Gå til hovedindhold

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Sundhed handler ikke kun om at holde sig rask, men også om at trives, gode levevilkår og at kunne udfolde sig.

6 af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Indhold

  Greve Kommune samarbejder med de praktiserende læger i kommunen, Region Sjælland, andre kommuner, frivillige foreninger og patientforeninger. Vi arbejder på basis af den nyeste viden fra forskningen.

  Klik her for at læse mere om forebyggelsespakker til kommunerne

  Information om hygiejne

  Hygiejne handler om at gøre eller holde rent. Det omfatter bl.a. rutiner som har til formål at forebygge overførsel af infektionssygdomme. Håndhygiejne handler om at holde sine hænder rene, dvs. fri for smitstoffer, kemiske stoffer og anden snavs.
  God håndhygiejne bryder smitteveje i hjemmet, daginstitutioner, på sygehuset og på arbejdspladser.

  Greve Kommune arbejder med hygiejne på kommunale arbejdspladser og institutioner, herunder dagtilbud, skoler, plejecentre og i hjemmeplejen. Du kan kontakte den enkelte institution, hvis du ønsker mere information om rengøring og arbejdet med hygiejnerutiner og håndhygiejne på institutionen.

  Man skal vaske hænder:

  • Efter toiletbesøg
  • Før man begynder at lave mad/spise
  • Når man har pudset næse
  • Ved behov i øvrigt

  Brug håndsprit til desinfektion af hænderne, når du ikke kan komme til at vaske hænder.

  Information om overvægt

  Overvægt, og især svær overvægt hos børn, har både fysiske og psykiske konsekvenser. Overvægt, især svær overvægt, er associeret med en øget risiko for at udvikle sygdom, som f.eks. type 2-diabetes, hjertekarsygdom, flere former for kræft, søvnapnø, ledsmerter i vægtbærende led, psykiske problemer og reproduktionsproblemer.

  Overvægt og svær overvægt udvikles i et samspil mellem mange forskellige faktorer, herunder kostvaner, fysisk aktivitet, arv, stofskifte og miljø.

  Det estimeres, at 310 børn i alderen 11-15 årige er overvægtige og 18.900 voksne (16+ år) er overvægtige, heraf er 5.400 svært overvægtige.

  BMI (Body Mass Index) er et mål til at vurdere graden af overvægt hos voksne. Det skal dog fortolkes med forsigtighed, da BMI ikke tager højde for fordelingen af muskler og fedt.

  Ligger BMI tallet under 18,5, er du undervægtig.
  Ligger BMI tallet mellem 18,5-24,9, er din vægt normal.
  Ligger BMI tallet mellem 25-29,9, er du overvægtig.
  Ligger BMI tallet over 30, betegnes det som fedme.

  Ønsker du en mere aktiv hverdag, kan du her se de muligheder, der er i Greve Kommune:

  Information om sund mad og måltider

  Sunde mad- og måltidsvaner har – i samspil med bl.a. fysisk aktivitet – stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred. 

  Sunde vaner har også betydning for at forebygge,

  • overvægt.
  • underernæring.
  • livsstilsrelaterede sygdomme som hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme.
  • tab af funktionsevne.

   Sunde mad- og måltidsvaner spiller derudover en central rolle i forhold til tandsundheden.

  Greve Kommune arbejder med sund mad og måltider på kommunale arbejdspladser og institutioner, herunder dagtilbud, på kommunens plejecentre og i forbindelse med madservice til ældre borgere.

  Der er desuden undervisning i skolen om mad og måltider. Du kan kontakte den enkelte institution, hvis du ønsker mere information om institutionens arbejde med sund mad og måltider.

  I en kommune som Greve Kommune estimeres det at

  • 4.800 borgere i alderen 15-75 år har et usundt kostmønster (sammenlignet med ernæringsanbefalingerne).
  • 31.500 borgere i alderen 15-75 år lever ikke op til kostrådet om 6 om dagen, heraf spiser 9.000 mindre end 200 gram frugt og grønt om dagen.
  • 8.000 borgere i alderen 15-75 år følger den anbefalede maksimale mængde af totalt fedt i maden.
  • mere end 3.000 borgere i alderen 5-14 år og 10.000 borgere i alderen 15-75 år spiser mere sukker end anbefalet.

  Følgende kostråd gælder for hovedparten af den danske befolkning. 

  - Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv

  - Spis frugt og mange grønsager

  - Spis mere fisk

  - Vælg fuldkorn

  - Vælg magert kød og kødpålæg

  - Vælg magre mejeriprodukter

  - Spis mindre mættet fedt

  - Spis mad med mindre salt

  - Spis mindre sukker

  - Drik vand

  Børn under 3 år, småspisende ældre og personer, der har en sygdom, der stiller andre krav til maden, kan have særlige behov.

  Du kan finde mere information om sund mad og måltider, og inspiration til hvad du selv og din familie kan gøre på

  Information om mental sundhed og psykiske sygdomme

  Mental sundhed handler om at udfolde egne evner og håndtere dagligdagens udfordringer og stress. Mental sundhed rummer dels en oplevelsesdimension - at opleve at have det godt, at være overvejende glad, i godt humør og tilfreds med livet. Dels en funktionsdimension - at kunne klare dagligdags gøremål, som f.eks. at købe ind, lave mad, gå på arbejde eller i skole, indgå i sociale relationer og at kunne håndtere de forskellige udfordringer, som en almindelig dagligdag kan byde på.

  Det estimeres, at 4.000 personer (+16 år) har dårlig mental sundhed, og cirka 5.100 personer føler sig nervøse eller stressede. Ca. 500 børn og unge angiver, at de har lav livstilfredshed. Ca. 500 ældre angiver, at de sjældent eller aldrig træffer familie og venner.

  Greve Kommune arbejder med at fremme mental sundhed og psykisk trivsel på kommunale arbejdspladser og institutioner, herunder dagtilbud, skoler og plejecentre. Du kan kontakte den enkelte institution, hvis du ønsker mere information om, hvordan der arbejdes med mental sundhed og psykisk trivsel på institutionen.

  Greve Kommune har en række tilbud til borgere med psykiske sygdomme, som tilbyder hjælp og støtte til at klare sig i hverdagen. Det kan eksempelvis være botilbud, væresteder, støtte- kontaktpersonsordninger og beskæftigelse.

  Alle kan have tunge og svære dage. Men depression stikker dybere. Hvis du tror, at du er deprimeret, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge, som kan stille en diagnose og tilbyde behandling.

  Sidst opdateret: 18. september 2023

  Dokumenter