Gå til hovedindhold

Budget

Her kan du læse om Greve Kommunes budget og budgetforslag for det kommende år.

Regnemaskine på et stk. papir med mange tal

Indhold

  Hvert år i august overdrager Direktionen et administrativt oplæg til det kommende års budget til politisk behandling i Byrådet. Direktionens administrative budgetoplæg er udarbejdet efter det mandat, som Byrådet har givet Direktionen i begyndelsen af året. Herefter bliver budgetoplægget behandlet i de politiske udvalg og Byrådet, før Byrådet i midten af oktober træffer beslutning om, hvordan næste års budget skal være.
  Derudover udgives der hvert år en befolkningsprognose og en befolkningsstatistik.

  Læs Budgettet

  Kommentarer eller gode forslag til budgettet 2023-2026

  Alle indkomne kommentarer og gode forslag vil indgå, som materiale i budgetarbejdet.

   

  Budgetforlig 2023-2026
  1. Forhandlerark 2023-26 - Budgetforlig
  2. Aftaletekst - Budgetforlig
  3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  4. Udvidelsesforslag
  5. Tekniske rettelser
  6. Demografikatalog
  7. Skønskatalog
  8. Investeringsoversigt - Anlæg
  9. Bruttoanlægsforslag

  Høringssvar til Budgetforlig 2023-2026
  1. Høringssvar - Budget 2023-2026
  2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

  Direktionens budgetoplæg
  1. Direktionens budgetforslag 2023-2026
  2. Læsevejledning
  3. Resultatopgørelse
  4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  5. Udvidelser
  6. Tekniske rettelser
  7. Demografi
  8. Skøn
  9. Investeringsoversigt (Anlæg)
  10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
  11. Bruttoanlægsforslag
  12. Budgettemamøde 10. august 2022

  Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
  1. Høringssvar - Budget 2023-26
  2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

  Budgetanalyser
  1. A1 - Idrætshaller KIF, TIF og GIC
  2. A1 - Svømmehal
  3. A1 - Tilskud til foreninger
  4. A1 - Aftenskoler
  5. A1 og A2 - Øvrige kulturelle aktiviteter
  6. A2 - Borgerhuse
  7. A4 - Reduktion af åbningstid i fritidstilbud
  8. A4 - Reduktion i åbningstid - klubber, del 2 (tilføjet 17.08.22)
  9. A5 - Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid
  10. A5 - Ændring af ledelsesstrukturen på Greve Kommunes folkeskoler
  11. A6 - Fremtidens ældrepleje i Greve Kommune (flere ældre og færre hænder)
  12. B1 - Administration - Organisering af bogføring, afstemning og løn
  13. B2 - Analyse af botilbud
  14. B3 - Biblioteker
  15A4 Reduktion Af Åbningstid I Fritidstilbud. B5 - Ejendomsområdet

  Borgermøde 9. august 2022
  1. Orientering for borgere i Greve om kommunens budget

  Budgetforlig 2021-2024
  1. Forhandlerark 2021-2024 - Budgetforlig
  2. Aftaletekst - Budgetforlig
  3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  4. Udvidelsesforslag
  5. Tekniske rettelser
  6. DUT Katalog
  7. Demografikatalog
  8. Skønskatalog
  9. Bruttoanlægsforslag

  Høringssvar til Budgetforlig 2021-2024
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skoler- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

  Direktionens budgetoplæg
  1. Direktionens budgetforslag 2021-24
  2. Læsevejledning
  3. Hovedoversigt
  4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  5. Udvidelsesforslag
  6. Tekniske rettelser
  7. Demografi
  8. Skøn
  9. Bruttoanlægsforslag

  Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skole- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
  6. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

  Budgetanalyser
  1a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
  1b. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 1
  1c. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 2
  1d. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 3
  1e. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 4
  1f. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 5
  1g. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 6
  2a. Budgetanalyse Kontraktstyring
  2b. Budgetanalyse Kontraktstyring, bilag 1
  3a. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter
  3b. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter, bilag 1
  4a. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud
  4b. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud, bilag 1

  2. behandling af Budget 2020-2023
  1. Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
  2. Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti
  3. Budgetforslag fra Enhedslisten

  1. behandling af Budget 2020-2023
  1. Budgetforlig 2020
  2. Forligspartiernes budgetoplæg
  3. Supplement til Økonomiudvalgets 1. behandling
  4. Supplement til Byrådets 1. behandling
  5. Effektiviserings- og besparelseskatalog
  6. Udvidelseskatalog
  7. Tekniske rettelser
  8. Demografikatalog
  9. Skønsnotat
  10. DUT katalog

  Høringssvar til Budgetforlig 2020-2023
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skole- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

  Direktionens budgetoplæg
  1. Direktionens budgetoplæg - Notat
  2. Effektiviserings- og besparelseskatalog
  3. Udvidelseskatalog
  4. Tekniske rettelser
  5. Demografikatalog
  6. Investeringsoversigt

  Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skole- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

  Budgetanalyser
  1a. Budgetanalyse Dagtilbud del 1
  1b. Referencegruppe Dagtilbud del 1
  2a. Budgetanalyse Dagtilbud del 2
  2b. Referencegruppe Dagtilbud del 2
  3a. Budgetanalyse Skoleudsættelse
  3b. Referencegruppe Skoleudsættelse
  4a. Budgetanalyse 10. Klasse
  4b. Referencegruppe 10. Klasse
  5a. Budgetanalyse Skoledistrikter
  5b. Referencegruppe Skoledistrikter
  6a. Budgetanalyse Rengøring
  6b. Referencegruppe Rengøring
  7a. Konkurrenceudsættelse opsummering
  7b. Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
  8a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
  8b. Budgetanalyse Bygningsoptimering salgsliste
  8c. Budgetanalyse Bygningsoptimering følgegruppe
  8d. Bygningsoptimering notat vedr. scenarie e

  Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

  1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
  a. Læsevejledning
  b. Tidsplan

  2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
  a. Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april 2018
  b. Budgetdialogmøde 14. maj 2018
  c. Budgettemamøde Byrådet 25. juni 2018
  d. Budgetpræsentation 16. august 2018

  3. Budgetoverblik
  a. HOV basisbudget
  b. HOV Direktionens oplæg
  c. Pris- og lønforudsætninger
  d. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
  e. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
  f. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti
  g. Ændringsforslag fra Enhedslisten

  4. Budgetkataloger
  a. DUT
  b. Demografikatalog
  c. Skønskonti
  d. Tekniske rettelser
  e. Takstoversigt

  5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
  - Økonomiudvalg
  - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
  - Skole- og Børneudvalget
  - Kultur- og Fritidsudvalget
  - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
  - Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

  5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
  - Økonomiudvalg
  - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
  - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

  5.c Budgetanalyser

  6. Anlægsbudget
  a. Investeringsoversigt
  b. Bruttoanlægskatalog
  c. Afledt drift af anlæg
  d. Direktionens prioriterede anlæg
  e. Salgslisten

  7. Tidlige høringssvar til budgettet
  BO1 tidligere budgetforslag til høring i juni
  a. Kommentarer fra budgetdialogmøde 14. maj 2018
  b. Økonomiudvalg
  c. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget
  d. Skole- og Børneudvalget
  e. Kultur- og Fritidsudvalget
  f. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  g. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

  8. Høringssvar
  a. Økonomiudvalget
  b. Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
  c. Skole- og Børneudvalget
  d. Kultur- og Fritidsudvalget
  e. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
  f. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

  Sidst opdateret: 20. september 2022

  Kontakt

  Center for Økonomi & HR

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)