Gå til hovedindhold

Budget

Her kan du læse om Greve Kommunes budget og budgetforslag for det kommende år.Regnemaskine på et stk. papir med mange tal

Indhold

  Hvert år i august overdrager Direktionen et administrativt oplæg til det kommende års budget til politisk behandling i Byrådet. Direktionens administrative budgetoplæg er udarbejdet efter det mandat, som Byrådet har givet Direktionen i begyndelsen af året. Herefter bliver budgetoplægget behandlet i de politiske udvalg og Byrådet, før Byrådet i midten af oktober træffer beslutning om, hvordan næste års budget skal være.
  Derudover udgives der hvert år en befolkningsprognose og en befolkningsstatistik.

  Læs Budgettet

  Budget 2024-2027

  Det vedtagne budget for 2024-2027 kan ses her.

  Et flertal i Byrådet bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Kirstein (UP2),  og Socialistisk Folkeparti vedtog den 2. oktober 2023 budget 2024-2027 for Greve Kommune.

  Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

  Udgifter

  Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 3,494 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2024. Heraf udgør serviceudgifterne 2,587 mia. kr.

  På anlægssiden er der i 2024 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 140,4 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

  Herudover er der afsat 30,2 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Greve Kommune udgifter for 3,683 mia. kr. i 2024.

  Indtægter

  Greve Kommune har i alt indtægter for 3,622 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

  • Kommunal indkomstskat 3,117 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 0,505 mia. kr.

  Byrådet besluttede selvbudgettering som grundlag for budgetlægning af indtægter i 2024.

  Skatter og afgifter

  • Indkomstskatteprocent på 24,52 pct.
  • Grundskyldspromille på 5,500 promille
  • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,00 promille
  • Grundskyldspromille produktionsjord 2,144 promille
  • Kirkeskat på 0,73 pct.


  1. Den politiske aftale om Budget 2024-2026
  Den politiske aftale 2024-2027

  2. Oversigter
  Resultatoversigt 2024-2027
  Takstoversigt 2024
  Investeringsoversigt 2024-2027

  3. Generelle bemærkninger
  Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
  Pris- og lønfremskrivning 2024-2027

  4. Udvalgsbeskrivelser
  Økonomiudvalget
  Klima, Teknik- og Miljøudvalget
  Skole-, Børne- og Ungeudvalget
  Kultur- og Fritidsudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Social- og Handicapudvalget
  Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
  Plan- og Tryghedsudvalget

  Greve Kommunens Budget 2024-27 er i høring hos Bestyrelser, Råd og Nævn samt MED-organisation.

  Høringssvar fremsendes til ofbudget@grevekommune.onmicrosoft.com senest fredag den 15. september 2023 kl. 12.00.

   

  Budgetforlig 2024-2027
  1. Forhandlerark 2024-27 - Budgetforlig
  2. Aftaletekst - Budgetforlig
  3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  4. Udvidelsesforslag
  5. Tekniske rettelser
  6. Demografikatalog
  7. Skønskatalog
  8. Investeringsoversigt - Anlæg
  9. Bruttoanlægsforslag

  Høringssvar til Budgetforlig 2024-2027
  1. Høringssvar - Budget 2024-2027

  Direktionens budgetoplæg
  1. Direktionens budgetforslag 2024-2027
  2. Læsevejledning
  3. Resultatopgørelse
  4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  5. Udvidelser
  6. Tekniske rettelser
  7. Demografi
  8. Skøn
  9. Investeringsoversigt (Anlæg)
  10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
  11. Bruttoanlægsforslag
  12. Budgettemamøde 19. juni 2023 - Præsentation
  13. Borgermøde om Budget 2024 8. august 2023 - Præsentation
  14. Budgettemamøde 9. august 2023 - Præsentation
  15.  Virtuel gennemgang af Budget 2024-2027

  Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
  1. Høringssvar - Budget 2024-27

  Budgetanalyser
  1. Afrapportering - Afregnings- og budgetmodel specialundervisning
  2. Afrapportering - Indtægtsanalyse
  2. Afrapportering - Bilag - Indtægtsanalyse
  3. Afrapportering - Administration
  4. Afrapportering - Optimeret udnyttelse af m2
  5a. Afrapportering - Kørsel - kollektiv trafik - Movia
  5b. Afrapportering - Kørsel - kommunens bilpark inkl. busser
  5c. Afrapportering - Kørsel - borgerrettet kørsel og befordring
  6. Afrapportering - Digitalisering og velfærdsteknologi
  7. Afrapportering - Benchmark
  8. Afrapportering - Biblioteksområdet 
  9. Afrapportering - Kan - skal opgaver
  10. Afrapportering - Del 1 Specialiseret voksenområde - køb af dyre tilbud
  10. Afrapportering - Del 2 Specialiseret voksenområde - særligt dyre enkeltsager
  11. Afrapportering - Borgerinddragelse ift. velfærdsområdet

  Budget 2023-2026

  Det vedtagne budget for 2023-2026 kan ses her.

  Et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) vedtog den 3. oktober 2022 budget 2023-2026 for Greve Kommune.

  Under behandlingen af budgettet udtrykte Byrådet en samlet tak til borgere, organisationer og medarbejdere for de mange engagerede høringssvar og kommentarer til budgetmaterialet.

  Udgifter

  Byrådet har med vedtagelsen af budgettet afsat 3,242 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter i 2023. Heraf udgør serviceudgifterne 2,410 mia. kr.

  På anlægssiden er der i 2023 afsat budget til at afholde udgifter for i alt 136,4 mio. kr. til anlægsprojekter, byudvikling og investering i infrastruktur. De planlagte projekter fremgår af budgettets investeringsoversigt.

  Herudover er der afsat 43,9 mio. kr. til finansielle poster (lånoptag, afdrag og renter på lån). I alt har Greve Kommune udgifter for 3,440 mia. kr. i 2023.

  Indtægter

  Greve Kommune har i alt indtægter for 3,467 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne. Hovedposterne er:

  • Kommunal indkomstskat 2,958 mia. kr.
  • Tilskud og udligning mv. 0,417 mia. kr.

  Skatter og afgifter

  Indkomstskatten øges med 0,10 procentpoint mens de øvrige skatter og afgifter er uændret ift. 2022:

  • Indkomstskatteprocent på 24,42 pct.
  • Grundskyldspromille på 16,944 promille
  • Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,0 promille
  • Dækningsafgift på statsejendomme samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 8,472 promille
  • Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille
  • Kirkeskat på 0,73 pct.

   

  1. Den politiske aftale om Budget 2023-2026
  Den politiske aftale om Budget 2023-2026

  2. Oversigter
  Resultatoversigt 2023-2026
  Takstoversigt
  Investeringsoversigt 2023-2026

  3. Generelle bemærkninger
  Renter, finansiering, skatter og generelle tilskud
  Pris- og lønfremskrivning 2023-2026

  4. Udvalgsbeskrivelse
  Økonomiudvalget
  Klima, Teknik- og Miljøudvalget
  Skole-, Børne- og Ungeudvalget
  Kultur- og Fritidsudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Social- og Handicapudvalget
  Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
  Plan- og Tryghedsudvalget

   

   

  Kommentarer eller gode forslag til budgettet 2023-2026

  Alle indkomne kommentarer og gode forslag vil indgå, som materiale i budgetarbejdet.

   

  Budgetforlig 2023-2026
  1. Forhandlerark 2023-26 - Budgetforlig
  2. Aftaletekst - Budgetforlig
  3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  4. Udvidelsesforslag
  5. Tekniske rettelser
  6. Demografikatalog
  7. Skønskatalog
  8. Investeringsoversigt - Anlæg
  9. Bruttoanlægsforslag

  Høringssvar til Budgetforlig 2023-2026
  1. Høringssvar - Budget 2023-2026
  2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

  Direktionens budgetoplæg
  1. Direktionens budgetforslag 2023-2026
  2. Læsevejledning
  3. Resultatopgørelse
  4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  5. Udvidelser
  6. Tekniske rettelser
  7. Demografi
  8. Skøn
  9. Investeringsoversigt (Anlæg)
  10. Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten
  11. Bruttoanlægsforslag
  12. Budgettemamøde 10. august 2022

  Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
  1. Høringssvar - Budget 2023-26
  2. Høringssvar indkommet efter fristens udløb

  Budgetanalyser
  1. A1 - Idrætshaller KIF, TIF og GIC
  2. A1 - Svømmehal
  3. A1 - Tilskud til foreninger
  4. A1 - Aftenskoler
  5. A1 og A2 - Øvrige kulturelle aktiviteter
  6. A2 - Borgerhuse
  7. A4 - Reduktion af åbningstid i fritidstilbud
  8. A4 - Reduktion i åbningstid - klubber, del 2 (tilføjet 17.08.22)
  9. A5 - Ændret sammensætning af lærernes arbejdstid
  10. A5 - Ændring af ledelsesstrukturen på Greve Kommunes folkeskoler
  11. A6 - Fremtidens ældrepleje i Greve Kommune (flere ældre og færre hænder)
  12. B1 - Administration - Organisering af bogføring, afstemning og løn
  13. B2 - Analyse af botilbud
  14. B3 - Biblioteker
  15. A4 Reduktion Af Åbningstid I Fritidstilbud. B5 - Ejendomsområdet

  Budgetforlig 2021-2024
  1. Forhandlerark 2021-2024 - Budgetforlig
  2. Aftaletekst - Budgetforlig
  3. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  4. Udvidelsesforslag
  5. Tekniske rettelser
  6. DUT Katalog
  7. Demografikatalog
  8. Skønskatalog
  9. Bruttoanlægsforslag

  Høringssvar til Budgetforlig 2021-2024
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skoler- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

  Direktionens budgetoplæg
  1. Direktionens budgetforslag 2021-24
  2. Læsevejledning
  3. Hovedoversigt
  4. Effektiviserings- og besparelsesforslag
  5. Udvidelsesforslag
  6. Tekniske rettelser
  7. Demografi
  8. Skøn
  9. Bruttoanlægsforslag

  Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skole- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
  6. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

  Budgetanalyser
  1a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
  1b. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 1
  1c. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 2
  1d. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 3
  1e. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 4
  1f. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 5
  1g. Budgetanalyse Bygningsoptimering, bilag 6
  2a. Budgetanalyse Kontraktstyring
  2b. Budgetanalyse Kontraktstyring, bilag 1
  3a. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter
  3b. Budgetanalyse Kontraktstyring - IT-kontrakter, bilag 1
  4a. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud
  4b. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud, bilag 1

  2. behandling af Budget 2020-2023
  1. Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
  2. Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti
  3. Budgetforslag fra Enhedslisten

  1. behandling af Budget 2020-2023
  1. Budgetforlig 2020
  2. Forligspartiernes budgetoplæg
  3. Supplement til Økonomiudvalgets 1. behandling
  4. Supplement til Byrådets 1. behandling
  5. Effektiviserings- og besparelseskatalog
  6. Udvidelseskatalog
  7. Tekniske rettelser
  8. Demografikatalog
  9. Skønsnotat
  10. DUT katalog

  Høringssvar til Budgetforlig 2020-2023
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skole- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

  Direktionens budgetoplæg
  1. Direktionens budgetoplæg - Notat
  2. Effektiviserings- og besparelseskatalog
  3. Udvidelseskatalog
  4. Tekniske rettelser
  5. Demografikatalog
  6. Investeringsoversigt

  Høringssvar til Direktionens budgetoplæg
  1. Økonomiudvalget
  2. Teknik- og Miljøudvalget
  3. Skole- og Børneudvalget
  4. Kultur- og Fritidsudvalget
  5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  6. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

  Budgetanalyser
  1a. Budgetanalyse Dagtilbud del 1
  1b. Referencegruppe Dagtilbud del 1
  2a. Budgetanalyse Dagtilbud del 2
  2b. Referencegruppe Dagtilbud del 2
  3a. Budgetanalyse Skoleudsættelse
  3b. Referencegruppe Skoleudsættelse
  4a. Budgetanalyse 10. Klasse
  4b. Referencegruppe 10. Klasse
  5a. Budgetanalyse Skoledistrikter
  5b. Referencegruppe Skoledistrikter
  6a. Budgetanalyse Rengøring
  6b. Referencegruppe Rengøring
  7a. Konkurrenceudsættelse opsummering
  7b. Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
  8a. Budgetanalyse Bygningsoptimering
  8b. Budgetanalyse Bygningsoptimering salgsliste
  8c. Budgetanalyse Bygningsoptimering følgegruppe
  8d. Bygningsoptimering notat vedr. scenarie e

  Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

  1. Læsevejledning og tidsplan for budgetlægningen
  a. Læsevejledning
  b. Tidsplan

  2. Præsentation af budgetoplægget for Byrådet
  a. Budgettemamøde Økonomiudvalget 9. april 2018
  b. Budgetdialogmøde 14. maj 2018
  c. Budgettemamøde Byrådet 25. juni 2018
  d. Budgetpræsentation 16. august 2018

  3. Budgetoverblik
  a. HOV basisbudget
  b. HOV Direktionens oplæg
  c. Pris- og lønforudsætninger
  d. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance
  e. Ændringsforslag fra Socialdemokratiet
  f. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti
  g. Ændringsforslag fra Enhedslisten

  4. Budgetkataloger
  a. DUT
  b. Demografikatalog
  c. Skønskonti
  d. Tekniske rettelser
  e. Takstoversigt

  5.a Prioriteringskatalog - Besparelser
  - Økonomiudvalg
  - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
  - Skole- og Børneudvalget
  - Kultur- og Fritidsudvalget
  - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
  - Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

  5.b Prioriteringskatalog - Udvidelser
  - Økonomiudvalg
  - Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
  - Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget

  5.c Budgetanalyser

  6. Anlægsbudget
  a. Investeringsoversigt
  b. Bruttoanlægskatalog
  c. Afledt drift af anlæg
  d. Direktionens prioriterede anlæg
  e. Salgslisten

  7. Tidlige høringssvar til budgettet
  BO1 tidligere budgetforslag til høring i juni
  a. Kommentarer fra budgetdialogmøde 14. maj 2018
  b. Økonomiudvalg
  c. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget
  d. Skole- og Børneudvalget
  e. Kultur- og Fritidsudvalget
  f. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
  g. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

  8. Høringssvar
  a. Økonomiudvalget
  b. Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget
  c. Skole- og Børneudvalget
  d. Kultur- og Fritidsudvalget
  e. Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget
  f. Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget

  Sidst opdateret: 16. april 2024

  Kontakt

  Center for Økonomi & HR

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)