plast og mad- og drikkekartoner, pap og papir, glas og metal, tekstiler og farligt affald.

  Hvis virksomheden har produktionslignende affald, skal dette stadig sorteres fra.

  I kan finde mere viden omkring de nye regler hos Miljøstyrelsen eller i Affaldsbekendtgørelsen § 60

  Greve Kommune anviser kun affald, der ikke kan genbruges. Du har selv ansvar for at sortere affaldet fra din virksomhed.

  Vejledning og information

  Har du generelle spørgsmål om erhvervsaffald, så kontakt Natur- og Miljøsektionen.
  Kontakt information  findes i bunden af denne side.

  Information om affald til deponering og forbrænding kan fås hos ARGO.

  Information om genanvendeligt affald kan fås hos Miljøstyrelsen.

  Indsamlingsordning via Greve Kommune

  Erhvervsvirksomheder, som generer affald svarende til en husholdning, kan vælge at få en indsamlingsordning via Greve Kommunes husholdningsindsamling. Hvis du gerne vil vide mere, kan der findes yderligere information omkring ordningen samt tilmelding på nedenstående link. 

  KLAR Forsyning - affaldsindsamling for erhverv

  Anvisning af affald

  Greve Kommune anviser affald, der ikke kan genbruges, hvilket som regel er forurenet og farligt affald. Derudover har kommunen en obligatorisk tømningsordning for Olie- og benzinudskillere, som du kan læse mere om længere nede på siden.

  Du kan læse mere om sortering af affald i Greve Kommunes regulativ for erhvervsaffald

  Regulativ for erhvervsaffald 2024 (pdf) 

  Greve Kommune har ikke ordninger for affald, der kan genbruges. Din virksomhed har pligt til at kildesortere det genanvendelige affald. Affaldet skal enten afleveres til et registreret anlæg, der genbruger affaldet, eller til en godkendt og registreret indsamler. Affald skal som minimum sorteres i disse typer:

  • Papir
  • Pap og karton
  • Plast
  • Glas
  • Metal
  • Elektronik
  • Haveaffald
  • Fritureolie

  Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsaffald, som du kan læse om her.

  På Energistyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke genanvendelsesanlæg, affaldstransportører, mæglere og forhandlere samt indsamlingsvirksomheder, der er registreret i affaldsregistret.

  Energistyrelsens affaldsregister

  Nye animationsfilm sætter fokus på deponi, tekstiler, mad- og drikkevarekartoner, rent træ og gips. Animationsfilmene viser affaldets vej fra husstand/genbrugsplads til genanvendelse og kan ses her

  Greve Kommune opkræver gebyr på konkret anvisning af erhvervsaffald. Gebyret er på 771 kr. (ekskl. moms) pr. times sagsbehandlingstid. Der opkræves altid for minimum en time og herefter for hver påbegyndt halve time.

  Gebyret faktureres til den affaldsproducerende virksomheds cvr.nr.

  Olie- og benzinudskillere

  Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang er omfattet af Greve Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

  Greve Kommune har en ordning for tømning af olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang. Ordningen omfatter kontrol, tømning og bortskaffelse af affald fra olie- og benzinudskillere og sandfang.

  Alle grundejere, virksomheder eller institutioner i Greve Kommune, der har olie- og benzinudskiller(e) og sandfang som en del af deres afløbssystem, skal anmelde det til Greve Kommune.

  Herunder finder du et skema til anmeldelse og tilmelding af olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang. Skemaet skal udfyldes og sendes til Greve Kommune. Sammen med anmeldelsen skal du aflevere en kloaktegning, hvor placeringen af olie- og benzinudskiller(e) og sandfang kan ses.

  Når du har indsendt skemaet, bliver din(e) olie- og benzinudskiller(e) og sandfang automatisk tilmeldt Greve Kommunes tømningsordning.

  I henhold til Greve Kommunes erhvervsaffaldsregulativ skal olie- og benzinudskillere, som ikke tilføres processpildevand, pejles mindst én gang årligt og tømmes efter behov.

  Tilmelding til MiljøCenter Greve

  Virksomheder må kun benytte MiljøCenter Greve, hvis de er tilmeldt og betaler gebyr for ordningen.

  Virksomheden tilmelder den/de bil(er), som skal have adgang til genbrugspladsen. Virksomheden modtager et virksomhedskort, som skal benyttes ved adgang til genbrugspladsen. Virksomhedskortet er tilknyttet den enkelte bil.

  Hvis virksomheden ønsker at tilmelde sig MiljøCenter Greve i 2020, kan du klikke her.

  Abonnementsordningen gælder pr. bil, klippekort er for alle biler i virksomheden.

  Læs mere om gebyrer og tilmelding her

  Sidst opdateret: 22. februar 2024

  Links

  Dokumenter

  Kontakt

  Natur og Miljø

  Telefontider:

  Mandag: 9-11
  Tirsdag: 9-11
  Onsdag: Telefon lukket
  Torsdag: 9-11 og 15-16
  Fredag: 9-11

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 94 48

  Send Digital Post (kræver MitID)