Gå til hovedindhold

Plejeboliger

Er du borger i Greve Kommune og har du behov for en plejebolig? Du kan søge om og blive indstillet til en plejebolig, hvis du opfylder bestemte krav.

Indhold

  En plejebolig er en bolig på et af kommunens fire plejecentre, eller en bolig på friplejehjemmet Fribo Greve.  

  En plejebolig er en selvstændig ældre- og handicapvenlig bolig. Boligerne findes på et plejecenter eller friplejehjem, hvor der er personale tilknyttet døgnet rundt.  

  I Greve Kommune er der fire plejecentre og friplejehjemmet Fribo Greve. De tre af plejecentrene bliver drevet af kommunen og det fjerde, Langagergård Plejecenter, bliver drevet af Forenede Care. Friplejehjemmet Fribo Greve drives af Altiden Omsorg.

  Information om plejeboliger

  Man kan kun få anvist en plejebolig, hvis man har ansøgt om og er blevet visiteret til en plejebolig.

  Plejeboliger er rettet mod borgere med et omfattende behov for pleje. Et eller flere af nedenstående krav skal være opfyldt, for at man kan blive godkendt til en plejebolig:

  • Stort behov for fysisk eller psykisk pleje.
  • Behov for hyppige tilsyn/observation/hjælp.
  • Behov for pleje, som ikke kan dækkes i den nuværende bolig.

  Boligskiftet kan i væsentlig grad forbedre ens samlede situation.

  Borgere bosiddende i Greve Kommune, der søger en plejebolig på alle plejecentre i kommunen og er blevet godkendt til en plejebolig, har krav på at få stillet en plejebolig til rådighed indenfor maksimalt to måneder efter godkendelsen.

  Hvis man ønsker en plejebolig på et specifikt plejecenter i Greve Kommune, er man ikke garanteret at få tilbudt en bolig indenfor maksimalt to måneder.

  Man er heller ikke garanteret at få tilbudt en bolig indenfor maksimalt to måneder, hvis man ønsker at bo sammen med sin ægtefælle eller en partner. 

  Friplejehjemmet Fribo Greve hører ikke under plejeboliggarantien. Søger du Fribo Greve, samtidig med alle øvrige plejecentre i Greve Kommune, gælder garantien til plejecentrene i Greve Kommune dog stadigvæk.

  Hvis man opfylder et eller flere af kriterier for at kunne søge en plejebolig, sender man en ansøgning til visitationen i Center for Sundhed og Pleje, der vurderer, om man kan godkendes til en plejebolig. Der gælder en særlig regel om godkendelse, hvis man ønsker friplejehjemmet Fribo Greve (se nedenfor).

  Hvis ansøgningen bliver godkendt, bliver man optaget på venteliste til plejeboliger. Når der bliver en bolig ledig, tilbydes boligen til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største behov for boligen. Boligerne bliver altså ikke tilbudt efter den anciennitet, man har på ventelisten.

  Man har ca. en uge til at beslutte, om man vil sige ja tak til den tilbudte plejebolig. Hvis man ikke ønsker den tilbudte bolig, Hvis man ikke ønsker den tilbudte bolig, annulleres plejeboliggarantien på de 2 måneder. Der gives en ny plejeboliggaranti på to måneder fra den dato, man har afslået den tilbudte plejebolig.

  Den forventede sagsbehandlingstid ved ansøgning om plejebolig er 8 uger.

  Særligt for friplejehjemmet Fribo Greve: optagelse på Fribo Greve kræver at man er godkendt til en plejebolig i Center for Sundhed & Pleje. Optagelse kræver endvidere godkendelse af Fribo Greve.

  Man kan søge om at få boligstøtte, hvis man er visiteret til en plejebolig. Hvor meget man kan få i boligstøtte, afhænger af:

  • Boligtype og størrelse.
  • Huslejens størrelse.
  • Hvor mange der bor i boligen.
  • Husstandens samlede indtægt.

  Pensionister har også mulighed for at søge varmetilskud. 

  Ønsker man at flytte i en plejebolig i en anden kommune, skal man først visiteres til boligen i Greve Kommune.

  Når man er visiteret til en plejebolig i Greve Kommune, kan ansøgningen om plejebolig sendes videre til den kommune, man ønsker at flytte til.

  Herefter vurderer den ønskede kommune, om man kan tildeles en plejebolig i kommunen.

  Har du klager til din plejebolig, skal du henvende dig til det boligselskab, du har indgået en lejekontrakt med. 

  Handler klagen om Fribo Greve, skal klagen rettes direkte til Fribo Greve (Altiden Omsorg), som driver friplejehjemmet.

  Sidst opdateret: 30. august 2023