Gå til hovedindhold

Styringsdialogen

Som led i kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer skal kommunen hvert år holde styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen

Indhold

  Greve Kommune gennemfører årligt individuelle og fælles styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen. Fællesmøderne holdes medio året, og de individuelle møder holdes ultimo året. På fællesmøderne deltager alle de almene boligorganisationer, og her drøftes emner af tværgående interesse.

  Formålet med styringsdialogmøderne er dels at forbedre boligorganisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde, dels at gøre det kommunale tilsyn mere fremadrettet. Dialogen har fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

  Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen via en it-portal fra Landsbyggefonden.

  Referater fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Sidst opdateret: 15. februar 2022

  Kontakt

  Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

  Borgerservice

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver NemID)