Gå til hovedindhold

Pædagogiske tilsyn

Greve kommune har i 2020 udviklet et nyt pædagogisk tilsynskoncept. Det nye tilsynskoncept skal sikre, at der føres kontrol samtidig med, at tilsynet skal bidrage til udviklingen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Indhold

  Det pædagogiske tilsyn består af tre hovedfaser:

  • Forberedelse inden tilsyn
  • Tilsynet
  • Opfølgning på tilsynet

  Under tilsynsrapporter findes de nyeste tilsynsrapporter og opfølgninger, ønskes tidligere tilsynsrapporter kontakt venligst Center for Dagtilbud & Skoler, se kontaktoplysninger nederst på siden. 

  Information om tilsynet

  Forberedelse inden tilsynet:

  Inden tilsynet udfylder den pædagogiske leder med inddragelse af de pædagogiske medarbejdere et skriftligt materiale. I det skriftlige materiale indgår et afsnit, som repræsentanter for forældregruppen udfylder. Det skriftlige materiale indgår i den færdige tilsynsrapport.

  Tilsynet:

  Center for Dagtilbud & Skoler forventer, at der deltager to pædagogiske konsulenter som tilsynsførende under hvert tilsyn. De tilsynsførende anvender en observationsguide, som centret har udarbejdet. Observationsguiden tager udgangspunkt i, hvad der forskningsmæssigt kendetegner kvalitet i dagtilbud.

  De tilsynsførende observerer hver 15 minutter på de enkelte stuer. Derudover afsættes 15 minutter til observation på legepladsen og fællesarealer. Hvis dagtilbuddet har en basisgruppe, øges observationstiden med 30 minutter for hver af de tilsynsførende. Det betyder, at observationstiden pr. tilsynsførende varierer fra 1,5 time op til 4 timer og 15 minutter.

  For at styrke børneperspektivet vil de tilsynsførende blive vist rundt af en lille gruppe børn, som præsenterer dagtilbuddet set med deres øjne. Børnenes perspektiver indgår i den efterfølgende dialog.

  Efter observationerne afholdes en dialogsamtale, hvor den pædagogiske leder, distriktsleder, medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter og de tilsynsførende deltager.

  Opfølgning på tilsynet:

  På baggrund af det skriftlige materiale, børnenes rundvisning, observationerne og dialogsamtalen udarbejder de tilsynsførende en tilsynsrapport, der bliver offentliggjort her på siden. I tilsynsrapporten vil de tilsynsførende beskrive udviklingstiltag og eventuelt give anvisninger, som styrker den pædagogiske kvalitet.

  Udover tilsynsrapporten er der en ledelsesmæssig opfølgning på tilsynet, en fælles dialog i distrikterne og en kvalitets- og effektsamtale med Center for Dagtilbud & Skolers ledelse.

  Opfølgning på anvisninger:

  Hvis et dagtilbud får en eller flere anvisninger, vurderes det på et koordineringsmøde i Center for Dagtilbud & Skoler, hvornår og hvordan der følges op på anvisningen. Til et koordineringsmøde deltager blandt andet en repræsentant for centerledelsen, distriktslederne og de pædagogiske konsulenter.

  Handleplaner og referater af opfølgninger vil kunne læses her på siden.

  Instruks og skærpet pædagogisk tilsyn:

  Hvis et dagtilbud får flere anvisninger af en karakter, hvor det vurderes, at praksis i dagtilbuddet ikke er fagligt forsvarlig, udarbejdes en instruks, hvor det konkret beskrives, hvordan praksis skal være ved næste tilsyn. Instruksen sendes til distriktslederen eller bestyrelsen, hvis det er en selvejende/privat institution og den pædagogiske leder. Dagtilbuddet vil være under skærpet tilsyn, og der skal senest en måned efter være en opfølgning. Når praksis har udviklet sig i den anviste retning, ophører det skærpede tilsyn.

  Tilsyn i dagplejen:

  Tilsynet i dagplejen fortsætter som hidtidig, hvor dagplejepædagogerne har 2 årlige tilsynsbesøg, ét anmeldt og ét uanmeldt.

  Tilsynsrapporter

  Abels Hus

   

  Børnehuset Karlslunde Strand (Strandhuset/Åsagergård) (selvejende)

   

  Damhuset

   

  Eriksminde Børnehus (selvejende)

   

  Grevekæret

   

  Holmebo

   

  Hundige Musikbørnehus Sanglærkerne

   

  Kernehuset

   

  Lillebo (selvejende)

   

  Lunas Ark

   

  Lundebo

   

  Mosebo/Naturbussen

   

  Møllehaven

   

  Nova

   

  Prinsesseparken (selvejende)

   

  Sandrøjel (selvejende)

   

  Skattekisten

   

  Solstrålen

   

  Tjørnelyhuset (selvejende)

   

  Toftegården

   

  Troldebo

   

  Troldehøjen

   

  Vesterbo

   

  Vibemosen

  Sidst opdateret: 8. april 2024

  Kontakt

  Center for Dagtilbud & Skoler

  Rådhusholmen 10
  2670 Greve

  Telefon: 43 97 97 97

  Send Digital Post (kræver MitID)